Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Tram I-Nadolig Bore Oes.I

News
Cite
Share

Tram I-Nadolig Bore Oes. I DYIA, ni'n nesu at Nadolig unwa,ith eto, a chyn y cyhoeddir y nodiadau hyn bydd wedi mynd heibio. Megis y teimlem gyda golwg ar y ddau Nadolig blaenorol, felly y teimlwn ynglyn hwri-dziw rhyw lwmp i'r gwddf wrth feddwl am yr hen gyfarchiad gynt. XADOI.K; LI. A WEN X CHWI Nid am nad wyf yn credu fod gwir lewenycid i'w gael, ac i'w gael 0 galon y ffaith fawr a ddyiy ystyr i'r Xadolig end yn (,I yr amgylchiadau allanol, a'h teinllad naturiol ninnau'n en hwyneb, tueddwn i dristau. Aiiodd llawenychu pan ,mae' Armagedon fawr yn YHgwyd Ewrop, ac yn ei gorchuddio a chelanedd- Un o'r pethau tebycaf i dclifyrrweh y gall dyn mewn oed dynnn arno yw ei.atgofion o Nadoligau bore oes. Mae gan y railwyr sy'n y ffryht eu dug-outs eloddiant yn ddwfn i'r ddaear, agorant dwneli. ffurfiallt, ystefyll go gysurus. lie gallant fwynhali crya lawer o gysuron bvw. Maent weithian heb gael aflonyddu arnynt dros amw-;r, ac yn ddiogel lawer pryd hyd yn oed oddiwrth y tan-belenm a fo'n disgyn 0 ddi uweh en pennau. Ac mae gan kidvii ryw dug-outs yn ei feddwl—yn ei atgofion o'r dy'ddiau gynt. Yr wyf yn ymwybodol o hvnny'r munud hwii. Mae ynof ryw lwybran cuddiedig i "bawb eraill, ac wrth eu rhodio gallaf ddianc megis oddiwrthyf fy hun am ysbaid hynny yw, dianc oddiar fy xnhrofiad a berthyn yn uniongyrc-hol i heddyw. Ac wele ii, wedi teithio'n ol hyd i ddyddiau maboed. ac at y Nadolig fel yr arferai fod i blentyn yn y cyfnod hwnnw. Dyma fi, yn yr hen bent r-'f gwledig, ac yngh anot fy nghyfoed- ion chwareus. Digw ydd piawr yw'r Nadolig yma. ac efe yw pwnc mawr y siarad am amser cyn ei ddyfod. Arferai rhai ohonom iyncl i hel cerdod hyd y tai fbunydd ar ei gyfer. Mae ambell wraig garedig yn ddigon hael i roi rhodd o flawd yn y cwdyn, a brechtan dew ei menyn i'r tu fewn i ninnau. Aroglcm y darn gwydd a'r pwdin plwm wythnosau ymlaen flaw; canys ni adewir yr un tlotyn yn y pent ref heb gyxnaint a hynny o d.danteithiom yr Wyl. Dyma'r noson cyn y Xadolig wedi dod, a'r crochan cyflath ar y tan. Yr ydym yn arcs i fyny'n hwyraeli nag arfer, or mwjii gweld y fath lun fydd ar y oyfiath pan dynnir ef allali, a chael ei flasu cyn mynd i huno. Wei dyma amser hyfryd Dim cysgod gofid-hyd y gwelaf fi yn awr—yn disgyn ar yr aelwyd ddiaddurn. Yr wyf yn edrych ar rywun wyf yn ei nabod. Yr wyf yn gweld fy hun tu allan imi fy liiin-- rnc?,Nvn hogyn ieuane, syml, digon llwyd ei fwthyn. ond iach ei wedd, ac yn o rlawn o hoen a mwynhad. Dyma'i ddelw. Hogyn bach gwyn yw y byd—a weli I\ii\; Ar Nadolig mebyd ;— Bochau ar wyneb iechyd. A'th gÔgyn gyflath i gyd Oes, mae yn y dug-out" sydd yn fy nghof Iwybrau difyr, digwyddiadau hyfryd, a llawer Nadolig llawen iawn—y galon yn colli trosodd o fwynhad, Ond mae cloch yn canu, a rhaid dyehwelyd i'w ha-teb

Trem li-Nadolig a RhyfelI

Trem III.—Wilson a'i Nodyn…

Advertising