Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

fin Ganedl ym Manieinion.

——o—— Ar y Mesur Byr

News
Cite
Share

——o—— Ar y Mesur Byr 4K Bedd loan Entlyn.Diolell i Eglwys Nebo Glyn Ebbw, am wario pedwar ugain punt am gyweirio a harddu bedd loan Emlvn, awdur Bedd y Dyn Tylawd, sydd ag un o'i bedwar pennill yn dibennu fel y canljoi Un a'r llawr fydd ei orffwysfa, Angof drosti dyn ei rawd Ond er hynny, angel wylia S' Ddaear bedd y dyn tylawd. Ar Aelwyd yr A.S.- Ar aelwyd Mr. Timothy Davies, A.S., y cyfarfu Undeb Gweinidogion Cymreig Elundain y dydd o'r blaen. Caed lluniaoth hael, papur ar Grefydd y Twrc gan y Parch. D. C. Jones, a derbyniwyd tri aelod newydd, sef y Parchn. D. S. Owen, B.A., J. W. Felix, a Jas. Nicolas. Ap y Prif Weinidog.-Y mae Major R. Lloyd George, mab y Prif Weinidog, wedi gorfod dychwelyd o Ffrainc, a gorwedd y mae mewn ysbyt y yn Llundain. Mawr y galw sydd heibio'i wely, a'r pwyntio bys ato gan ddywedyd-—" Dyma fab y Prif Weinjdog." • Ysgrythyrwr Llandudno. Y mae gan y Parch. H. C. Lewis, B.A., B.D., lith yn Nhrysorfa Rhagfyr ar y Parch. H. Barrow Williams.gan yrhwn y mae cof cryf eithriadol* eanys ebe'r lIith. pan ddaw ato fel dysgvvr adnodau — Parha i ddysgu adnodau ar ei gof o hyd9 H ac nid anniddorol fyddai crybwyll ei fod yn ddarllenwr cyson a threfnus o'r BeibI ar hyd ei oes. Clywsom ef yn dyweyd i yn ddiweddar y bydd, ers blynyddoedd, I yn darllen y Testament Newydd drwydrto unwaith bob. tri mis, yr Hen Destament •' unwaith bob chwe mis, a Llyfr y Salman chwe gwaith yn y flwyddyn. Esbonia hyn yr argraff a edy o fod yn Ar cadarn yn yr Ysgrythyrau.' Llyfr y gall pawb gaitit ohono.-Dywedir fod Llyfr Tonau ac Emynau Cenedlaetl.ol ac anenwadol i'w gyhoeddi o wasg Y Faner Dinbych. Yr emynau'n cael eu dewis gan y Parchn. J. Williams (Brynsiencyn), Elfed, Tecwvn Evans, a Llifon a'r tonau dan olyg. iaoth Dr. David Evans, Caerdvdd. Ond beth am yr Eglwys ? Bydd raid ei chael hithau i fewn cyn y bydd yn llyfr y gall pgwb ganu ohono. Ordd oes ihyw fyd enbyd i gael cenedl mor fach i gyd-ganu Owmni Haelfrydig.—Yn llys sirol Caergvbl yr wythnos ddiweddaf. canmolodd y Barnwr Moss gwmni'r L. & N.W. am eu helfrydedd parod a grasol at amddifaid y dwylo a goHwyd mor drist oddiar eu Hong, y Connemara. yr wythnos o'r blaen. Talodd yewmni;C6,900 i gyfarfod yr hawliau am goll'bywyd ac nid yn unig hynny, ond talodd gyflogau pob un o'r dynion a golhvyd, o'r dydd y suddodd y Hong hyd ddiwrnod talu'r iawn. Dewrion Bangor.—Bu cyfarfod cyhoeddus ym Mangor yr wythnos ddiweddaf igroesawu a mawrilau dau o fechgyn y ddinas sydd wedi ennill y D.C.M., sef y Corp. H. Goole, Dean Street, a Sergt. T. A. Griffith, mab y Mostyn Arms. Siaradodd y Maer, y clerigwr J. C. Morrice, y Tad Quin, ac amryw eraill. Ateb- odd y ddau'n fyr a dilol. fe, y mae arfermilwyr Ei llosgi'n farw, druan.—Dyna a ddaeth i ran Mrs. James Williams, Glyn Ceiriog ac yn y trengholiad ar ei chorff, yn Llangollen, ddydd Mercher diweddaf, dywedai ei gwr iddi lithro wrth basio'r bwrdd. I achub ei hun, .cydiodd yn y llian bwrdd, a thynnodd hwnnw a'r lamp paraffin am ei phen, a bu farw yn yr ysbyty. Os llaw ar un, llaw ar y Ilall.-Y mae gan Gwili'r Golygydd lith gref yn Seren Cymru'r wythnos diweddaf ar Ll(wh Llywodraeth a phan ddaw i son fod y Wladwriaeth wedi dodi ei llaw mor chwap ar Fasnach y Glo, ac fod pedwar can miliwn o bunnau wedi cael eu gwario ar ddiodydd Ineddwol ym Mhrydain o ddechreu Awst, 1914, beichia allan fel hyn Dyma'r lie am law gref y Llywodraeth. "A oes gan y Llywodraeth. o'r diwedd, y dewrder moesol i wynebu'r anghenfil sy'n fwy o elyn iddi na'r Almaen ?