Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Tram I-Nadolig Bore Oes.I

Trem li-Nadolig a RhyfelI

News
Cite
Share

Trem li-Nadolig a Rhyfel I Pa morgysurus bynnag y gall y dug-out, fod i'r milwr, gwyr o'r goreu 11.a all gyfrif ar barhad ei gysur na'i ddiogelwch yn hir. Cenir cloch, gelwir arno i fy-ny--i. ruthr yn erbyn y gelyn, ac efallai i ddodi ei fywyd i lawr dros ei wlad. C'yffelyb i'r milwr yw pawb a fedd b rofin/l go helaeth o fywyd yn y byd h wn. yn ei anawster-au a'i drallodion. Rhaid i ninnau ddod i fyny o ddyfnderau atgofion am y dyddiau dedwydd gynt, ac wynebu bywyd fel y mae yr awr hon. Rhajd inni sylweddoli ein bod ym myel bnvydrau ag amgylchiadau, temtasiynnu, smheuon, ofnau, a phryderon lawer. "Bhaid inni ateb yr ahvad i'r ymgyrch yma, am yr hwn y gellir dywedyd, Ac nid Oes bwrw arfau yn y rhyfel kwn." A cliyda golwg ar ryfel mawr Ewrop, mae pawb ohonom yn hwnnw, mewn ystyr wirioneddol iawn, er nad ydym oil yno mewn enawd. Yr yclym yn ddyfnach ynddo'r Nadolig hwn na'r un o'r blaen, canys mae mwy o'n jierthynasau a'n cyfeillion ynddo, neu wedi bed ynddo, a (ter t)vn ei-, liarchcll. M.- derbyn eu harcholl. Mae o'n daiilenwyr nid ychydig a blyg ben mewn gofid a hiraeth ar yr Wyl eleni- yn gwybod am i-ywrai hoff ganddynt sy'n gorwedd mewn ysbytai tall bU harcholl, eraill wedi mynd yn rhy bell i I ddyeh wel eiJwaith i gylch yr aelwyd. a i-liai na wyr neb ymha ochr i'r lorddonen y maent—a missing ydynt hwy: Hawdd dyclimygu rhai digwyddiadau rhyfedd wedi terfyno'r rhyfel, ynglyn a'r Dia-Li y ca llawer eu siuni o ran ofn a gobaith—bydd rhai y mynnai calon o gariad grt du eu bed yn fyw ddim yn dychwelyd, a rhai y credid yn I sicr eu rnaiw'n ail ymddangos. Heddyw, beth byniiag, yr ydym. yng nghanol y rhyfel heb fawr o sicrwydd y bydd iddo derfyn bunn. Yn wir, fe'n paratoir gan ein harweinwyr i ddisgwyl brwydrau Inwy gwaedh d eto nag a fu, a galw am ebyrth llIwy nag a wnaed. Gosodirni tan drefiiiadau sy'n g;-clygu etyi-dioi holl allu'r boblogaeth ac adncddau'r wlad i bwrpas rhyfel, ac awgiymir inni, os awn lawer pellach Wi.laen.y gall y eyferfydd newyn a ni-- oherwydd pah am y dylem arfer cynlxildeb. Wrth feddwl am y pethau hyn oil, mae'n ccdi o'n sefyllfa ar y Nadolig hwn arwyddÏi'll digOll brawychus. Eto, nid iheJpu gofid a galar y gwneir y sylwadau hyn, ond i geisio cyflen bywyd fel y mae. Ac fel y crybwyliwyd droeon o'r blaen ar yr un testun, mae yn y Nadolig ffynhonnell o r'vsu r a dt dwyddwch pur, yn wyneb pob adfyd a gwae, i'r neb a gloddio'n ddigon dwfn i'w (liyrraedd. Yr oedd yr Ymgnawdoliadyn aberth i Fab Duw, a'r un egwyddor yn disgyn i'r Preseb ag a gododd i'r Groes. Ac mae yn ein gwlad lawer o dadau a mamau, gwragedd, brodyr a c-hwiorydd, a edrych ar y colledion a gaw- sant ar feysydd cad fel ehyrth dros gyfiawn- der. dynoliaeth, a Duw. Mae'r ffydd hon yn gyulOrth cryf iddynt ddwyn eu croes, er trymed yw. Y neb a fedd y profiad hwn, fe wyr am Lawenydd^Nadolig.

Trem III.—Wilson a'i Nodyn…

Advertising