Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

PLANT Y GAN

Basgedaid o'r Wlad.

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa

News
Cite
Share

Y Pum Pwnc.—Cynhaliwyd eyfarfr d blyn- yddol Cyngor yr Eglwysi Ehyddion yn Broughton nos Lun ddiweddaf. Da. gweled y Oyngor yn ymysgwyd argyfer y dyfodol. Mae hanes y Cynghorau hyn yn cysgirn drwm. Dywed y Glep fod y Parch. Glyn Davies, Rett,a anerchai y cyfarfod blynvdciol, wedi ysgwyd ychydig ar aelodau'r Cyngor trwy anerchiad tanllyd a llym ar y pum pwnc. Gwr chwilboeth ei ddawn yw Mr. Davies, a diflew ei dafod. Y Sul wedyn, dywedir i'r capel gymryd tan. Pe cymrai'r Cyngor dan, fe wnai fwy o las. Adnewyd/h'r Oysegr.-Mae hanes diddorol i'r achos, sef achos Bedyddwyr Cefn bychan. Adgyweiriwyd ef yn ddiweddar. Bu'r gost tros jEloO. Yehydig flynyddoedd yn ol, gwnawd cyfnewldiadau mawrion yn yr adeil- ad, a chostiodd hynny'n agos i £400. Achos hen yw, a'r brodyr yn glynu'n dyn wrtho. Mae arnynt gryn ofn ar hyn o*bryd golli eu hoff weinidog, a gelwir amo o le arall. Ond daliant eu gafael arno. Edrydd y Parch. Thos. Shankland hanes dechreu'r llo yn rha- mantus iawn. Pob Uwydd iddynt Y Ddrama Nog S,?,tl.- Bu Cymdeithas Ddrama Pen y Cae yn actio Job gerbron y gynulleidfa nos Sul ddiweddaf, yng nghapel Salem y Bedyddwyr. Sul y Cyfarfod Ysgol ydoedd, a dyma beth newydd yng Ngwalia Wen. Beth a feddyliai Job ei hun am hyn, tybsd ? CymdeitharBenna'r Byd.-Sef Cymdeithas y Beiblau. Gwaith da uwch ei ganmol a wneirganddi trwy'r blynyddoedd, ond yn ystod y rhyferthwy ofnadwy arr y Cyfandir, y mae wedi wedi rhagori ami ei hun. Hwdiwch gopi (meddai) o Air Duw. gan estyn Beibl i bawb o bobl y byd." Rhoddodd tua thair miliwn o gopiau yn ystod y rhyfel, i Hlwyr yn unig, o ba ochrbynnag, yn ddiwahaniaeth. Yr wythnos ddiweddaf, bu'r Parch. Wellesley Jones yng Nghaergwrle yn cynrychioli'r Gymdeithas. Cafodd dderbyniad gwresog. Gwr diwyd, yn llawn sel dros yr achos da. yw ysgrifennydd y gangen yn y lie hwn. Hei. dowrh i fyny ynuz.-Dyna gri Bedydd- wvr Pwllheli. Galwant y Parch. H. H. Williams, Cefn Bychan, atynt i'w bugeilio. Bu'n fugail llwyddiannus ar y Clawdd yma am flynyddoedd, a chadwodd y praidd ynghyd. Mae gair da iddo fel pregethwr cryf a dirwest- wr pybyr. Fe fydd yn gryn newid iddo o'r Clawdd i'r Pwll. Gwell gweld y defaid yn croesi.r Clawdd nasyrthio i'r Pwll. Cadwodd Tiwynt rhag croesi rhyw lawer yma. a diogel "hwynt rhag y Pwll yno os à. Bendith arnp But bynnag y try. Y Gymraeg yn yr Ysgolion.—Da gweld y capel yn codi llais am gael mwy o Gymraeg yn yr ysgolion dyddiol. Mae gwir angen am hyn. Gobeithio y daw rhywbeth o bender- fyniad y Wesleaid yn Nhan y fron ar hyn. Dylasai pob Cymro ar y Clawdd godi ei law tros hyn. Hefyd, rhaid cael penderfyniad arall, sef yw hwnnw cael mwy o sitrad Cymraeg a'r plant ar yr aelwyd gartref. Ni ddeillia fawr lies o Gymraeg yn yr ysgolion oni chefnogir ef ar yr aelwyd. Hyn a ddyry <! Oes y byd i'r Iaith Gymraeg," a dim arall. Marw o Ferw Losg,—-Ysgaldiodd geneth Marw o Ferw Los: 1, fach bum mlwydd Mr. A. Williams, Coed Poeth, nos Sul, i'r fat-h raddau fel y bu farw o'rherwydd. Damwainoedd. Cydymdeim- lir yn fawr a'r fam. Y mae'r tad ar faes y frwydr fawr, yn wynebu tan yr Huns. Gyda'r Cloddiau.-Bu Mr. D.)dd, ysgolfeistr Gwrecsam, yn arwain cynhulliad da o wran- dawyr at hyd y cloddiau y noson o'r blaen, yn nhref Gwrecsam. Dywedodd lawer o hane- y cloddiau wrthynt, a dangosodd, drwy'r llusera, y lleoedd mwyaC pwysig ar y ffordd. G^rhysbys yn hanes ei wlad yw Mr. Dodd, a chymer ddiddordeb nid bychan yn nhymp ei genedl. Byddai'n dda i lawer glywed y ddarlith. Diolchwyd iddl) gan Faer y dref. Cyngherddau Diddiwedd.—Ni bu ar y Clawdd erioed gymaint o gyngherddau a'r dyddiau hyn. Cynhelir hwy ar ddydd a gwyl. Bob nos Sul. ar ol y gwasanaeth arfer >l. hys- bysir am lu ohonynt, ac hefy d ar nosweithiau. Dywedir mai at y milwyr y mae'r elw. Ie, cofier y milwr, ond, atolwg, nac anghofier gadw'n'sanctaidd ddydd yr Arglwydd. Uchel Wyliau.—Caergwrle (P.M.), y Prin- cipal H. J. Pickett, Manceinion Coed Poeth (A), y Parch. E. Garmon Roberts, Gobowen Gwrecsam (A.), y Principal Selbie, M.A.,B.D., Mansfield. Darlithwyr y ClawJd.-Cafrgwrle Y Feibl Gymdeithas, gan y Parch. A. Wellesley Jones, B.A., Caer. Broughton, Y Pum Pwnc, gan y Parch. J. Glyn Davias, Rossett. Gwreeswa PaentioW Byd yn goch, gan y Parch. D. Ward Williams, Summerhill; Gyda'r Cloddiau. gan Mr. Chas. Dodd, F.G.S., Wrecsam. Caer- gwrle Cromwell a'r Caiser, gan y Principal Pickett, Manchester.