Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

I mr GOSTEG. I

News
Cite
Share

I mr GOSTEG. I Colli Trosodd.—Nid yw llestr Y BRYTHON ddim yn agos ddigon mawv i ateb i'r tan sydd tano, ao yn ei yrru i ferwi drosodcL bob wythnos. Dyna'r pam y bu raid oed, atgofion diddan Hiracthus am Lerpwl a'i Hoelien Wyth ddeugain mlynedd yn ol, ynghyda phwt diddorol Megan Dwyfor, Llanystumdwy, am Fel cath i gythraul," a phethau eraill gwerin Lleyn. Daw'r rhain yr wythnos nesaf. Awn hyd Beth lehert?,. --Yr ydym yn unfarn it chwi pan dcl,ywedw-b nad oes dim i'w wneuthur bellach ond ymladd y rhyfel yrria i'r pen, mynmi Germani ar ei gliniau, a cL.ae'_ hynny o iawn sy'n bosibl i'r gwledyd.d a fathr- wyd ganddi; ond y mae' r boll genhedloedd sydd yru.yr ymladd yn gyfrifol amdano, fwy neu lai; 11 phe buasent wedi dweyd Awn hyd Bethlehem," fel y bugeiliaid, yn lie Awn hyd Paris," ar un tu, ac "Awn hyd Berlin ar y tu arall, nid yng ngyddfau'i gilydd fel teigrod y buasent fore'r trydydd Nadolig yn olynol. Ar y ddaear, tangnef- edd ebe'r Cor o engyl y bore Nadolig cyntaf ond ar y ddaear, Tanks ydyw hi yn Ewrop 1916. Mor gynhwysfawr ac awgrymiadol broddegau'r Beibl canys y mae pob diwin- yddiaeth, hen a newydd, a phob pregeth, fawr a bach, wedi ei lapio'n gryno ddigyfielyb yn yr Awn hyd Bethlehem bach yma. Camp i chwi chwanegu ato heb ei leihau a'i andwyo. Hwdiwch ddiohh.—Ni fuom ni ynglyn a'r un newyddiadur a ga gymaint o garedigrwydd parod ac o'r galon ag a ga'r BRYTHON a lliaws o ohebwyr cyson ac eraiil achlysurol yn barod a'u cymwynas iddo ar hyd y blyn- yddoedd. Nid oes dim pall ar eu hewyllys da, hawdd y gallem, pe caff em, enwi dwsinoedd o w £ r, lien a lleyg, a gyfrannodd i'w golofnau heb ddim i'w cymeli ond cariad ato a'r hyn y aaii drosto, sef cael y genedl yn Ian,-—yn lan a diwair ei moes yn llwyrymwrthodol, a hollol ddi-difarn o dipyn i beth yn serchog at ei thair duwies.—Lien, Awen, a Chan ac yn Syddlon ddisyfl i'w hiaith, a honno'n iaith bur a phersain, wedi ei chwynnu o'r meflau a'r brychau sy'n ei baeddu mor hyll inewn llawer man, ac yn gwneud i ddyn deimlo weithiau yn barod i'w tharo yn ei thalcen a'i lladd yn farw, yn hytrach na diodde'i gweld yn sgrythu yn y carpiau a ddyry amball ddyn amdari mewn llyfr a chylchgrawn a phapur a phregeth y misoedd hyn. Ond at ei gilydd, gloewi y mae'r iaith,ac yn debycach iddi ei hun lawer nag y bu, ac a ddaw toe mor dlws ag y byddai pan oedd gwrid yr hen glasuron, fel cochni afal Awst, yn sgleinio ar ei gruddiau. Yn gyntaf un, diolch i wr y Drych am ei gyfres ysgrifau diball ers un mlynedd ar ddeg, a chyfres'na bu ei gwell na'i galluocach na'i thecach mewn unrhyw bapur Cymraeg, hen na diweddar, ac yn medru ar y camp anoddhwnnw bod yn ddiddorol a chael dust eenedl gyfan, heb ymfflamychu a bytheirio ffregod eithafol. Blwyddyn brofedigaethus iawn fu hon icldo, a dymunwn adferiad iechyd iddo ef a'i rai annwyl, ymhell ac yn agos. Diolch i Cyfrin am golofn mor gryno'i chyflead a graenus ei chynnwys o Fanceinion, ac morbrydlon a difwlch, o'r rhifyn cyntaf yn Chwefrol, 1906, hyd heddyw. Ni fu gennym erioed ohebydd diogelach ei sylw, na thecach ei ymdrech i gael chwarae teg i bob enwad a d,-lsbartli. A dyna'r Hutyn sy'n hel Clep y Clawdd o Faelor a'r ffiniau. ac yn ei hel mor wreiddiol ei fiordd yn anelu ei saeth mor syth bob tro ac yn gyrru ais dyn i siglo a hollti gan chwerthin mor fynych. Pwy ydyw'r Hutyn ? ebe rhywun beunydd ond ronyn haws. Dan hugan yr Anad. y myn y Clepiwr diddanfod ahonno'nllaeso'igonmi'wgarn. Nid oes neb a fedrai grynhoi hanes y I Deheudir yn fwy blasus nag y gwna'r bardd a'r lienor uchelryw Sarnicol; a hyderwn gael mwy o le i'r Sowthiaid selog yn y man. Diolch hefyd i'n gohebwyr caredig sy'n llenwi'r Fasged o'r Wlad bob wythnos, sef o Nantlle, Mon, Sir