Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

?'TT' 'Er'

---- RHAUFYRI

C Kiddwyr -y Cymod I

Family Notices

- 1 ,II Cydymdeimlo.

News
Cite
Share

1 II Cydymdeimlo. ANNWYL GYFAILL,—Llongj'fareh calon i chwi o'r lie pell yma. Da iawn. DarlTfenais y cwbl. Mae'r BRYTHON 5ina bob wythnos. Caf hamdden gyda hyn i sgrifennu gair o 'mhrofiad.—Mr. J. Morris, B.Sc., Gretna, Scotland, Bl. Ffestinioo gynt (a llun cartref Annie Laurie ar ei gerdyn). Goddefwch i mi ddatgan fy llawenydd pan welais i chwi ddod yn rhydd o afael eich gwell (?) Hir oes i chwi ac i'r BRYTHON gwerthfawr.-flugh S. Jones, Woodville Road, Caerdydd. Llongvfarchiadau cynnes ar eich llwydd- ant yn DJole St.-E. Stanton Roberts, B.A., Pentrellyncymzr. Duw GADWO'R BRYTHON Er holl allu'r ellyllon-a nwyd cas Y Die Shou Dafyddion, "f. Methwyd (synnwyd drwy'r son) 1 I roi bra+hiad i'r BRYTHON. F* Caerffili CEINN ANNWYL MR. J ONES.- Y r ydyeh wedi bod mewn stormydd ond da gan fy nghalon na chyffyrdd^dd y mellt ddun, a chwi. Ond y mae eisiau rhywbeth mwy na hyn i ddym^hwel Y BRYTHON oddiar binacl ei glod.-Y Parch. T. Miles Jones, Treuddyn. Da iawr. oedd geniiyf am y terfyn hapus fu i'ch an.hos chwi a Mr. Evans yn Dale Street. W. Hughes Roberts, (Jafford, London (s -f mab yr hen gerddor hyglod, John Roberts, Henllan). ANNWYL FRAWD.—Methaf yrnatn] rhag anfon gair atoch yn wyneb eich profedigaeth. Synnais yn fawr pan ddeallais gyntaf am fwriad yr awdurdodau, oblegid yr oeddwn i, fel Pilat gynt, yn barod i.dystiolaethu, Nid wyf fi yn cael dim bai yn y dyn hwn. Gallaf eich hysbysu i amryw frodyr fy iighyfal-fcd y dyddiau cyntaf hynny a rhyw gwestiwn fel hwn: Wei, befh ydach chi'n feddwl o Mr. Jones Y BRYTHON erbyn hyn ? We], nid yw fy meddwl fymryn yn llai ohono, yn hytrach llawer mwy."—J. Jones, Fell Street. Caniatewch i un o'r Sowth longyfarch Y BRYTHON yn galonnog ar derfyniad hapus yr amryfusedd. Nis gallai'r ddedfryd fod yn wahanol.-T.H.E., Castellnedd. Llongyfarchiadau didwyll argaal ohonoch eich traed yn rhyddion. Ni fu glRnach, na thecach papur na'r BRYTHON mewn print erioed.-E. Carey Jones, High Street, Beth. esia, Arfon.

Basgedold olp Wlad.I

I YN EISIAU.

Advertising