Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

8asgadaid 0" Wlad.,^:

IO'R DE. I

News
Cite
Share

I O'R DE. I Wrtb golll Wm. Howell y Pencoed. CRYN chwithtod i lu mawr ohonom yw dy- gymod a'r syniad fod Williani Howell, Pen- coed, wedi cefnu ar ein daear ni. Yr oedd mor hoew, sionc a bachgennaidd, hyd y diwedd. Hyfrydwch amheuthun fyddai treulio ychydig ddyddia-u yn Lletai. Yroedd syhiadau Mr. Howell mor eang a theg at ei gilydd, nes ei gwneud yn anc,dd gwTahariiaethu oddiwrtho. Ffrydiai ei garedif i-wydd allan N-mhol) cyfeiriad. Ond ni fradychai ei gar- edigrwydd egwyddor yn unlle. Gallai bob amser ddweyd ei feddwl a glynu wrth ei farn heb friwioi teimladau. Ni welid hyth mohono yn fychan a chul. Safai braidd bi b amser a r lwyfan fawr, eang. Apeliaimawrfrydigrwydd yr Efengyl ato bob amser. Y mae cysylltiad agos bellach rhyngddo a Lerpwl, t ef a dinas Y BRY-THON. Y mae un o'i ddwy ferch yn byw yn Lerpwl, sef yw honno, priod y Doctor D. R. Evans. Aigburth Road. Y mae'r ddau'n aelodau o eglwys David Street. Symudasant o Sir Gaernarfon i Lerpwl yn ystod y rhyfel presennol. Llenwai Mr. Howell gykh a chylchoedd yn llawn. Yr oedd yn Ynad Heddwch, yn Henadur yn y Cyngor Sir; yn arweinydd yn y Sasiwn ac yn ei Gyfarfod Misol ond ni chymerai fantais ar hyn i fod yn ddiffrwyth gartref. Efe oedd yn arwain gartref hefyd. Efe oedd yn blaenori jmhob gweithred dda. Byddai bob amser yn y moddion yn brydlon. Gwelais ef ar fore Sul, rhyw chwarter awr cyn yr amser yn y capel, ae yn croesawu pawb fel y d.euent i mrWD. Peth go brin heddyw yw hyn Yr oedd ei galon yn Nhy'r Arglwydd, heb amheuaeth. Cafodd oes hir, pedair blwycld. a phedwar ugain bron. Gwyddai hanes cleifion y gymdogaeth yn drwyadl. Nid yn ami y cwrddem a neb a lenwai gymaint o gylchoedd ag ef. Yr oedd yn ddyn teulu mewn modd neilltuol hefyd yn ddyn ei gymdogaeth, ac yn dywysog ym Mhencoed hyd -y diwedd. Efe a arweiniai yn. Sahm. ei hoft le i eddoli. I Credaf mai fel addolwr yr ymhyfrydai fwyaf. Rhoddai fwy o fri. 'rwy'n coelio. ar fod yn flaenor yn eglwys Dduw nag ar foci yn vekd o'r Cyngor Sir, nac vchwaith ar fod yn eistedd ar y Fainc Yriadol. Dilynai symiidiadau'r dydd gyda diddordeb. Credai'n gryf mewn gweddusrwydd a chymhwyster, a phrin y medrai gydfynd a'r wane am awtlurdod heb ddisgyhlaeth a chymhwyster. Yr oedd ei safon ef yn bur nehel, yn rhy uchel, hwyrach i rai difanteision ei chyrraedd ymhob eylch. Yr oedd ef wedi byw mewn awyrgylch arben- nig ar hyd ei oes, ac wedi tyfu'n radd'1 a chyson. ac oherwyddhvnny ni allai ddygymod a'r neidio a'r llamu sydyn yn y blynyctdoedd diweddif yma. Bu fyw ym Mro Morgannwg ar hyd ei oes. ("Liech dafodiaith brydfert-h v reI; ganddo. Yr oedd yn siara dwr gwych. Sia,raclq,i'n rhwydcl, a chodai'n am! i clir.uchel. Profiad oedd ei bwynf cryf. Yr op(?d gandclo feddwl mawr o'r a!hrawiaethau fel defnydd pr<'iiad. A paMai ferwi cynuHeidfa'n am! yn y cyfeiriad hwn. Teimlai ddiddordeb mawr yn holl agweddau bywyd cyhoeddns—Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, a Chrefydd. Y mae iddo nifer o blant wedi tyfu i fyny, i alaru ar ei ol y Parch. David Howell, J. T. Howell (cyfreithiwr), W. A. Howell, Lletai (amae^hwr) Cassie R. Nowell. Lletai; Mrs. Dr. Evans, Aigbiirtli Road Lerpwl Ivor M. Howell, Pencoed Arthur Ho-well (yn y llynges), a'r Lifltenant Ernest Howell. R. A.M.C. (meddygK yn awi-Nn-i Mesopotamia. Yr oedd Mr. Howell yn fab i'r enwog flasnor John Howell, Bryncwtyn. Brawd iddo oedd y Deon Howell, o felys goffadwr aeth,a ehwaer iddo oedd Mrs. Saunders. priod y diweddar Ddr. Saunders. Anodd meddwl am fwy (I fwlch arolneb. Ehedoddjenaidmawr ymaith at yrhwn a'i rhpes. Gellid cymhwyso geiriau anfarwol William Wratson ato yntau To hug the wealth ye cannot use. And lack the riches all may gain, 0 blind and wanting wit to choose Wiio house the chaff and burn the grain And still doth life with starry towers Lure to the bright divine ascent Be yours the things ye would be ours The things that are more excellent. -0-

I Pfetan y Gol. i

Gorea Cymro, yr u-ti OddieaFtre

Advertising