Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Ffetan y Gol. 1

Ein Csnedl ym Mancelnion.

I TSIAFELL Y BEIRDD I

News
Cite
Share

I TSIAFELL Y BEIRDD I IW loyakymwn 10 fer Wr ,.loln hon i'w OTf. j Irto -PIIDRo(f 217 PreMot Road, Liverpool I Jesu, Lover Of "?,YSoul.-Yny rhifyn evil y di- weddaf o'r BRYTHON ymddangosodd cyfieith. iad o emyn eneidiedig Charles Welsey gan Tecwyn yn awr y mae gennyf yr hyfrydwch o gyhoeddi cyfieithiad o'r unrhyw gan wr dysgedig arall. Teg yw hysbvsu ddarfod i Hawen wneuthur ei gyfieithiad ef cyn crweld eiddo ein eyfaill Teewyn. Diolch i'r ddau. CYMERA.T)WY. Y)i Bi law, Y Wawr, Modur, Mother Dear, Wrth wrando ar Tccwyn ("Wrth wrandot,' ai e ? Gwrandawr go sal yw'r un sy'n gwneud englynion yr un pryd !), Y Bwthyn, Y Cydwybodol.. I BETHEL YM METHEL mae'r aanheutliun—sy flasus 1 flysiau credadun. Nis gomedd Iesu'i gymun-- At y ford daw Ef Ei Hun.PEDIIOG. Emyn Wesley JESU, LOVER OF MY SOUL. IESU Cyfaill f'enaid cu, I Dy fynwes gad im' ffoi, Tra fo llif y dyfroedd cry' A'r tymhestloedd 3qi cryiihoi, Cudd fi, 0 fy Mhrynwr drud Nol el heibio storm fy oes. Arwain fi i'r hafan glyd-- Atat Ti i'r nef ddiloes. Noddfa arall nid oes un, Pwysa f'enaid arnat Ti; Paid a'm gadael im' fy hun, Ti fo'n nerth a nawdd i mi Arnat, Iesu, pwysa'm ffydd, Atat cwyd am help fy llef Cudd fy mhen di-nawdd, O cudd Fyth dan gysgod D'aden gref. Ynot, Iesu pob peth gaf, Mwy na'm rhaid a gaf heb ball Cod y gwan, iacha. y elaf. Llonna'r prudd. arweinia'r dall. Cyfiawn, Sanctaidd yclwyt Ti, Minnau'n frwnt, anghyfiawn, cas, Llawn o dwyll a bai wyf fi, Tithau'r Cywir, llawn o ras. Llawn o ras yw'th fynwes Di, 0 ras i faddeu fy holl fai, Iesu anuwyl boed i'w li' Oddiwrth beehod fy nglaid-lali Ti yw tarddle'r Bywyd gwir, Gad im' brofi'i dyfroedd byw Tardd Di ynof íi yn bur Fvthol ffrwd o fvwyd Duw. Cyf. HAWEK. I: YN EI LAW. Oyfiwynedig i Pte. Hugh Pritchard, Ty'ny grocs l'ii Dy law y gallaf scfyll. Yn Dy law y dof i'r lan. CYJS- i glyuhau'r eglwys ganu Yn y bore, mewn mawrhad, Cyn i'r henwr fynd i agor Drws y capel ym y wlad Cyn i'r lluoedd fore-gyrchu Yno i'w addoli Ef," Clywir euro gan angelion, Gyda'r wawr, wrth ddrws v nef. Pan oedd cysgod angau'n hedeg, Pan oedd myrdd yn croesi'r ffin, Pan oedd tyner ddagrau cariad Yn gwaddodi yn y gwin, Ffarwel olaf milwr marw, Ac ochenaid cynta'r byw, Sydd yn cymell ar drugaredd Ddod i'r drin, o fynwes Duw. DeigrYll syn ar ruddiau gwelw, Calon oer, a mynwes brudd Tra mae sercli yn methu marw Yn y genadwri gudd. Swn gwedd'iau'n swn magnelau, Esgyn fry i glust y nef, Adlais bur a si eneiniad, Cyrddau Cymru yn eu llef. Ymdrech ffydd ar lwybr angau, Gan weddïwr ugain oed, Ar ei liniau, a chyflegr Fethai ffrwydro wrth ei .droed Gwelodd Duw ymdrechfa galed, Clywodd lais o'r loches draw, Ac er mwyn y weddi honno, Daliodd angau yn ei law. Bedd di-hanes, Human ddrylliog, Gwaed a than yn rhuddo'r nos Angau'n methu, bechgyn Cjinru Ar eu gliniau yn y ffos Cyfle enaid yw ymostwng Gerbron Duw sy'n dal y mellt, Gallc) ddr gacl-,N,'r fflam rhag llosgi'th Welv gwellt. Yn Dy law byth nijddiffygiaf, Er nad ydwyf fi ond gwan, JOHN E. ROBEKTS Mancote (gynt o Ryd Ddu).

Advertising