Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

0 Bant iBentan I

Gorea Cymro, yr on Oddiear…

News
Cite
Share

Gorea Cymro, yr on Oddiear tr» ST. HELENS JUNCTION: Cyngerdd Blynyddol Llwyddiant mwy na'n disgwyhadau goreu fulf symudiad hwn eto eleni ynglyn ag eghvys y M.C. Cynhahwyd ef nos Sadwrn ddiweddaf yn ysgoidy eang y Wesleaid Seisnig yn Sutton Road. Ejch cyd= ddmesydd hynaws, caredig, Mr. T. J. Thomas—un c ffyddloniaid y flaenonaeth yn Chatham Street-oeddi y cadeirydd. Un o lu cyfeillion a chymwynaswyr y Genhadaeth Gartrefol yn y cylch hwn yw efe, a chafe dd ef a'l briod groeso gwladgar 1'n pIlth. Y canorion cyflogedig oedd Miss Myrtle Jones (Birken- head) a'i pharti, sef Miss Gwendoline Hughes., soprano; Mr. T. E. Williams, bass; Mr. Lloyd Moore, tenor. Yn adrodd, Miss Myfanwy Jones,, Birkenhead yn cyfeilio, Miss M. Davies, A.T.C.L.. member I.S.M., a Miss Dora Gledhill, St. HelenÐ Junction. Mor berja gwefreiddiol oedd eu selniau yn yr unawdau, deuawdau, triawdau a phedrodau, fel y buinni" dros amser "anghofio swn y rhyfel. Gofyn- nwyd iddynt" ddyblu eu can amryw weithiau. Ar gynhygiad y Parch. J. Peron Jones a Mr. Wttl. Hughes, pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch unfryd i'r cadeirydd, Mr. Wm. Roberts (ysgrifennydd), Mr" Wm. Evans (trysorydd), ac aelodau eraill y pwyllgor 3i deilynga gymeradwyaeth uchel am eu llafur a'r llwyddiant ynghanol anawsterau'r amser presennoL Yr elw at ysgafnu'r ddyled ar adeiladau'r eglwys ymroddgar. Mae rhai o'r bechgyn wedi eu lladd yn y rhyfel, a rhif luosog eto ar y maes mewn amryw fannau, a gwyddom mai llawenydd i'w calonnau fydd clywed am ymdrechion eu rhieni a'u cyfeillion gartref gyda'r Achos goreu. ASHTON-IN-MAKERFIKLO. Gynhaliwyd eyfarfoc1 blynyddol cangen Undeb Dirwestol Merched Cymreig Lerpwl a'r cyffiniau, Rhagfyr 2, ar ffurf cyngerdd mawreddog yng nghapel Carmel (M.C.). Llywydd- wyd eleni gan y pregethwr a'r dirwestwr selog, Mr. R. R. Jones, a chafwyd y rhagien ndeiladol a ganlyn: Ton gyffredinol, Yn Dy waith y mae fy tnytvyd r unawd soprano, rT Hen Gerddor, Mrs. Mary Davies t adroddiad, r Milwr (Spinther), Mr. J. H. Jones unawd baritone, rr Ornest, Mr. Peter Roberts unawd contralto, For your dear sake, Miss Edith Davies; can ddisgrifiadol, The Bellman, Mr. Win- stanley unawd soprano, Hearts and Home, Miss Edith Roberts unawd contralto, rr hyn a garat fi Miss E. Davies can ddisgrifiadol, Don't forget the porter, Mr. Winstanley unawd soprano, Cartrcf» Miss E. Roberts unawd bartione, Bryniau aur ff ngwlad, Mr. Peter Roberts anerchiad y llywydd, ym afaelgar iawn can ddisgrifiadol, Hew to cure a bad husband, Mr. Winstanley; adroddiad, Tori Amod Priodas, Mr. J. H. Jones; Hen Wlad fy Nhadau, Diolchwyd i bawb gan y llywydd a Mrs. Mary Williams. Da gennym ddeall i'r cyngerdd droi allan yn llwyddiant mawr hyn i raddau pell i'w briodolS i'r ysgrifennydd weithgar, Mrs. Roberts. Yn sicr bu'r gangen yn ffodus iawn yn eu dewisiad, gan fod Mrs. Roberts yn gweithio a'i holl egni.—Q.H.J. WAIUUNGTON Cangen Cymdeitbas Ddirwestol y Merched.-Cynhaliwyd cyfarfod amrywiaethol a Social ynglyn a'r uchod, Tachwedd 20, a gwnaed ymdrech neilltuol gan yr eglwys er cael elw da at y Soldiers' Christmas Pudding Fund. Llywyddwyd gan Mrs. R. P. Jones. Agorwyd trwy ganu ton gynulleidfaol, a Mrs. R. P. Jones yn arwain mewn gweddi. Rhangan, Codwn y Faner Wen, Aelodau'r Gobeithlu can. Poor Child of the Drunkard, Mist* Nellie Thomas dadl, The Winning of Emily, Misses B. Parry Jones, Lizzie Jones, Bessie Thomas, a Nellie Griffiths; can, Mrs. W. T. Williams adroddiad,, My First Speech, Miss Lizzie Jones deuawd, r Lilt, Miss Nellie a Bessie Thomas; rhangan, Awn yn unfrydol, aelodau'r Gobeithlu. Terfynwyd trwy ganu Gweddi'r Hwyr. Yr oedd y rhodd:ou racwa ar'an a'r elw yn £ 2 5s. Cyfarfod rhagorol.-S.G. Y mae'r Llywodraeth wedi rhybuddio rhag defnyddio Powdrau Pobi niweidiol i iechyd Ac felly, sylwed em darllenwyr y cydnabyddir POWDR POBI BOBWICK fel yr uchaf ei safon am nerth a phurdeb. Dim ond y goreuon sydd ynddo, na dim geriach andwyol i'r eylia. Ysgowch bob pecyn mawr a rhad- fel tae.

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa.