Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I Tram 1—1916.

Trem 11-1917.

Clep y Clawdd. sef Clawdd…

News
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Offai [GAN YR HUTYN.] Blwyddyn Netvydd Dda i chwi. "-Da-eth y flwyddyn new} dd i mewn ganol nos nos Su 1 ddiweddaf. Nid rhyfedd ei bed mor dywyll arnom, gan fod pob blwyddjna newydd yn dyfod i mewn yn y nos. a'r hen yn mynd allan yn y nos. Pam na threfnir newid blwyddyn ganol dydd ? Fe orffennodd yr Hen Flwydd- yn yn rhagorol iawn mewn Sabroth. Bu llawer o bregethu ar Y Flwyddyn nos Sul ar y Clawdd, a chanu carolau mewn ami i gapel. Mawr ddisgwylir ar y Clawdd mai Blwyddyn Newydd Dda yn Uawn hedd- wch rhyng-wladwriaethol fydd hon. Clywir Amenau lawer. Cor Carol y Clawdd.-Teilwng yw C6r y Brythoniaid o'r enw uchod. Aeth allan, y flwyddyn hon eto, megis cynt, dan arweiniad y CouncillorElis Huws.Br-ughton. Yroedd y lleisiau'n rhagorol. Yr offerynnau'n g&- ffaeliad mawr, a'r carolau'n ddethol. Caw- saht groeso gwresog iawn, mewn ami le, a'rgwresocaf ym Mrymbo Hall, gan y bonedd- wr Pedr Williams, Y.H. Rhoddodd y gan- moliaoth uchaf iddynt, a gwahoddodd hwy'n gynne< dan ei gronglwyd glyd, gan roddi iddynt gildwrn trwm. Cefnogydd gwir yw ef i bob math ar gerddoriaeth dda. Ya ystod ei ymdaith, llwyddodd y Cor i hel yn agoo i ugain punt. Da iawn Y Br(,flcth Olaf.-I'ra(idododd gwr ar y Clawddbregeth olaf y flwyddyn ar adnodola'r Beibl. Testyn tarawiadol dros ben, sef Gras ein Harglwydd Ieau Grist fyddo gyda chwi oll. Amen." Dyma ffordd ddeheig iawn o ddjmuno i gynulleidfa a phraidd y goreu am y flwyddyn newydd. Y Gras hwn fo iddynt un ac oil, ac i bawb ar y Goror. Y Lilffenani Amryddawn.-Da gan bawb ddeall am wellhad y Lifftenant Nigel O. Parry, o'r Acrfair. Mae galw mawr amdano ar y Clawdd, i lenwi lie ar lwyfan ac mewn pulpud. Darlithia'n ddiddorol ac adeiladol aphregethagydanerth. Mae eiglwyfau wedi agor drws o ddefnyddioldeb uwch iddo. Gwellhad cyflawn iddo, a bendith y nefoedd amo. AdJais yr Hen Domos Huivs.-Ni fu ond un Tomos Huws yng Nghymru, a hwyrach na fydd byth, sef oedd hwnnw, y Tomos Hum; o Fachynlleth, neu'r Hen Domos Huws," fel e. gelwir ef yn gyffredin ar leferydd y wladr Melys oedd adlais ohono y Sul o'r blacn e, ymyl y Clawdd yma gan ei wyr ffraeth, sydi wedi ei ddonio megis ei daid. Yr oedd tine yr Hen Huws yn ei lais. a hit yr Hen D )mos yn ei neges. Hyfryd gan bawb a adwaenai ei daid oedd eistedd wrth draed ei wyr. Brysied yma eto. Ðcsdiennu W YMb y Gennad.-Y Sul o'r blaen, gerbron cynhulliad cryf o Salemiaid Pen y Cae, dadlennodd y gweinidog presennol -y Parch. W. B. Jones (B. 1—ddarlun rhag-

Advertising