Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Ein Caned) ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Caned) ym Manceinion. Dyddiadur Rhag. S-D.,rlitb Mr. E T John Rhag. O-Cyngertid y Gobeithhioeiid ym Moss Side lou. 19-Darlith Mr. J 0 Davjes. Bhuthyu Chwel. 2 —Darlith yr Ath''o Miss.ll EAWRKIS Ebrill fl-CymâDfa y OobeithJtjwtld < Cenhadon y Sui Neaat. Y METHODIBTIAID CALFIIFAIDD Moss SIDE—10.30 a 6, T E'.Tone?,- CaernarfoD PEXDLKTOX—10.30, 6. fiobert WlHfams HEYWOOD ST.-10.30,R Williams, C), S V Williams, Cysegr ViCTOMA PARK"lO.BO' S Venmoro WHIiams 6, FARXWORTH—10.30 a n, Hniii Jones LEIGH—10.30 a 6. VARRINGTON—10.30 a f), R Parry JOPM iRXKSTOWN—10.45 a 5.30, SHTOy-UKDER-LYNK—10.45 a 6.30, YR ANNIBYNWYR Uborztox ROAD—10.30, M Llewelyn. 6.15 BOOTH ST-IO.30, M Queen'S ROAD—10.30 a 6.15, LD. DUNCAN STRFET-10.30 a tUG, J MorrU HOLLINWOOD-IO.30 11,6.15, B E Da vies Y WESLKAIB. DEW! ANT-lO.30, 6, ,TE Williams BEWI SASTT—10.30, Williams, 6. J Si Williams HORED-10 30, J E Wmlam, 6. J S Willianii BETOIF-1,0.30, J 11 Williams, 6 J Felix BEULAS.-2.S0, JE Williams,, fi-30, J D Owen C,-30, J D Oweri OALPARU—10.30 J. Felix, 6, J M Williams WEASTS—10.30. G Tibbott Y BEDYDDWYR- UP. MEBtocK ST.-IO.30, J. H. Hughes, 6. LONOSIOHT—10.30 6.30, J H Hushes RORHTS LANE. SUTTON—IO.SO a 5.aO, y CYNTAF I OWYMPO.—Praddoedd derbyn y newydd am y Preifat Robert. Will- iams, 50 St. Bees Street, Moss Side, a gafodd fÝ Jadd yn Ffrainc y Sul, Tachwedd 5. Bro?pr o Griciefch ydoedd, ac wedi ymuno a'r R.W. £ Allan o'r 36 sydd yn y fyddin o oglwys B(;th Street, efe yw'r cyntaf i syrthio. Yr oedd yn Uanc tal, a boneddigaidd ei wedd a'i ysbryd; yn 22 oed. Un o'r pethau di- weddaf a wltaeth oedd anfon llyfchyr at ei weinidog, y parch. M. Llewelyn, a chyfraniad at yr achos. Cydytndeimlir yn fawr a'i rieni, Mr. a Mrs, Williams, 5 Chapel Terrace, Cricieth. H-ddwch i'w Iwch er yn rhandir y rhyfel mawr- LLESTRiH DE.Al.L.-Fel offrwm diolch ar ddathlifd priodas aur ei rieni, y Capt-en a Mr. Par-rall, Amlwcb, y mae Mr. W. O. Farrell .'i brigd, Huanfa, Auburn Road, wedi cyflvryno llestri unigol y cymundeb gwerhh- tAWir i'r eglwys yn Chorlton Road. Mae Mr. Farrell yn un o swyddogion ffyddlon yr eglwys, ac yn un o'r Cymry ieuainc aiddgaref dros bob achos da a'i gymargaredig yn ferch un o'r pregeth wyr pereiddiaf glywodd Cymru, sef y diweddar Barch. O. R. Owen, Park Road, Lerpwl, neu fel yr adnabyddid ef oreu ar lafar gwlad, O. R. Owen, G-landwr. DWY ALWAD 0 FALDWYN.