Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

I mr GOSTEG. I

--"-,-- I ,DYDDIADUB.

Gyhoeddwyr y Cymod Y Saboth…

Advertising

I DAU TUPR AFON..

News
Cite
Share

PARLUID O TUD. 5. J esbonwyr medrusaf y cylch, a theifl oleuni newydd ar hen wirioncddau mewn modd didramgwydd. gryrnus, a thra effeithiol. Yr oedd y gwasanaeth trwyddo ag eneiniad amo y canu a phopeth yn galonnog ac yn llawn j-sbrydiaeth.-—Cephas. CYMDEITHAS LIEN A CUERDD CHATHAM STREET.—Rhagfyr 19, cafwyd papur, History of the Feminist Movement, gan Miss Miriam Parry papur rhagorol iawn, arhped eanmol- iaeth uchel iawn i'w iaith pan fmryw. Llywyddid gan Miss Rowlands, Crown Street. —R.E.R. CYFARFOD CYSTADLEUOL DAVID STREET- —sef i'r plant, Rhagfyr 15 Mr. E. Ll. Thomas, Waterloo, yn y gadair. a, Mr. E. E- Williams yn arwain yn absenoldel) y Parch- D. D. Williams oherwydd gwaeledd; Mr' R. J. Williams yn eyfeilio Mr. Sem Evans yn bamu'r canu y Parch. Edmund Griffith yr adroddiadau, a'r Parch. H. H. Hughes y Hen. Dyma'r enillwyr: Canu: parti oblant yn cael ei arwain gan blentynll. y don Awn at l e,su Parti Arthur Williai"4 y (.I0^n Aiti?, at Iesu Parti Arthur Williams. Unawd, Yr Eneth Ddall 1, Dilys Holland 2, Gladys Owen. Deuawd, Llwyn Onn 1, Maggie Williams a Gladys Owen; 2, Grace Owen a Grace Alice Owen. Unawd, Dirion A rglvnjdd Iesu: 1, Nesfca Roberts 2, Arthur Williams, Myfanwy Owen 3, Dilys Williems, John Jones. Canu penhillion Maggie Williems. Unawd, NOR Calan: 1, Bennie Williems 2, Eluned Roberts; 3, May Williems. Adrodd: dan 10 oed: 1, Enid Edwards 2, Nesta Roberts 3, lorwerth Edwards. Dros 10 a than 14: 1, Eluned Roberts 2, Stephen Griffiths; 3. Jennie Williams. Her adroddiad Mr. Bodden. Lien: Stori fer: 1, Mr. E. E. Williams; 2, Mr. J. R. Roberts. Detholiad o emynau ar gyfer Cymanfa Ganu 1, Mr. E. E. W illiams 2, Mrs. J. R. Roberts a Ty'n y braich." Arholiadau Ysgrifenedig dan 16 1, Lizzie Roberts. Dan 14: 1, Nellie Williams a John E. Kyffin; 2, Elsie Roberts a Dilys Thomas. Dan 12 1, Eluned Roberts 2, Nesta Roberts a Blodwen Humphreys. Dysgu Allan Safon IX 1, Lizzie Roberts 2, Jennie Williams. VIII Nellie Williams. VII Elsie Roberts, Gwladys Gore, Johnnie Kyffin, Bennie Williams. VI Blodwen Humphreys a Llew Williams. V: Eluned Roberts. IV: Nesta Roberts, Ceinwen Barlow. Best Plum Cake Mrs. J. R. Roberts. Map o Gymru 1, Elsie Roberts 2, J. E. Kyffin. Parwydlen (poster) yn hvs- bvsu'r cyfarfod 1, R. P. Jones 2, J. E. Jones. LAIRD STREKT.—O dan nawdd Eglwysi "R.LvrlHion v evlch. caed cvfarfod vn v cartel uchod am 11 bore dydd Nadolig. Darllen- wyd Luc ii, 8-20, gan Master Lewis Edwards, Laird Street, a gweddfwyd gan Af r. W. Wynne (Parkfield); adroddwyd Pahnant y dref gan Miss Myfanwy Davies (Vittoria Street), a ehaed unawd, Onid oes balm yn Gilead ? gan Miss Eluned Thomas (Clifton Road). Yna ychydig eiriau gan y llywydd, y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., yn sylwi ar y Nadolig, yn erfyn am weddïau dros ein cydwladwr yn y swydd uchaf yn y wladwriaeth. Yna caed anerchiad rhagorol gan y Parch. T. J. Row- lands, M.A..B.D., ar y Nadolig fel Gwyl y Cartref a Gwyl y Rhoddi a'r Llawenydd. Casglwyd at Gronfa'r Milwyr Dall. Y capel bron yn orkiwn, a chyfarfod a naws arno. Dibennwyd gan y Parch. G. J. Williams.