Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

YSUFELL Y BEl ROD

Cylchgrawn Danes y M.C-

Advertising

fin Canedl ym Manceinion.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

fin Canedl ym Manceinion. t Dyddladur I Rhag. 9-Dirlith Mr. E T John I Rbag. g-Oyngerdd y Gobeithluoedd yin.Moss Side I Ion. 19-Darlith Mr. J 0 Da vies, Rhuthra A Chwet. -Darlith yr Athro MIa]) Edwards • Bbrili !I-Cyinanlis y Gobeithtaoedd Conhadon y Sul Neaat. I Y METHODISTTAID CALFINAIDD Moss SIDE—10.30 a 6, John Jones, Brynrodyn PENDLETON-1030 6, Robert Williams HEYWOOD SX.-10.30 R J Jonea, 6, VICTORIA PARK—10.30 R Williams 6, R J Jones.Baugor FABNWORTH-IO.30 a 0, W G JODes LEIGH—10.30 a 6, WARRINGTON—10.30 a 6, William Hughes EARLESTOWK—10.45 a 5.30 ASHTON-UNDER-LYNE—10.45 a 6.30, EQI WYSUNDEFOL ECCLES-ll a 6.30, YR ANNIBYNWYR CHORLTON ROAD-10.30 6.15 M Llewelyn BOOTH ST-10.30, M Llewelyn, 6.15, QUEEN'S ROAD—10.30 a 6.15, J Morris LD. DUNCAN STREET-10.30 a 6.15, HOLLINWOOD—10.30 A 6.15, D Jones, Crewe Y WESLEAID. Dimwi SANT-2.30, J D Owen, 6, J S WiUiams HOREB—10 30, TFelix, 6 G Tibbott HoitpB- 10 30, G Tibbott, 6, J- B William,,i SEION-10.30, G Tibbott, 6, J E Williams BEULAH-2.30, 6-30, J. Felix r?AIL*'ARIA io.30, H H Chambers, 6, J D Owen »VEASTE 10.30, J E Williams, 6.30, H H Chambers Y BEDYDDWYR- UP. MEDLOCK ST.—10.30, J. H. Hughes, « LONOSIGHT-IO.30 6.30, J H Hughes ROBIN'S LANE. SUTTON-10.30 a 5.30, DYFALBARHAeaJlaf 'fod amryw 1 prysuro'u trefniadau i anfon parseli i'r inilwyr, yn gyffelyb i'r hyn a wneir ym Moss Side. Diau mai Cylch Moss Side yw'r enghraifft oreu o berffeithrwydd cym- deithasol gyda'r milwyr. Cynhelir cyfarfod unw,bi i, b. b delsul ar ol moddion y bore neu yr hwyr, a chroeso i bawb o'r eglwys aros yn y cyfarfodydd. Trefna'r ysgrifenyddion a'r llywydd enw a chyfeiriad pob un sydd yn y iyddin, a rhennir hwy i bawb a enfyn lythyr- au, a disgwylir trwy hyn y bydd pob milwr yn cael un llythyr o leiaf mewn pythefnos. Hawdd iawn oedd gwneud hyn ar y dechreu pan oedd y nifer yn ychydig ond yn awr, mae agos i ddeg a thrigain yn y fyddin, a rhaid wrthsel dygn i barhau y gwaith. Er hynny, ni flaelwyd ei gyflawni ers tros ddwy flynedd a chyda gradd cryf o obaith y disgwylir parhau hyd nes y dychwel y milwyr yn oi. Mae rhai ohonynt yn y wlad hon yng ngwer- sylloedd y paratoad, ond amryw eraill yn Ffrainc, yr Aifft, Salonica, India, Germani, a lleoedd eraill. Yn y Cylch, darllenir llythyr- au y milwyr a geir yn atebion i'r ohebiaeth, a diddorol iawn yw'r hanesion a roddant am y gwledydd a'u trigolion a'u harferion, ac hefyd 8W fywyd y ffosydd sy'n llawn ei berygl,ond nidjynjamddifad^o rai cysuron, oblegid cfint brofiadau melys a chwerw. Mae'r llythyrau a gântiyngalonnog iawn, a rhywswyn na ellirei ddeffinio yn y gair Moss Side i lu yng nghanol estroniaid ac mewn bywyd na freuddwydiodd neb ohonynt eriued; amdano cyn y rhyfel. Un o gysuron pennaf^y milwyr hyn yw cael cymdeithas a Chymry o rywle, a chael modd- ion Cymraeg a siarad yr iaith. Mae gennym achos diolch i'r awdurdodau am ganiatau llythyrau Cymraeg o'r naill i'r Hall. Pan ddaw'r ieuenctid hyn yn ol, ni raid i Gym- deithas Lenyddol bryderu am bapurau yn y cyfarfodydd mae llifddwfro brofiadau melys gwrando arnynt yn aros i ddydd buddugol- iaeth agor argae rhyddid, a dychweliad yn ol i'r hen gynefin. Hyd hynny, mae ganddynt hwy waith mawr i'w wneud, a chennym nin- nau rywbeth. Gwnawn ef..yn awyddus a gobeithiol. Igg,. t, h. SYLWCIi\AR HYN.-Delfrydau Addysg Cymru yw testyn darlith Mr. E. "i .r ,hn,A.S., i'r Gymdeithas Genedlaethol yn Wener. Ni hysbyswyd y testyn hwn ar y rllaglen." Mr. John yw llywydd presennol Undeb y Cymdeithasau Cymraeg sydd a'u prif waith i gadw'r Gymraeg. Er hynny diau mai yn Saesneg y tradduda'r ddarlith ulhod. Cadeirydd y noson fydd J. D. Williams, Ysw., Urmston. Cadeirydd cyngerdd y Band of Hope,nos Sadwrn fydd Mr. C. L. Williams, Wyddgrug, a chyn hynny Stockport';Jond yn ein plith ni yn y dref hon y dechreuodd dyfu'n ddyn a gweld gobaith ei Iwyddiant. Pan ym Moss Side ymdrgch-odd lawer gyda'r plant a chyda chaniadaeth. Teilynga'i le yn gadeir. /dd. Ond dieithriaid o genhedlaeth araJl nad a,dnabu ef hwynt fydd y Gobeithlu bach a I an ger ei fron. Penderfynodd yr awdur- dodau fod pob siop trwy'r dref i wahardd masnachu ar y Suliau y Sul diweddaf oedd y cyntaf. Ond yn unol ag apel gohiriwyd am ychydig ymhellach nes chwilio mwy i'r mater Amheuir yn awr a ddaw'r ddeddf leol i rym. Aroswn i weld. Ond pa un bynnag, ni fydd a wnelo'r ddeddf ddim a'rfasnach fawro werthu llyfrau a thocynau a phethau felly yn yr Ysgolion Sul. Dyna gysur cyfundebol, onite. -N ewydd da yw fod pris y cwrw'n codi. Gobeithio y cwyd yn rhy uchel fel na all neb ei gyrraedd.. Anogai un gXvr ei gyfaill i adae] cigfwyd ac ymborthi ar lysieufwyd, pryd y gofynnodd y cyfaiU, A yw cwrw'n llysieuol ? Mae'r cwestiwn heb ei ateb. Ond dvma'r ffaith ofidus i ni ddirwestwyr ynglyn a. phwnc y cwrw fod y darllawyr bron i gyd wedi medru gwneud mwy o elw o'r diodydd medd- wol ar ol cwtogi oriau yfed na chyn hynny. Mae rhywbeth dychrynllyd allan o drefn eto er cael dwy flynedd o ryfel.

Advertising