Fflint, Maldwyn, ac yn y blaen, ac yn pacio'r cwbl mor gryno a di- wastraff. Ni choeliech chwi byth mor bell y teithia'ch nodion, a'ch hen gydnabod sy'n dihoeni am eu gwlad tua Capetown a Mel- bourne a San Francisco yn neidio i weld beth fydd gennych o'n hen ardal hwy. A dyna durs oni fydd yno ddim Diolch i'r miloedd bechgyn annwyl, sydd ar daen yn y rhyfel, am eu llu llytbyrau diolchgar; byddwn yn cofio amdanoch ymhob rhifyn gwyddom beth yw eich bias yn o lew bellach a phe buasai'r Fasged yn fwy fe gawsech chwithau lawer rhngor o firwythau gardd a pherllan yr Hen Wlad. Ein cofion. cuaf atoch yn ffosydd Ffrainc a Belgium a Salonica a Serbia, a than haul cras- boeth tywod yr Aifft a Mesopotamia a'r India a Dwyrain ASrica, ac ami igilfach bell o olwg eich rhieni a'ch anwyliaid. eithr nid o olwg y Llygad Tirion sy'n cynniwair drwy'r Creadmawrigyd. Boedy flwy<Myn newydd yn flwyddyn o derfyn i'ch dioddefaint mawr, a buan y clywooh swn utgorn Heddwch yn eich galw adref i'r hen aelwyd a'r hen gylchoeddsyddlmor wag ac oer heboch. Ond mae'r hen flwyddyn wedi mynd, Yn oer a gwyw ei gwedd Hi gloddiodd fedd i lawer ffrynd-- Mae hithau yn ei bedd Ys gwn i pa beth sydd yng nghol y nesaf ? Tangnef, gobeithio a dechreu Ewrop a'r byd o newydd yng Nghrist Iesu. Y Dyrfa lie bo'r dawn.—Cydsyniwn a phopeth a ddywedweh am gymeriad a liawdd- garweh fel pethau anhebcor i Iwyddiant efengylydd ond chwi a geweh, serch hynny, mai gwir a ddywedodd Islwyn yn y cwplcd hysbys hwnnw Trwy ryw sugndvniad hyuod iawn, Fe geir y dyrfa lie v ceir y dawn. 0 Sodlau'r Amde..R.-Diol(th am Y Drafod o Batagonia. Ond daw yma fesur y pedwar rhifyn ar. unwaith. A oes modd ei gael fesur dau, Mr. Gol. ? Rhwydd hynt i chwi ei gadw'n fyw, a chynifero Ysbaeniaid ac Eidal- wyr a Saeson yn closio o'ch amgylch. Y peth frlysaf y disgynnodd ein llygad arno yn y ped- war oedd enw un o'ch ffemiydd-Tair Celynen. Pwy hafal i'r Cymro am cnwi pethau V Dyrwch ein coflon i'r hvbarch R. J. Berwyn, Caeron, a Sian Fuches Wen. Druan o'r (-,ageg.(I) Yn bendiiaddeu, stori ddwys yw stori Poll Bach y Gaseg o Abersoch a fripiwyd i'r T-thyfel yn 1914, ae a gwrddodd Wil Roberts a'i Gymraeg mor rhyfedd ar iaes y gwaed yn Ffrainc. A chwi a'i plethasoeh, Miss Gladys Bruce Tlionnas, jmewn Saesneg coeth a swynoI odiaeth a phan yr ysgrifenno Cymro neu Gymraes hi, y gwel y Sais, di-syniad-am-arddull, ei iaith ei hun yn ei gogoniant uchaf. Gresyn na fedncl cael pob meistr a chertiwr i ddarllen Oyffes y (leffyl Cynddelw, i edrych a barai hynny iddynt ymdirioni tipyn at y creaduriaid hardd ond anffodus hyn. Bydd fy natur yn nxileinio drwyddi wrth weld cynifer o gertmyn Lerpwl yma yn eu chwipio n-ior ellyllig er mwyn cael eu trymlwyth oreulon. i ben yr alll, (2) Bydd raid oedi ei chyhoeddi am beth anxserohervvydd vranghaffael abair y rhyfel i ninnau, megis i bob papur arall sydd heb fod yn felyn. (3) Bydd yn hy fry dwell gemiyrt fwrar p-olwg dros MSS. y gyfrolen arfaethedig pan glirio'r wybren dipyn. Ymorolwch am deitl byw a bachog iddi, a pheidiwcli a'i rluvymi) fel y rhwymir y baB-nofelan undydd unnos yma sy'n codi bwrn ar ddyn oddiar stondin gor^afan'r ftvrdd haearn yma. Rhad ar y geriach fflim. fflam. Undeb Ffengylaidd y Byd.—Buasai'n dda iawn gennym allu cyhoeddi'r rhaglen, ond y mae hjTmy'n hollol amhosibl. Gorchest Stockport.— £ 70 oedd swm yr elw a wnaed oddiwrth Sale of Work Stockport, ac nid £ 20, fel y cam-argraffwyd yn ein rhifyn cyn y diweddar. ELFYN. YN DDRWG EI DDIODDE.Gan nad yr oedd un Brython yn weddill yn y siop, fel hyn yr anfonodd y Prifardd Elfyn, Ffestiniog, yma i adrodd ci gwyn Gwelwch mai dyn eigalon-wnf, yn wir, Heb fwynhad cysuron, Hanes hir yr wythnos hon Fu hiraethuf am Frython."

--"-,-- I ,DYDDIADUB.

Gyhoeddwyr y Cymod Y Saboth…

Advertising

I DAU TUPR AFON..