— R.J.G. i CYMDEITHAS LENYDDOL DOUGLAS ROAD. —Daeth cynhulliad da nr's Wener i fwynhau pwledd o ganu ac adrodd. Y diddan Mr. W. H. Williams, Watford Road, yn y gndair. Chwaraewyd. Alawon Cymreig gan Mr. W. J. Roberts. Adroddwyd. Pawb a phopeth yn mynd yn hen, p-an Mr. W. W. Roberts.. Can, Gwlad y Delyn ac An Evening Song, gan Mr. James Freeman. Deuawd, Flow gently Deva, gan Mri. A. H. a Llew Roberts. Can- wyd penhillion gan Mr. Morris Ellis; gorfu iddo ail ymddangos, a chanodd Hiraeth. Y brodyr Richard a Hugh Roberts yn hwyliog iawn a'r Wers Solffa, a dilynwyd gan frawd arall, Mr. W. W. Roberts, yn canu Y Bwthyn bach to gwellt, a'r dorf yn uno yn y cydgan. Mynd. arhon, a phawb wrth eu bodd- Unawd 0 na byddai'n haf o hyd, Mr. Llew Roberts. Adroddodd Mr. R. W. Roberts y Rhew yn ddoniol iawn bu raid iddo ail adrodd, ac Ewyllys Adda a gafwyd, nes gyrru pawb i lesmair o chwerthin. Miss Mells Jones yn ddifyr iawn yn canu Croeso gwraig y ty, a Mr. Morris Ellis gyda Procer bach gloetv fy nain. Cafwyd gair gan Mr. D. C. Roberts ar ei ymweliad dros y Nadolig, a Hawenydd deall ei fod wedi mynd trwy'r arholiad i'w gym- hwyso'n swyddog yn y Fyddin. Diolchwyd gan Mr. D. Jones, Faraday Street, a'r Parch. G. Wynne Griffith. Ar ol mwynhau un o'r cyrddau goreu, trist oedd gorfod datgan cyd- ymdeimlad a Mr. J. J. Parry, Miriam Road, un o gefnogwyr mwyaf selog y ON-mdeithas, oherwydd gwaeledd ei febvn deg oed.— R.J.J. NADOLIG YNT GUOVE STREET.Dathilwyd yr W -1 trwy gyfarfod arbennisr fel arfr. Canwyd erfiyiom pwrpasol, gan y gynulleidfa. Buom yn ffodus i sicrhau gwasanaei-h y gan- ores aclnabyddus. Madame Eunice Evans. Canodd yn swynol ac effeithiol, O Divine Redeemer, a HJ shall feed His lfoah. Chwarae- odd Mr. Barker yr organydd The March of the Magi, a'r Hallelujah Chorus, yn ei ffordd feistrolgar ei hun. Pregethodd y Parch. D. Adams, B.A., ar Teleraii Heddwch, seiliedig ar Luc ii, 14. Dvwedodd fod v telerau yn cael eu hawgrymu gan y darlleniad cvwireclig o'r adnod Tangnefedd ar y ddacar i ddynion ) ewyllys da." Dyma rai o'r telerau a nododd: 1, FodTangnefedd yn dibynnu ar ddynion sydd yn rhoi mwy o bwys ar fuddiannau moesol enaid nag ar feddiannau materoL 2, Fod Tangnefedd yn dibynnu ar fod cyfiawnder yn cael ei weinyddu rhwng plaid a phlaid, fj, rhwng ccnedl a clienedl. Cyfeiriodd at eiriau Amos yn disgrifin Duw yn dod 91'1' plumh line yn ei law i fesur cywirdeh gwaith adeiladwyr Jerusalem. Yn y rhyfel presennol, y mae Duw wedi gwneud yr un peth ac wedi condemnio gwareiddiad diweddar Ewrop, oherwydd ei ymadawiad oddiwrtli linell nniondeb, 3. Fod telerau heddwch yn dibynnu ar i ddynion gael syniad cywir am gyd-berthynas cenhedloedd fel aelodau o un teulu mawr. -1, Foci heddwch yn dibynnu ar dderbyniad ymarferol o Dadolaeth Duw, Mabolaeth Dyn, ac Awdurdod Iesu ar fywyd amlochrog cymdeithas. Cyfarfod dyrnunol a bendithfawr. Daeth tyrfa dda ynghyd, yn eynrychioli gwahanol enwadau'r cylch. PRINCES ROAD.