Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

?'TT' 'Er'

---- RHAUFYRI

C Kiddwyr -y Cymod I

Family Notices

- 1 ,II Cydymdeimlo.

Basgedold olp Wlad.I

I YN EISIAU.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Oakfield Road English Presbyterian Church, SPECIAL SERVICES, Sunday next, December 10th. Preacher I Rev. Principal THOMAS REES, Bala-Bangor College. M.A. Special Music will be rendered by the Choir. Morning, 10-45. Evening, 6-30 Eglwys Annibynnol KENSINGTON. PREGEThIR V Sul nesaf, Rhagfyr JOfed gan y Parch. J. MOSTYN, ABERSOCH. Dechreuir y moddion am 10-30, 2-30 a 6. Cymdeithas GenedlaethøC Gymreig Lerpwi. TYMOR 1916-17. Cynhelir y Trydydd Cyfarfod Nos Wener, Rhagfyr 8, 1916, yny ROYAL INSTITUTION, COLQUITT ST., pryd y traddodir DARTITH gan Miss Mary Williams, M.A.;DUtt., ar "HEN BARADWYS Y CELT." Cymerir y Gadair am 7.45 gan Mr. T; A. LLOYD. Y mae gwahoddiad cynnes i gyfeillion yr aelodau fod yn bresennol yn y cyfarfod gyda hwy. R. VAUGHAN JONES, Ysg. Myg. 52 Hertford Road Eisteddfod Gadeirioi TRINITI, PENCLAWDD, Sadwrn, Chwefror 24, 1917 PARTI (T.T.B.B.), Galarnad Llewelyn" (Lament of Prince Llewelyn}-—Cyril Jenkins, rhif 50529 Curwen. L5, a Chadair neu Gwpan Arian. BARDDONIAETH Am yr Ystori-Gerdd oreu, yn cynnwys plot. £ 2, a Chadair Dderw hardd. YSGRIF Y Rhyfel yng ngoleuni Efengyl Crist." 19.6. Prif Solos ac Adroddiadau. fr. Beirniaid: Y Parchn. H. D. Clement a GwÏIi. Rhaglen, 1 \d. trwy'r post Thos. Lloyd, Berth- lwyd, Gowerton, Glam. Eistsddfod Plant Bootle, Nos Sadwrng Ionawr 27 TESTYNAU (Agored i Bootle a'r Cylch). I-AIL GYSTADLEUAETH GORAWL, 16 i 20 mewn nifer, Can y Cryd (J. Price, Beulah). (Yn agored i'r byd). 2-PRIF GYSTAB^EUAETH GORAWL, 25 i 30 mewn nifer, Can a Blodau (D. J. de Lloyd, Mus.Bac.). 3-CERDD YSTUM, i bartion heb fod yn llai nag 8 nag yn fwy na 16 o rifedi. Y cys- tadleuwyr i ddewis eu cerdd. 4—UNAWD I FECHGYN NEtr ENETHOD (rhwng 13 a 17 oed), Y Deryn Pur (Songs of Wales Brinley Richards neu The People's Welsh Songs). 5—CYD-ADRODD Esaiah xl, 18-31 (agored i'r byd), i barti o 8 i 12 mewn nifer; ym- ddangosiad yr arweinydd ar y llwyfan i fod at ryddid y cystadleuwyr 10 j-, 5 a gold-centred medal i arweinydd y parti cyntaf. Beirniad Cerddorol J. BRWYNOG JONES, YSW. Adroddiadau J. R. JONES, YSW. (Gol. Y BRYTHON). Testynau cyflawn i'w cael ond anfon stamp at yr ysgrifenydclion :— DAN DAVIES, DANIEL WILLIAMS, 17 Pembroke Rd., B'tl < e ADDOLDY ANNIBYNNOL GROVE STREET, ac Ysgoldy Heathfield Road. I CYFARFOD PREGETHU, SABOTH. RHAGFYR lOfed, 1916. Pregethir fel y canlyn- Bore Saboth, am 10.30, yn Grove Street- Y Parch. R. W. DAVIES, Seacombe. Prynhawn, 2.30, yn Heathfield Road- Y Parch. J. CAMWY EVANS, Caernarfon. NOs, am 6, yn Grove Street- Y Parch. D. D. WILLIAMS, David Street. YAMEN ROOMS (Bold Street) Wednesday, Dec. 13th, at 745 CONCERT BY THE STUDENTS OF Mrs. HOWARD STEPHENS; Assisted by the Liverpool Cecilian Ladies Choir, Conducted by Miss GWEN PRITCHARD, L.I.S.M., L.R.A M. The proceeds will be handed to the Local Fund for Soldiers and Sailors. Tickets (including Tax), Reserved, 2/2; Unreserved, 1/2. From Mrs. Howard Stephens, 290 Anfield Road, or Co icert Direction, RushworthA Dreaper, 21 Basuett Street. Gwledd o gan a gladd gur." Cyngerdd Mawreddog Capel Pee! Rd. Ac os bydd pigya dan dy fron, Yn peri i'th galon guro, Ni wnai, nes torro'r wawrddydd hael. Ond canu a gadael iddo. NOS FhRCHER (Rliag. 