Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

?'TT' 'Er'

---- RHAUFYRI

C Kiddwyr -y Cymod I

Family Notices

- 1 ,II Cydymdeimlo.

Basgedold olp Wlad.I

News
Cite
Share

Basgedold olp Wlad. I LLEF O'R NANT, SEF NANT NANT- LLE.—Ddydd Llun, cyfarfu Mr. Hugh H. Roberts, Brynmelyn. Cilgwyn, a, damwain angeuol yn Chwarel Dorothea. Yr oedd yn fedrus a deheig fel gweithiwr, a pharchus mewn byd ac eglwys. Un o'i weithredoedd olaf oedd rhoi swllt ar garden genhadol ei eneth fach. Daeth tyrfa fawr i'r arwladd, prynhawn Sadwm y Parch. S. M. Williams yn gwasanaethu.-——Sydyn iawn y cymerwyd yrhen ohwaer Ellen Jones, Nantlle, gweddw'r diweddar John Jones (crydd). Cyflawni gwaith y ty yr oedd pan ei galwyd i Dy ei Thad." Tystiaiyrhai a'ihadwaenaioreu nad ae+h ei charedicach i'r bedd. Magodd dyaid o blant.LIawer o gladdu fu yn ystod yr wythnos ddydd Mawrth, Mr. Edward Griffith, Llwyndu Road, Pen y groes dydd Iau, Mrs. Mary Griffith, Llwyndu Road; Mr. John W. Jones, Coedgwyn, Talysarn, a Mr. Robert Ellis Jones, Nebo dydd Sadwrn, Mr. Hugh H. Roberts, Bryn melyn, a Mrs. Ellen Jones, Nantlle.-Dyna'r Parchn. W Elias William- Bethel (M.C.) a J. Williams, Soar (A.) yn newid pulpud nos Saboth ddiweddaf. Prawf hyn mai'r un epe yl sydd gennym i'w thraethu.- Llwvddo'n raddol a sicr y mae tysteb y ?yfaill annwyl, y Parch. Ceidiog Roberts. Ymvsg y tanysgrifwyr diweddaf y mae'r b* neddwr hael o Landinam.-Cyfarfod dymunol a gafwyd yn Ysgol y Cyngor, Tan rallt. nos Iau, o dan lywyddiaeth y foneddiges garedig, Mrs. W. J. Griffith, Dorothea, ac arweiniad Mr. R. T. Roberts. Y plant yn can,, ac yn adrodd fel y medr plant yr Eryri, o dan arweiniad y brifathrawes, Miss Annie Roberts. Glan gors. lawn, debyg iawn oedd bam aelodau Cymdeithas Ddadleuol Soar nos Iau pan drafodwyd y cwestiwn, A ellir cyfiawnhau Prydain Fawr am ymyrryd A e l li,,r cy yn 1J rhyfel presennol ? Agorwyd gan Mr. W D. Roberts (hen arwr llawer brwvdr) ac O. W. Jones, a dilynwyd gan Mr. D. Davies, B.A., ac R. T. Roberts.——Caewyd y chwarelau ddydd Sadwrn diweddaf Ffair y Gae% oedd yng Nghaernarfon. Mae pethau wedi newid yn ddirfawr erbyn heddyw gynt elid yno i nol pot o fenyn a lwmp o biff." Nid felly heddyw.——Ddydd Llun, yr oedd* Mr. D. R. O. Prytherch, M.A., Ysgol y SIr, yn ymddeol o gadair Cyfarfod Chwarter Annibyiawyr Lloyn ac Eifion, ac yn traddodi anenhiad ar Addysg Grefyddol y Plentyn. Cynhelid y cyfarfod yn Gosen, Groeslon. Argrelir yr anerchiad yn rhaglen ystadegol y Cyfundeb. B chgyn Be b sda— Ymgynhullodd bechgyn Bethesda, Arfon, i dreulio noson ddifyr yn Hut I, Y.M.C.A., Park Hall Camp, Croesoswallt, nos Iau, Tachwedd 30, a chaed rhydd- ymddiddan. Y llywydd oedd Lifft. Vavasor Jones (Nant Ffrancon) trefnydd ac ysgrifennydd, Pte. W. R. Roberts (Mostyn Terrace). Yr oedd y rhai a ganlyn yno Corpl. Owen Thomas, Braich melyn L.-Corpl. William Thomas, Tregarth Ptes. W. Ellis Hughes, Cilgeraint; Robert Jones, Brynteg Car. adog Roberts, Mostyn Terrace; Johnnie Thomag Tregarth David H. Hughes, Bryneglwys; Evan Williams, Water Street; Hugh J. Jones, J. Morris Williams, Thomas. J. Williams, William Ro berts, a J. Owens, Llanllechid Idwal Williams, Brynteg Ivor Thomas, Tregarth H. Temple Hughes, Tre- garth John Williams, Ty'n y caeau; Owen Jones, Pare moch Griffith R. Williams, Douglas Hill; David Evans, Gerlan. Gwahoddwyd y rhain, ond methasant a dod Corpl. Edmunds, Talybont Corpl. H. Thomas, Braich melyn L.-Corpl. Willie Brock, Tregarth Ptes. R. Pennant Williams, Coet- mor mt. Owen Jones, Cae'rberIIan Robert Jones, Ty'n y maes J. Henry Jones, Douglas Hill; David Roberts, Waun wen William Griffith, Waen pandy Wm. E. Jones, Gerlan. Canwyd gan Pte. R. Jones, Brynteg, a'r ysgrifennydd. Cyflwynwyd y bechgyn i Lifft. Jones gan yr ysgrifennydd. Cafwyd gwledd ardderchog, a diolchodd y bechgyn yn bersonol i Lifft. Jones am ei sirioldeb a'i garedigrwydd. Terfynwyd trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau. Efallai na chawn gyfarfyddiad cyffelyb fel ardalwyr byth eto, ond gobeithiwn hynny beth bynnag.-Un oedd yno.

I YN EISIAU.

Advertising