Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I Tram l-"A Oss Heddwch."

ITrom H-Vr Amodau.

Tram-Ill. m-Atob Verdun.

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa

News
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa [OAN YR HUTYN.] .iJlarw'r Agignt.-Trist gan y Clawdd y newydd o farw Mr. Thos. Lewis, y Liberal agent. Gwr hynod adnabyddus a itoff gan bawb Rhyddfrydwr i'r earn. ae o'i febyd. GWnaeth lawer dros Ryddfrydiaeth yn Nwy- rain Dinbych yn ddiflino—ac yji ddi-dal. Mae'r etholaeth yn ddyledus iawn iddo nid oedd ymladdwr, ond gweithiwr distttw, di- ildio. Mae gwir angen llawer o'i fath Cafodd gladdedigaeth barcliua. Oydjuideiml lir yn fawr a'i w3ddw a'i blant, a'i frawd-v Parch. Robert Lewis. Heddwch i'w Iwch Diota ar y Sui.—Deellir fod cryn lawer o hyn yn mynd ymlaen Y'J1 ller-hwraidd yma ac acw, a delir gan wyr yr huganlâs dafarnwr ac yfwr yn euog yn awr ac eilwaith. Mae j-fed o gwbl y dydrliau hyn yn drosedd a'r wlad. ond yfed ar y Sabothyn drosedd. can gwaeth. Da yw eu cosbi'n llvn- Sedd A nesmwyth.—;Daliwyd g^r ya vfed ar- y Su 1 mewn lie. a phan ddaeth yf heddgeidwad aveiwarthaf eist.eddod,d ar ei beint ilwguddio. Djona ffordd newydd o yfed. Credaf iddo gael ei sedd yn o anesmwyth, a hwyrach mwy anesmwyth fyth oedd ei sedd yn y llys yr wythnos ddilynol. Eisteddwch gartief. ffyliaid, ar gadeiriau sobrwydd I Pa hyd y byddweh ynfydion ? Marw Meddyy y Rhos.Bu farw'r meddyg enwog Dr. Knapton, y Rhos, yr wythnos ddi- weddaf. Bu jraa rai blynyddoedd. Dy fodwr ydoedd. ac nid un ohonom. Ganwyd ef yn swydd Dnrharn yn 1852. Gweinidog Efengyl oedd ei dad. Cafodd yr addysg oreu. ac enillodd safle uchel yn y byd meddygoi. Yr oedd hefyd yn wir hoff o Hanesyddiaeth. Bydd colled ar ei ol. Capel. ar Dat.Dee.Ilir fod capel M.C* Pentre wedi cymryd tan fore dydd Sid di weddaf, P. bu raid galw'r Dan Firigad o Wree sain i' w ddiffodd. Trwy drugaredd, ni wnaed fawr niwed. Arbedwyd yn rhyfeddol. Sui oer iewn oedd y Sul diweddaf ar y Clawdd, a syn clywed dorri o dan allan yn unlle, yn neilltuol mewn capel Methodist. Dywedir mai cyfarfod gweddi oedd yno'r bore hwnnw, ao nid pregeth. Hwy rash fod hyn yn cyfrif am y tan. Ond gwelir mai nid da gormod o dan. Gwaedd y Gwyddau.-—Olywir cri'r gwyddau yn holl ffeiriau'r ardaloedd v dyddiau hyn Nid yw'r cynhilo na'r rhyfela wedi gwell. fawr ar helynt yr wydd ar adeg y Nadolig. Nid oes ball ar eu lladd, a throir dust fyddar i bob cri o'u lieiddo. Druain ohonynt Pa bai pawb a bryn wydd am 13/6! yn prynnu War Certificates fe fyddai hynny'n help mawr i'r wlad ennill y fuddugoliaeth. A ellir cael Cymdeithas i droi'r gwyddau yn Certificate* ? Pluen y Grof Parc.-Enillodd ysgSDUtig gwych o j-sgol Grove Park, Cwreesam, VTsgcf- oriaeth o driugain punt mewn Rhifyddiae-h yng Ngholeg Sant loan, Rhydychen. T. Jl-. Cotton yw enw'r llanc, a brodor o'r dref yw. Mae'r ySgol hon wedi enwogi ei hun drwy-v-, blynyddoedd, a saif yn rhellC flaenaf ysgclion canolradd. ac y mae'n fwy na dal ei lie dan ofal y prifathro newydd, Mr. F. P. Dodd, M.A. Gwr da yw ef, a disgwylir pethau gwych oddi- wrtho. Seif yr ysgol yn union deg ar y brig Clod i'r meistr a'r crwt. Sniper Dcjald.—Daliwyd hogyn a anwyd yn Nhloty Gwrecsam ar y cyhuddiad o saethu defa-id perth ynol i amaetliwr ar frest y Clawdd. Anfonodd hen wr i siop yn y dref i brynnu gwn iddo, a defny ddiodd ef i saethu cathod. tybiau, a defaid. Gwelir nad yw'rhog:r-n yn ail i Don Quixote yn ei branciau gwylltion. Edrydxir i mewn i'r helynt. a their hanes pel la eh.

Advertising