Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Trem l-Yr Argyfwng.I

Trem 11-Mp. Asquith.

ITrom Ill.-Mp. David Lloyd…

News
Cite
Share

Trom Ill.-Mp. David Lloyd George. i I' Mae Mr. Lloyd George, erbyn hyn, wedi cyrraedd pinacl uchaf swyddogaeth yn Senedd oh) gwlad. Yr ydym yn pi l^ngyfaiv h holl galon, ac yn deisyf D-; w'n rhwydd iddo yn ei uchel swydd. Yr oeddyna yn falch ohono fel Cymro o'r blaen, ao mae'n balchter yn awr yn fwy nag erioed. Dyma, meddir, y Cymro cyntaf i fod yn Brif Weinidog. Cyrhaeddc dd ei safie yng ngrj-tn ei deilyngdod ei hun, ac nid drwy ffafredigaef h o un math. Ni bu ei fed yn Gymro'n help iddo. Ni fu ei fed yn "country solicitor o help iddo. Nid help iddo oedd ei fod yn un o'r werin. Gwnaeth ei hun yn amhoblcgaidd a'r bendefigaeth drwy ei gyfres o ddiwygiadau a olygai dynnu peth chwaneg o drethi oddiarnynt, a chcdr dd coiff mawr o feddygon y wladeu croch gri yn ei erbyn. Yr un pryd, er hyn oil, a llawer mwy, yr oedd Mr. Lloyd George yn rhy gryf i'w lorio, yn rhy fyw i'w ladd. Pcb swydd yr aeth iddi. fe godedd ei safon yn uwrh nag y buasai erioed o'r blaen. Ni fcdlonodd ar weiny-ddiad esmwyth o'i swydd, a dilyn y rhai a'i blaenorcdd. Ni arbedodd unrhyw dra- fferth i gasglu ffeithiau'r cylch a'r gwaith a berthynai i bob swydd, ac wedi hynny weith- redu yn eu hoi. Dro ar ol tro bu'n cwrdd ei wr hwynebwyr wyneb yn wyneb, ac yn peri i experts mewn gwahanol ganghennau o alwed- igaethaii synnu at ei wybodaeth o'u cyfrin- achati tybiedig hwy. Nid oes ofod i gymaint a braslinellu'r llafur yr aeth drwyddo er pan gafodd i fewn i'r Weinyddiaeth y tro cyntaf, nac i fanylu ar yr hyn a gyflawnodd mewn amrywiol swyddi er dechreuad y rhyfcl. pres- ennol. Bu ei werth mor fawr ac amlwg fel na faidd neb ei wadu. Gan nad pwy oedd yn Brif Weinidog, neu unrhyw swyddog arall, fe gyfrifid yn gyffredinol mai'r gwas gwerth- fawrocaf a feddai Senedd Prydain Fawr yn y rhyfel presennol oedd Mr. Lloyd George. Gwir ddarfcd i rai ei gondemnio am hyn a'r lltlU ynglyn a'r rhyfol, yn enwedig a chon- scripsiwn ac nid yn fynyoh y gwelwyd ym- osodiad ffyrnicach ar neb mewn gwasg nag eiddo'r Daily News ar Mr. Lloyd George. 'Waeth yn y byd, daeth adeg pan alwyd y Senedd ynghyd i gyfrinach, ac a cafwy d cyfle i gydymgyngor, a'r canlyniad fu mai rhwydd fu pasio conscripsiwn. Gwelsai Mr. Lloyd George wyth mis yn flaenorol yr hyn y daeth eraill i'w weld wedi hynny. Anfantais i Mr. Lloyd George yng ngolwg llawer oedd iddo ddi- gwydd mynd i gwmni pleid Northcliffe, a dderbyn clod gan y blaid honno'amyr agwedd a gymerodd aw ydiweddar Brif Weinidog; ond I ymddengys i mi fod Mr. Asquith ar J. J J, Grey wedi clirio enw da Mr. Lloyd George yn syfargwbl. Yr unig syniad tegJ am y Prif Weinidog newydd yw ei fod o'r cythwyn yn gwneuthur popeth yn ei allu er sierhau brdd- ugoliaeth yni y rhyfel. Nid oes dim arall a all gyfrif am ei lafur a'i aberth. Dyna, yn ddiau. oedd ei gymhellydd mawr yii yr hyn a arwein ictid i'r argyfwng diwrddal.

f rem IV.-.Y Lljwcdraeth Newydd.

Advertising