Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

fin Ganedl ym Manieinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

fin Ganedl ym Manieinion. Dyddtadur len. 17-18—Cymanfa'r Annibvnwvr Chwet. 2 -Darlith yr Athro MlaJl Bdwatds Ebrill 21-Cyinarfa y Gobeithlu o«M Cenhadon y Sul Ne",J. Y METHODISTIAID CA-(,V.I-NATDD Moss SIDE—10.30 a 6, G. Hughes, m. Ffestiniog PENDLETON—] 0.30 a 6, John .Robert- lihvl HEYWOOD SX.-J 0.30 a 6, VICTORIA PARK—-10.80 a 6, J S Boberts, Bolt-on FABNWORTH—10.30 a 6, R Humphreys LEIGH—10.30 a o, WARRIXGTOS—10.30 a 6, E Roger?, A b f < i.. Vt £ ARLESTOWN—10.45 a 5.30, a 6.30, TCCUWYS USDFPOL ECCX,KS—II a 6.30, YR ANNIBYNWYR OHORLTOK ED—10.30 M Llewelyn,6.15 It Eames/Falwrn BOOTH ST—10.30, R Eames, 6.15, M Liewelyn Quukn'S ROAD-IO.30 a 6.15, W 0 Jones LD. DUNCAN STREET—10.30 a 6.15, J Morris HOI&INWOOB—-10.30 a 6.15, P A Dftyios. Crewe Y WESLEAID. DEWI SANT-IO.30, G Tibbott, 6. J. Felix HORRE-10 30, J T Ellis. 6 J E Williams SEIOS—10.30, J Felix, 6, J S WiitianM BEULAH-2.30, J Felix, 6-30, G Tibbott CALFAKIA—10.30, J E Williams, 6, J T Ellis Weaste—10.30, JD Owen, 0.30, J Roberts Y JBEDYDDWYJi- UP. fEDLOCK ST.—10.30, a 6 S Jones. Caer LONOSIGBT-IO.30 a 6.30, ROBIN'S LAITE. SUTTON-IO.30 a 5.30, ADDYSG CYMRU.-Pleser gennym fu gwrando ar anerchiad allucg a chynhwysfawr Mr. E. T. John. A.S., yn y Milton Hall nos VV enep. Dachreuodd ei anerchiad trwy gyf- eiriadau at y safle uchel a gafodd addys ynyr hen oesau, gan y Dettvyddon, a'rsyhv a roddir i hynny gan Taliesin Ben Beirdd, ac hefyd yn y Mabinogion. Yr oedd gan Catwg Ddoeth safleoedd dysgeidiaeth, a chyfeiria ei ddiarhebion at hynny Nerth gwiad ei gwy- bodau," "Nerth gwr ei ddeall a cheir Trioedd yr hen Gymry yn eadarnhan gwerth- fawrogiad y genedl o addysg. Sylwodd ar a wnaed fflewn gwahanol gyfnodau, ac yn enwedig gan bersonau fel Griffith Jones a Madam Bevan ond mewn eyfnod diwedd- arach manylodd ar drefn addysgiadol Cymru yn ei wahanol agweddau gyda'i sefydliadau. Cyinharodd y gwaith a wneirmewn gwledydd eraill, a'r cynhorthwy ariaimol a garit ynglfn ag addysgu'r plant. Dangosodd safle addygg Cymru ynglfn a. dysgu'r Gymraeg yn yr ysgolion a'r colegau, a'u dyled fawr i bersonau am lafurio at hyrwyddo'r iaith. Eglurodd gysylltiadau addysg ieithyddol o safle crefydd. eo er na fynnai fod Cymru wedi ynglrt a ch refyd(L oto gofidiai fod Cymru wedi cyfyngu ei hun ynormod i hynny, gan anwy- byddu llawer o werth addysg inewn cyfeir- iadau eraill. Ondmae'rgenedl drwyddi draw wedi deffro, a gobeithion disglair y cejff pob addysg ei le yn luan iawn. Cafwvd ambell sylw pwysig i'r to sy'n eodi. wele iin Pan aeth y darlithydd i Middlesbrough gyntaf, gorchmynnwyd iddo yn y masnachty ddyscu liawfera'r iait,]iYsbaeneg.aeni fti dim vnfwyo gynhorthwyiddo at hynny na'rGytnrae?. Afnte gwybodaeth o'r Gymraeg yn un o'r pethau goreu i ddysgu llaw fer, gall pob Cymro ei dysgu yn llawer hawddach a ili-,vyddael-i na neb arall os gwyr ei iaith ei hun yn gyntaf. Cadeirydd y eyfarfo d oedd Mr. J. D. Williams Umiston-Cymro, ac un o fasnachwyrmwyaf llwyddiannus y dref. Diolchwyd gan Mr Llew Roberts a'r Parch. R. Evans-Jones, a ehaed sylw gan y Cynghorydd Rh vs. J. Davies Dywedodd fod y Belgiaid ym Manceinion wedi gwneud cais am le i gynnal ysgol, ac am v pethau angenrheidiol i hynny, trwy bwyllgor addysg y Cyngor Dinesig, er mwyn dysgu tua 160 o'u plant yn yr iaith a arferant hwy. Dyna wers i'n cenedl ni. ER MWYN Y PLANT.