-Der- byniodd G. M. Hughes, myfyriwryng Ngholeg Owen, alwad i fugeilio eglwysi Llansilin a Phen y groes (A.), ac hefyd oddiwrth oglwyf-i (M Llanrhaeadr ym Mochnant a'r cyloh. Cydsyniodd a'r olaf, gan gychwyn yno ddech- reu'r flwyddyn. Un o wyr mawr Mon yw Hughes dechreuodd bregethu yn Vittoria Street, Birkenhead ac wedi tymor o efryd- iaeth yn yr Hen Golog, Caerfyrddin, daeth yma i berffeithio ei addysg dan ys Kthrawoi-i hyglod Dr. Peake, Dr. Moult on, ac eraill. Mae'n bregethwr cryf yn y ddwy iaith. Dymunwn iddo oreu'r ddeufyd yn y Ltan y cyfieithodd Dr. Morgan y Beibl i'n hiaith, ac yn y Sir lie canwyd emynau Ann Griffiths gyntaf erioed. OELF Y C YMRO.—Yn yr Exhibition of Paintings by Modern Artist-9, yn Mosley Street, ar hyn o bryd, mae llawer o bethau ag iddynt swyn, Cym reig. Yxnh litli yr arlunwyr Cymreig sydd a'u gwaith yno, ceir wyth o ddarluniau gan Tom Mostyn, chweoh gan Frank Brangwyn, a dan gan Augustus John. Darlun da sydd gan Wm. Orpen o Dr. Lloyd Roberts, Cymro sydd yn im o brif feddygon ein dinas; a "Melin Pandy," "Tro ar y Gonwy," a Phentref Cymreig." Dylai pob Cymro a Chymraes yn y cylchoedd hyn yrn- weled yn ami a'r Art Gallery, rhag iddynt golli'r gogoniant hwnnw—gogoniant lliw a llun—nad oes rhyw lawer ohono gan y Sais. Hav,td iawn ei golli ym merw a niwl a thv. h Ile fel hyn. BR IWCH YMA RWAN.-Tan ar. weiniac pedwar o aelodau'r Cyfarfod Misol, sef y Parch. E. Humphreys, Rochdale, a'r Mri. J. Henry DaviefS (Pedleton), E. M. Powell a J. D. Jones (Heywood Street). pleidleisiodd aelodau eglwys Moss Side n^s Sul r vn unfryd i alw'r Parch. J. H. Lloyd .Ins, B.A., Clynnog, i ddod i'w bugeilio 'n fab y diweddar William Williams' (ot yn eglwys Chatham Street, Lerpwl, a i-ddo frawd yn athro ysgol yn Llanrwst, ef ei hun yn athro Ysgol Ragbaratoawl Olynnog, ac wedi bod yno tua 21 mlynedd. Mae teimlad o foddlonrwydd cyffredinol yma am ddewisiad mor ddoeth ac nid yn unig aiff groeso cynnes eglwysi y M.C., ond holl 'jTnry'r cylch yn ddienwadaeth. COFIO'R RHAI A'N COFIA NI.- Tefnodd y chwiorydd ym Moss Side de chyfarfod bach diddan nos Sadwrn, i chwanegu yr arian a gawsant cyn hynny i nfon rhoddion i'r milwyr perthynol i'r lie. Mwyddwyd i gael tua digon o arian i dalu'r oil draul, a rhaid cofio fod toll y Ilythyrdy yn mawr iawn; Dylai'r PosJ feist r Cyffred- leiha i'r gost am anhn parseli i'r milwyr. vn yn dreth drom ar lawer sydd yn anfon on i'w perthynasau a'u cyfeillion P os drigain o barseli eu hanfon-gan y .a ym Moss Side hynny'n llafur ac Mi i luaws, ond neb yn cwyno. Hyfryd- tw gwneud a allom i'r rhai sy'n ymladd ■f* Aim, ae yn dioddef llawer mor galonnog. ieuedy Parch. E. Humph rays, Rochdale, am gronicio darn o'i brofiad sydd yn un "ylwadan prydferthaf ynglyn a'r milwyr fedig. Ymwel yn fynyc-h a llawer iawn oyfcali ac ymwelydd iawn ydyw. Dy- -todd Ina clilymodd yr iin I xodd « na chlywodd yr un milwr clwvfedig 1 grwgnach, ond bob amser yn cheerful. .:am ? Am eu bod wedi gwneud eu dyled- awydd, aC nid oes ond dynion Nm gwnoud eu dyledswydd all fed yn c?ce?M?"

Advertising

10 Lofft y Stabal. -- AII

I Beicio drwy Ceredigion.I

Advertising