13) 1 ddechreu 7.30 Datgeiniaid- Soprano Miss QWENONWY GRIFFITHS (LIinos Lleyn), Nefyn. Contralto -Miss ANNIE DAVIES, Penrhyndeudraeth. Tenor Mr. EVAN LEWIS, Bangor. Baritone Mr. FREDERIC GEORGE, Liverpool. Canwr Penillion Mr. G. OSBORNE DAVIES, Bootle. Cyfeilydd Miss ANNIE GRIFFITHS (Alawes Menai). Cadeirydd: ROBERT ROBERTS. Ysw.. Y H TOCYNAU, 116 a I Philharmonic Hall, Livernool Saturday Evening, Dec. 16Lh. Annual Performance 6 /l TT1 T A TT o £ HANDEL'S ?VL ill ? blAll By the LIVERPOOL WELSH CHORAL UNION; The nett proceeds of the Concert will be given to War Kelief Funds. Prilucivals- Miss PHYLLIS LANSDELL Miss DILYS JONES. Mr. ALFRED HEATHER, and Mr. HERBERT aROWN, BAD AND CHORUS Leader of the Orchestra—Mr. VASCO V. AKEROYD. Organist—Mr. ALFRED BENTON Guest Conductor—Mr. VINCENT THUMBS (London). Doors open 7 p.m. To commence at 7-45 p m. ADMISSION (All Seats reserved) Roxes (to hold six, 26/6 & 22/6 i cadi gTaxi. Stalls 4/3 & 33 i including Tax)- Gallery 2/2 Gallery (^tandii.g ooLu,112 incIu ling T-*i Plan of th« H v 1 may be seen and places secured at the offloes,ef the l'hilha. monic So. iety, 11 Lord Street and 14 Hajp- rington St.t. Tel. bank 3984. FREE CHURCH OF THE WELSH, UPPER CANNING STREET, Corner of Almond Street. 41 4* A GRAND CONCERT will be held on MONDAY, DECEMBER 11th, 1916. Artistes- Soprano-Miss LILLIAN CLARKE. Contralto- Miss A'1NTE HUGHES. Tenor—Mr. GRIFF OWEN. Bass-Mr. R. J. WILLIAMS Elocutionist-Miss ANITA W. DUNCAN. CYMRIC VOCAL UNION Accompanist—Miss ELLA DAVIES, L.R.A.M. (Conductor Mr. J. T. Jones) Councillor DAVID JACKSON will preside. Doors open at 7-; Concert to commence at 7.30. Tickets, 6d. & Is. each. Welsh C.M. Chapel, Crosshall Street. Áual CHRISTMAS CONCERT Will be held in the above Chapel, On MONDAY, DECEMBER 25th, 1916. Doors open at 6-30. To commence at 7. ARTISTES: Soprano: Madame EDITH DAVIES, Wrexham Contralto: Miss ANNIE DAVIES, Penrhyndeudraetn Tenor Mr. HARRY LEWIS, Nelson Bass; Mr DAVID CHUBB, Nelson Elocutionist: Madame GWLADYS WILLIAIWIS, airkenhead At the Piano: Miss EDITH fl. DERBYSHIRE, L.R.A.M. Chairman. R. LLOYD PHILLIP*, ESQ. o. Tickets, ONE SHILLING (Tax extra, 2d, payable at door). "TABERNACL," CEFN M -%WK. EISTEDDFOD N i,SCAJ,.AN, onawr1a", 1911. Beirniad Cerddorol: Dr. J. C. BRIDGE,fM.A.. (CHESTER. Organist of Chester Cathedral. Professor of Music in the. University of Durham). Testynau Cerddorol: I'r PARTI heb fod dan 16 mewn nifer a gano yn oreu y Garol (For the Party not under 16 in number that sings best the Carol) Across the Snow (J. C. Bridge). Gwobr (Prize), ? 2.. Copies to be had from the Secretary, 2d. each. Tr ma^an^yZ oreu un o'r Unawdau canlynol (For the best rendering of one of the following So? Soprano-With Verdure Clad (Haydn) or 1 will extol Thee (Costa) Contralto-He was despised (Handel) or The Enchantress (Hatton); Tenor-My Hope is in the Everlasting (Starner) or If with all your He-ts (Mendelssohn) bariton-Why do the Nations (Mandel) or It is enough (Mendelssohn). Gwobr (Pnze), £3 3$- Cyfeilydd-Mrs. LLEWFLYN DAVIFS, L.R.-4,.M., Wrexham. LLEWELYN DAVIES, L.R.A.M., Wrexham. Llywydd: E. T JOHN, Ysw., A.S. Drysau yn agored am 5.30, i ddechreu am 6. TOCYNAU-Z 1 /6 A 1I Ysgrifennydd (Secretary)-E. ROBERTS, Bank House, Cefn, Ruabon Enwau'r ymgeiswyr i fod mewn Haw ar neu cyn Rhag. 18, 1916 Printed and FuDiuned oy tn. Opr eior* ttagn van" and Sua* j* -8 Stanley Road, Liverpool, In the Coup yof Lancaster fel 1490 Soode.