—Daeth llond ysgoldy Moss Side nos Sadwm i gyngerdd undebol y Gobeithlu. Cynhwj^sai'r Côr tua 60 o blant dan arweinaid jnedrus Mr. T. L. Griffiths, Moss Side mae ef wedi ymroddi i waith Yl1gln a'r Gob eithlu0 k yn llwydd- | iannus iawn, a chanodd y Cor yn rhagorol.' Y cadeirydd oedd Mr. C. E. Williams, Wvdd- grug, ac yn ei anerchiad mynegodd fod 20 mlynedd er pan ymadawodd o Moss Side, a chofiai iddo gy^tadlu yno ar ganu M&rch y Oapten, a bod merch yno'n canu Myfi syn magu'í' baban. Collodd, meddai, ferch y C apt en, ond enillodd y ferch arall yn wraig iddo'i hun. Y cyfeilydd oedd Miss E. M. Williams ysg., Miss M. C. Parry. Fel hyn yr oedd y rhaglen cydgan, Gweddi dros y milwyr, y C6r unawd, The Volunteer Onan- ist, Llew Williams, Booth Street pedwar- awd, Abide with we, Hardman Street ad- roddiad gan Mair Tliomas, ac hefyd gan Kitty Hill, Lord Duncan Street canystum, Special Police, Heywood Street; dadl Home, sweet home, rhai o Moss Side, a clian, Ar wely gwellt gan Iorwerth Griffiths, mab arweinydd y Cor, canwr ba«h da, a'i Gymraeg morgroew a bref dafad y mynydd. Can ystum, Japanese Maidens, Victoria Park can, Bydd wrol,fy yiachgen, Enid Jones, Gore Street adrodd- iad, Chwarae teg i'r merched, Jennie Williams, Pendleton can gan Dilys Lloyd, Heywood Street, a chydgan Myfi sy'n magu'r baban, gan y Cor. Yna canodd y Cor Beth yw nod dy fywyd can, A little love, etc., Freda Jones, Heywood Street can ystum, The Village Blacksmith, Gore Street deuawd, Clyv; ni. fWlJn Waredwr, Rosa Jones a Gwendoloii Hughes, Lord Duncan Street can ystum, Red Cross Nurses, Victoria Park; adroddiad, Lloyd Roberts, Weaste can ystum, Grace Darling, Heywood Street deuawd gan ddwy o Hardman Street; adroddiad, Cyflog byw, Gwladys Evans, Booth Street can ystum, The Dutch Fair, Hardman Street.; can gan Dilys Hughes, Pendleton; Ambulance display ganly Boy Scouts Moss Side, yn orchestol a meistrolgar iawn. Terfynwyd trwy ganu Hwli lwi gan y C6r, ac yna Hen Wind fy Nhadau, ac Iorwerth Griffiths yn arwain. Gwelir fod y rhaglen yn faith, a phlant wyth eglwys wedi gwasanaethu rhai yn eithriadol o dda, eraill yn dangos dechreuad gobeithiol, a'r cwbl yn ddidramgwydd. Caed hwyl gyda'r caneuon ystum, yn enwedig The Dutch Fair, ond y saith geneth o Heywood Street gyda'r Grace Darling a ystumiodd allan syniad y geiriau oreu o bawb. A oes caneuon ystum Cymraeg gwerth eu canu, tybed ? Diolch- wyd gan y Parch. J. H. Hughes a'r Parch. J. Morris. Elw'r cyngerdd i gronfa'r Milwyr Cymreigi AMRYW.—.0 falchter ac edmygedd yn nyrchafiad Mr. Lloyd George i fod yn Brif Weinidog Prydain, pasiwyd penderfy. niad yng nghyfarfod y Gymdeithas Genedlaethol i'w longyfarch, ynghyda dymuniad am Iwydd i'w Wur, ac iechyd a nerth iddo i ymgynnal datt y cyfrifohleb mwyaf a ddaeth i ran yrunPrif Weinidog J'ID Mb rydain ers pum can mlyn edd, gyda. gobaith y gall arwain ein gwlad trwy ei ehyni i fuddugoliaeth, ac y gall sefydlu heddwch i'r holl wledydd yn unol a rhyddid a chyfiawnder yr hwn na thorrir. Cynhygiwyd gan Mr. F. L. Ifamer, a chefnQgwyd gan y Parch. J. H. Hughes. Yn eglwys. Victoria Park, bu dewis blaenoriaid, a'r ddau o mifer fawr o enwau a gafodd yr anrhydcdd ydyw Mr. E. H. Lloyd, Shakespeare Street, brodoro ardal Uandrillo, a Mr. Hugh Edwards, Chorlton, efe sy'n amaethu tiroedd y Gorffor- aeth yn Brook .Road, yn frodor o Landderfel. Bydd y dewisiad yn gaffaeliad mawr i'r eglwys. Nac anghofiwn wasanaeth y Central Hall nos Lun. Gwasa,naeth Coffa am y l\!ilwyr Cymreig a gwympodd yn y rhyfel o'r cyffiniau hyn. Ceir pregeth gan y Parch J. Hughes, M.A.,Lerpwl, a chan felys gan Miss Annie Davies.

——o—— Ar y Mesur Byr

I - Basgodaid olf Wlad. j

Advertising