Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

8asgadaid 0" Wlad.,^:

IO'R DE. I

I Pfetan y Gol. i

Gorea Cymro, yr u-ti OddieaFtre

News
Cite
Share

Gorea Cymro, yr u-ti OddieaFtre WARRINGTON.-—Ynglyn a Chymdeithas Lenyddol Crossfield Street, caed noson ganu Carolau, Rhagfyr 18, dan lywyddiaeth Mt.Robt. Roberts. Wedi canu'r cmyn Wele caiesom y itfeseia, cafwyd aneihciad gan y Ilywydd wedyn cafwyd ton, T Nejol Gar, gan y Gobeithlu, dan arweiniad y cerddor medrus, JUr. Arthur Woodward. Carol, T crir Grisialaidd, gan y Tir Gi- Y c l a i i d gtti y brodyr R. Roberts, J. Griffiths, ac A. Woodward. Gwahoddwyd Mr. Rd: Jones, Earlestown, i'r cyfarfod, a chafwyd anerchiad adeiladol ganddo ar Enedigaetb i yr Iesu. Carol, I Ephrata yn y nos, gan y Gobeithlu. j Datganiad tlws iawn o Tmdeitbkon i Bethlehem, gan Misses Nellie a Bessie Thomas, a charoi arall, O am deimladau llavrn o dan, gan y Gobeithlu. Diolchwyd i Mr. R. Jones gan Mr. W. M. Jones (ysgrifennydd y Gymdeithas) a Mr. W. R. Williams. LIon gyfa rchwyd y gwr ieuanc diweddaf am fynd trwy arholiad medd- ygol pwysig ym Mhrifysgol Lerpwl, a'i yrfa hyd yma wedi bod yn hynod o ddisglair. Mab ydyw i Mr: W. T. Williams, Y.H., diacon yn yr eglwys Gymraeg. Wedi canu ??y/e?, rbyjedd gan al1gylÙm, terfynwyd cyfarfod gwir dda trwy weddi.—R.P.J. SKELMERSDAIE Cyfarfod i Groesatcu'r Mikvyr.— Y mae yn I.athom Park gerllaw rai cannoedd o f'twyr Cymreig a nos Sadwrn diweddaf, gwahoddwvd hwv i wledd o de a chyngei-dd gan yr eglwye Gymraeg. ] Yr oedd tua deugain yn bresennol, a dyma'r rhaglen yr aed drwyddi yng nghyfarfod yr hwyr :-C5ri, Breuddzvydion lmenciyd Ilte. D. Jones. Cystadleu- I aeth adrodd i blant, Kattie Jones. Deuawd, Ar:tyr Cymru Fydd: Ptes. W. Jones a H. P. Davies. Adioddiad, Y Nos Pte. Owen.. Cystadleuaeth darllen darn heb ei atalnodi Mr. Albert Lewis. Adroddiad, Torri Amod Priodas Pte. Nicholas. CAn, The Song thai reached my hear,, Mrs. J. E. Jones. Can, Won'! you buy my pretty flowers Gwen- nie Jones. Can, 0 fy hen Gviiiraeg Pte. W. Jones. Adroddiad, The Night: Pte. Owen. Can, Wrth y Groes Pte. D. Jones. Deuawd, Mae Cymru'n barod ar y wys.: Ptes. W. Jones a Davies. Can, lien Aelioyd fy Mam Pte. W. Jones a dibennwyd trwy ganu Hen Triad fy Nbadau. Diolchwyd i .gyfcillion SkelmersdaIeam y croeso gan Ptes. Wiiliams a Llew Thomas, ac i'r milwyr am eu gwasanaeth gan Mr. Jones. Yr oedd y cyfeilio dan ofal y fedrus Mrs. William Jones, Gwenallt, Victoria Park, Colwyn Bay gwraig un o'r milwyr. Beirniad ac arweinvdd v cyfarfod, Mr. J. R. Morris, Lerpwl. Disgwyhr nifer fawr eto o Gymry eraill ddechreu'r flwyddyn, a bydd y ddiadell fach yn Skelmersdale yn ddiolchgar am bob cymorth i ddarparu ar eu cyfer. EBENEZER, PRESCOT.O dan arweiniad yr arolyg- wr T. E. Whitley, treuliwyd y Saboth, Rhagfyr 23, mewn dangos allan yr hyn a addysgwyd yn yr Ysgol Sabothol yn ystod y chwarter diweddaf. Cymerodd y rhai a ganlyn ran adroddodd Bronwen Jones, Isaac Henry, Alfred, Marian, a Gwennie Blackwell, Tryphena a Gwyneth Williams, T. Ed. Whitley, a Phyllis Jones canodd y plant don.au'n swynol allan o Ganiedydd yr Tsgol Sul, o dan arweiniad D. J. Foulkes unawdau gan Ben Roberts, D. J. Foulkes, Pte. Lloyd, Frank Thomas, Anne Robert* ac Anne Evans, a Miss Lloyd (o'r Nurses' Home), Whiston. Canodd y cwbl yn dda. Cafwyd araith wir ddoniol ac addysgiadol gan Pte. Jones (Watch Factory Barracks), sy'n ffyddlon i'r moddion, ac yn gerddor da. Hefyd cawsdm air i bwrpas gan Edward Will- iams, ac adroddodd Y Ffoadur yn gampus iawn. Holwyd y rhai mewn oed gan Shem Jones, a'r plant gan Miss Williams, The Hazels. Gwnaeth John Williams ei ran wrth yr organ a chafodd gymorth J. W. Whitley. Gwnaeth yr arolygwr ei waith yn ddeheig. Cafodd pawb eu boddhau, ac yn amlwg fod yr ysgol yn Prescot yn llwyddiant.—Prescotvn.

Advertising