Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I Tram l-"A Oss Heddwch."

ITrom H-Vr Amodau.

News
Cite
Share

ITrom H-Vr Amodau. Un peth yw cynnyg heddwch, a pheth arall, ei gynnyg ar delernu a fo'n rltesymol fel syl- faen traifodaeth, heb son am fod yn gyfiawn a theg. Ond yr hyn ay 'n amlwg ynalSIn a- Germani yn y mater hvm vw'r diRyg hyder cyffredhid yn ei didwylledd. Hyd y myneg- odd y Cynglireiriaid eu barn ar y mater, cred- ant nad yw'r s6n am heddwch gan y gelyu, ar hyn o bryd, ond agwedd arall ar ei bolisi twyll dms. Mae Militariaeth Germani wedi damnio'i hun ",ran dim ymddiried y gellir ei roi mewn dim a ddywed, er pan alwodd ei Changhellor gjytundeb seliedig yn ddim ond sgrap o bapur." Mae'r Caiser yn son llawer am Dduw ond diri am y Crist. YmddengyB ei fod yn hoffi rhywbeth yn yr Hen Desta- ment, ond go ychydig heryd,-a'r ychydig hwnnw'r peth salaf-ysbryd a gweithredoedd rhyfelwyr didrugaredd. Mae yn yr Hen Destament ddeddf foesol aruchel. ond nid yw milwriaeth na diplomatiaeth Germani'n malio botwm corn am honno. Y peth cyntaf oil' a wnaeth y Caiser a'i gynghorwyr a hoi no oedd ei bwrw o'r neilltu, fel sbwrial i domen. Nid oedd hi ddim yn bosibl iddynt lofruddio Belgium, ar eu ffordd i Ffrainc, a chadw'r ddeddf foesol yr un pryd. Yn awr, wedi agos i ddwy flynedd a hanner o gyflawni pob twyll a chelwydd a brad a barbareidd-dra, nid rhyfedd os yw'r byd gwareiddiedig yn methu ymddiried ym mhroffes Germani gyda gnlwg ar deimlad o rwymedigaeth i Dduw, i'w phobl ei hun, ac- i ddynoliaeth, fel ag i gynnyg am heddwch. O'r tu arall, hawdd yw credu fod dichell wrth wraidd hyn oil, ac nid heb sail y idywedir mai'r amean yw ceisio tawelu?r anfoddogrwydd bygythiol ymhiith pobl Ger- mani, ceisio creu anghydfod ac ymraniad ymysg y Cynghreiriaid, a gosod argm.ff ar j feddwl pawb mai nid Germani sy'n gyfrifoj 1 I am barhad y rhyfel. Yn wyneb hyn, nid rhyfedd fod y Cynghreiriaid i gyd—hyd yn I oed cyn derbyn oddiwrrh y Caiser unrhyw delerau ffurfiol a phendant—yn troi ysgwydd oei at y drafodaeth gjnygiedig ar heddwch. Ac mae v niwtraliaid. trwy'r rliai y cyflwyni ycynhygiad Caiseraidd,yn ymddangos yn rhy wylaidd i gynnyg unrhyw air o gyirhelliad ar y mater. Maent i gyd fel pe'n dywedyd am yeynhygion heddwch, A ninnau yn eu canol Yri methu dwedyd dim." Nï. all rlvagritli gi iddi,)'i hun yii Itir. ac oier fydd holl areitjiiau fflamllyd Bethmann- Hollweg yn glog drosto. Pe gellsid ymddir., I ied yn nilysrwydd y gelyri yn y diweddaf hwn o'i eiddo, hawddcreda y buasai y gwledydd i gyd yn llamu i gyd-gyngor, ac yn gwnenthur cynnyg pen derfynol am gau yr Armftgedon fawr, sy'n anrlieithio'r byd. Pan yr ysgrifennir y sylwadttii hyn, nid yw Mr. Lloyd Geogro wedi rhoi atebiad swyddogol y Llywodraeth i Germani, ond lllac 'n ddlau y bydd yr eiddo ef yn un o ran sylwedd ag ei(IdWr Cynghreiriaid eraill.

Tram-Ill. m-Atob Verdun.

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa

Advertising