Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Trem l-Yr Argyfwng.I

Trem 11-Mp. Asquith.

ITrom Ill.-Mp. David Lloyd…

f rem IV.-.Y Lljwcdraeth Newydd.

News
Cite
Share

f rem IV.Y Lljwcdraeth Newydd. Damgenid na fyddai'n bosibl i Mr. Llojd George flurfio Llywodraeth o fawr rym na pharhad. Dywrdid y byddai'r Rhyddfryd- wyr i'w erbyn, na chai fawr o'r Ceidwf dwyr i'w gefnogi, ac na fjTmai'r Llafurwy r, mwy na'r Ymreolwyr Gwy ddelig, ddim i'w wneu- thur ag ef. Beih bynnag, fe Iwydd< dd i ffurflo Gweinyddiaeh, ac fe welir wilhi ar unwail h ddarfod iddo fwrw'r arferion tra- ddodiadol ynglyn a'r futh waith i'r pedwei- gwynt. Mae i Blaid Llafur ran helaeth yn y Llyw( draeih newydd-Henderson, Barnes, a Hodge. Ceir ynddi gynrychiolwyr o fyd masnach ac addysg nad ydynt e-tori selodaii o'r Senedd. Ymddengys ddarfrd i'r Prif Weinidog geisio'r dynk n goreu, yn ei fam ef. i bwrpas arbennig rhyfel, pie bynnag y cc id hwynt. Yng nghraidd y Llywc draeth mae War Cabinet, cynwysedig o'r Prif Weinidog, Arglwydd Curzon, Henderson, Arglwydd Milner, a Bonar Law. Bydd i Bonar Law gymryd arweiniad Ty'r Cyffredin, mrdd y gallo'r Prif Weinidog rcddi ei sylw llawnaf i weithio'r rhyfel yn ei flaen. Ymddengys mai ar y pum dyn hyn, ac ar y Prif Weinidog yn bennaf oil, y bydd baich y cyfrifoldeb ofn- awy ynglyn a'n dyfcdcl yn y rhyfel. Mae mcddwl am y cyfrifoldeb yn peri i ddyn ym- lonyddu mewn syrdc d. Hyd yn hyn, bu Mr. Lloyd George yn llwyddiant mawr yn ei holl swyddau. Dymunied calon eigydgened! yn gyffredinol yw am iddoogoneddu'r swydd fawr y mae yrddi ar hyn o bryd. Ni tf yr neb pa anawsterau a gyferfydd, na pha mor fuan y cyfyd gwrthwynebwyr iddo ef a'i Weinyddiaeth. Prin y gellir disgwyl h3-d yD, oed i'w ddewisiad o gyd-swj^ddcgicn gael pasio'n ddidramgwydd. Beth bynnag, -,0- beithio y ca c lwaraeteg i geisio gwneuthur y goreu o'r sefyHfa. Y Ðliw gyss" odd Dafydd gynt yn wyneb y Goliat I o Pailistia a fyddo'n nawdd a nerth i'r Dafydd athiylith- gar o Walia Wen yn erbyn gwaeth Goliath o. lawer

Advertising