— Cofia'n gwlad, Benllywydd tirion, Dy gyfiawnder lyddo'i grym Cadw hi rag llid gelynion, Rhag ei beiau'n fwy na dim. Nerth i beneliii Gwili, canys rhaid i ni dr echu'r Cwrw os am drechu'r Caiser. Diolch am Y BRYTHON, gyfaill, Ddaeth i'm Haw i'm llonni, Maeth i mi a mel coeth Yw'r iaith o fro'r Eryri; Gwaith y beirdd yn canu beunydd Sydd yn peri mi lawenydd, Hoffus ia-vvn yw llunio can Ar fryniau iach Meirionydd. L.-CORPL. W. OWEN (Rhedynfab) Welsh Regt., Pembroke Dock Dal i GwYmpo.-D.Vna- wna'n bechgyn annwyl o bob ardal. Dyma rai enwau o bapurau dydd Sadwrn Pte. Arthur Davies, Welsh Guards, mab Mr. Pryce Bavies, odyn galch y Belan, Trallwng, sydd a phum mab arall yn y Fyddin. Gedy Arthur wraig a dau o blant. Corp. R. Lloyd Parry, mab teulu'r Hen Ffarm, Top Brymbo, a ddaeth o New Zealand i'r rhyfel. Pte. L. J. Thomas, R.F.A. Brymbo. Pte. W. H. Roberts, mab Siop y Waen, Bodffari. Pte. T. R. Williams, Llan- gvniew. Pte. Abel, Syehnant, Llangurig (ar goll), Pte. Wm. Peate, Llan y mynech. Pte Harris, Pen y Foel, Llan y mynech (ar goll). Corp. Trivett, mab y George and Dragon. Llanrwst. Dau frawd arall iddo yn y Fyddin. o Lanidloes.—Bu'r Parch. Rohlj, Evans, CCTihadwr hynaf y M.C., farw yn Llanidloes ddydd Gwener diweddaf. Brodor oFôn. ydoedd,jpa'i briod ;,yn ferch y diweddar Barch. John Phillips, sylfaonvdd Coleg Normalaidd Bangor. Aeth allan i'r India yn Hydref 1878, a'r Parch. Dr. Griff- iths a'i briod (hithau'n ferch i'r Parch. J. Phillips)jj,vn mynd gyda hwy. Bu Mr. Evans^yn genhadwr llwyddianus 'anarfer- ol. Y fo aeth.tachyfundrefn y Solffa i fryniau Khasia. a^Jaintia a chanJ|.fod y brodorion mor debyg i'r Cymry yn eu haf- iaith Canu, daetli canulemynau a rhanganau yn beth mor gyffredinjjyno ag yn yr Hen Wlad. Bu ei bregethu a'i ymweliadau yn foddion troedigaeth i filoedd, ag yr oedd ganddo digon o dystion i'w waith a'i werth pan lahiodd yr Ochr Draw. Cleddid yn Llanidloes ddoe (dydd Mawrth). Anwybodsieth Llundain. Anfonodd Maer Pwlllieli wifren i Mr. Lloyd George ddydd Sadwrn diweddaf wedi ei chyfeirio yn Gymraeg i "Bru Weinidog Llundain," ond daeth gair yn ol yn gofyn am i'r neges gael ei chyfeirio yn Saesneg, gan na ddywedid i ble'r oedd i fyned, ac nad oedd yno'r un lie o'r enw Llundain yn y Nghyfeiriadur (Directory) y Llythyrdy." Mor anwybodus yw'r Saeso-n'rh ago r v Cymry Gwir pob Cia-ii-Un o'r ysgrifau tecaf a doethaf a welsom ar y rhyfel yw'r un a weHr yn y Welsh Outlook am y mis hwn, dan y pen Are we winning the war ? Nid oes mo'r lie i ddangos ei rhediad, dim ond i'r pliciad a gan. lyn i brofi y rhaid codi ton foesol y wlad cyn yr enillwn, gan nad faint o offer rhyfel a ddaw o'n ffalrioedd AV, liat then is the preparation to which we must submit ourselves ? Its main char. acter is clear enough. The failures of the past have been due ultimately to moral slackness in our social life and it is there "that, the reformation must begin. We mean the reformation to express itself in greater striking power in the field; but as the source of that, we need a profound- er sincerity and sobriety of temper,a clearer understanding of the issues for which we strive, and a firmness of purpose "which will sustain us through sacrifice { and suftering. Em I

I - Basgodaid olf Wlad. j

Advertising