Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

PEL BO'R HWYL.

Dwy Oedfa. I

News
Cite
Share

Dwy Oedfa. I [OAN SHON Y SAER.] I NID prudd i gyd yw odieuon gwendid corff. I Sylwaf ar ddwy oedfa Saboth a dreuliais oddi- 1 cart,ref, 1— OedfaV M6r, I Codais yn lied fore hynllY yw, bore yn y pentref yr arhoswn ynddo. Ni ddechreuir y moddion yno hyd chwarter i un at ddeg. Euthum at y morfyhunam dipyn oawyr iach Lie tebyg i anialwch Sahara. Bryniau o dywod symudol am filltiroedd. Milltir o ffordd oedd gennyf i'r oedfa, Y llanw i fyny, a rhuai'r mor ei ru tragwyddol. Nid oedd neh ond y fi a Duw yn yr oedfa. A c yr oedd hynlly'n ddigon. Teimlaf fod Duw'n annwyl ac yn ag- s iawn mewn natur dawel ddibobl. Byddaf yn hoffi mynd weithiau i'r dref i gerdded y strydoedd, ac i edrych arsiopau, sef siopau llyfrau ac arfait saer ie, edrych ar siopau, nid yw'r boced yn caniatau gwneuthur dim arall. Ond, hyd y cofiaf, ni fyddaf byth bron yn meddwl am Dduw a byd arall wrth (tlrdded strydoedd y dref. Ond yn nhawel- weh ac unigedd oedfa'r mor, teimlem fod Duw a b/1 arall yn agos iawn. Yr oedd eneinia.d ar yr holl wasanaeth. Ni chaed rhwyddineb pei-ffaitli chwaith. A mi'n cerdded y lan, a'r llanw'n cilio'n ol, deuthum ar draws temtasiwn Bu dadleu lawer gwaith prun ai drwg amhersonol ynteu person yw'r diafol. Prun bjainag, fe gyfarfyddais i a diafol pren ar lan y m6r bore heddyw. Tybed a wyddai duwiau'r m6r fy mod i ddyfod y ffordd honno y Saboth hwn, 8 threfnu m gosod ar brawf ? Hyd y gwelaf, nid oedd a wnelo'r demtasiwn ddim a, diafol nae a. dim drwg, ond a'r ffaith fy mod yn saer, a themtasiwn saer oedd fy nhemtasiwn 1. Cludodd y llanw blanc hir, llydan, rhywiog dros ben, i'r lan, a dyna ddechreu sefyll wrth eiberi, a,dymuii(-)'i gael rm cartref, y buasai'n gwneuthur silffoedd llyfrau iawn. Ac medd- ai'r Temtiwr, Cuddia fo yn y tywod hyd yfory, a thyrd yma bore fory i'w nol o. Na, gwell gadael llonydd iddo," meddwn innau. Wet," meddai'r Temtiwr dyachefn. 1. y mae'n werth arian mawr y mae coed inor ddrud yn awr ac os gadewi di o yma, ni weli di byth mohono eto." Ac felly fu. -ei adael yno, ni welais ef mwy. Yr unig beth annjinunol yn oedfa'r mor oedd y diafol pren hwn. Ac y mae rhyw ddiafol ymhob oedfa bron, onid oes ? Er hyn i gyd, cefais bleser a,c ysbrydiaeth yn yr oedfa—a bias at fwyd. 2 Oddfa Golffa'r Saeson a Blebran y Cymry. Gan fod milltiroedd o ffordd i'r capel Cymraeg, penderfynais fynd i'r Capel Saesneo gerllaw. Yr oedd yn Sul diolch am y cyn- haeaf. Addurnid y capel a blodau, ceirch, gwenith, tatws, ffa, tomatos, afalau, etc. Dyma arferiad y Saeson ymhob man ar amgylchiad felly. Yng nghanol y pethau hyn y pregethai'r pregetliwr. Synnwn ei fod mor glaiar ond rhaid cofio mai Sais pur ynghanol swydd Caerhirfryn ydoedd. Daioni Duw ar y ddaear oedd ganddo. Oedfa ddymunol, ond dim neilltuol yn gafaelu yn yr enaid. Ac a mi yn dyfod o'r oedfa, chwareuai amrywgerllaw. Chwarae golff ar y Saboth na neb yn meddwl am eu hatal. Heb fod ymhell iawn o un o drefi mawr Lloegr-tref y mae'r Cymry yn elfen bwysig iawn ynddi, clywais i nifèr o ferched fynd a'u gwaith gwau i'r capel un nos Sul. Yr oedd y wlad yn brysur yn gwau i'r milwyr, a hwythau wedi ymgolli c,mamt; yn eu gwau nes mynd a'r hyn a weue;ü i'r capel. Ni fuasai neb yng Nrghymnx Yl-. gwneuthur hyn. Na fuasai. Ond gwllai-ii ninnau bethau y buasaFn well inni beidk A'ii gwneu- thur. Ac efallai, pethau sy'n effeitl-iio mwy er drygioni ar ein natur foesol na byd yn oed wau a gwnio ar y Sul. Pa un oret. ar08 yn ei thy i wau neu wnio, ynteu mynd i dai cym- dogion i chwaclleua ? Beiir lbtwor ara ddar- llen papur newydd ar y Saboth, ac nid heb achos. Ond y mae darllen papur newidd yn well na'r biebran diurddas ar y Sabotb/y pethau y buasai'n well inni beidio a SlJa ard.danynt yn ystod y chwe diwrnód, heb son am y seithfed. Y mae llawer gormod o fynd i de i'r fan hyn a'r fan arall, a threulio'r amser rhwng yr odfeuon i chwedleua. Yn sicr, y mae ein bywyd yn ormod o lib-lab ar y Saboth. Cash awn bechodau Lloegr a chas cyflawn, cash awn ein pechodau ein huuain b efyd a'r un casineb.

Advertising