—Caed. awr o gyfarfod 1 Gofio'r Geni, a daeth cynhnlliad da ynghyd. Canodd Cor y Plant, dan arweiniad Mr. Thos. Jones, We've a story to tell to the nations (H. E. Nieho], Mns.Bac.), ac yna easglwyd at y Queen Victoria Nursing Home. Caed anerc-h- iad byr ond melys gan y Parch. H. Harris Hughes, B.D.,B.D., a chanwyd yr hen Haleliwia yn fendigedig ar yr organ gan Miss Edith Jones, A.R.C.O.,L.R.A.M. Awr y gan i gofio'r Geni,-—a swn Yr Hosinria"ji torri. Tnvy'r nefoedd, am gyhoeddi I waelaf fyd,—Wele Fi !—J.R.M. CAPEL M.C. EDGE LANE.—Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig ymabore ddydd Nadolig i gofio Geni Gwaredwr y Byd. Daeth vyn- hxdliad da ynghyd, 0 bob enwad yn y gym- dogaeth. Declirenwyd trwy ddarllen a I I gwcddïo gan y Parch. D. Jones. Canwyd carolau gan barti dan arweiniad Mr. R. O. Williamp, a chafwyd. unawdau gan Miss aii gaii Miss Blodwen Owen a Miss Eluned Jones. Anereh- iad rhagorol hefyd gan y Parch. J. H. Morris, seiliedig ar Marc i, 1. Yr oedd rhyw naws hyfryd a»' y cyfarfod trwyddo, a'rprofiad ar y < diwedd ydoedd: "Da yw i ni fod yma." j Dyma un o eylwadau Mr. Morris :—Da yw | mynd yn ol at y dechreu i weld y gwahaniaeth ? y mae dyfodiad Iesu Grist wedi ei wneud. Y mae yn v testyn dri pheth mawr sy'n esbonio'r srwahaniaeth a wnaeth 1, Person mawr—" dechreu Efengyl lesii Grist, Fab Duw 2, Cenad,,A,ri fawr- dechreu Efengyl Iesu Grist": 3, Dechreuad mawr, dechreu Efenevl Iesu Grist." To THE WELSH PEOPLE OF THE FREE CHURCHES OF LIVERPOOL.—I again, at the end of the year, wish to beg of you. please, to accept on behalf of myself and hundreds of my comrades from different parts of Wales our sincere thanks for lall the welcome, kindness and generosity, you gave to us whilst staying in the different csmps around Liverpool. The York Hall socials for Soldiers we will never forget. The waim welcome you gave us at the various Welsh chapels, and the unfailing efforts of yours to make us homely we can never forget. We also thank you for having kept the Welsh Sunday Morning, Service at Wilson's Lane throughout the year. which we all have appreciated so very much and may I here respectfully beg of you, please, for the sake of the many Welshmen who will during the next year be staying in Litherland camp, please keep it up. I may here add that you are being paid now for it. The tears I have seen on many a brave soldier's face when he reminds me of these valuable services proves that they ha" e benefited by them and lidaile say that when some of you invited many of them to your houses, that you lodged angels unknowingly. I am not going to trouble you with a lengthy letter, only I wish fun her to say, though we haven't a prospect of a Merry Christmas, we all, with one accord, wish you all a Merry Christmas, and a Bright, Prosperous, New Year, and that the New Year will bring with her Peace. It is hard, to say this month Peace on earth, goodwill towards men," but we beg of you, please, to seek it harder than ever during the week's Prayer Meetings the first week of the New Year, and we all hope to be with our loved ones at home for the 1917 Christmas. I send this letter to you form the Salonica Forces, trusting that someone else will do the same on behalf of the B.E.F., France. If the thanks are not strong enough, it is myself to blame for not being able to find words in the English language so strong and sweet as in the Welsh, so please don't blame the men, but me. L. CpL. R. D. JoKEs (Gaerwen).