Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

——?.-.-.?.11 Ffetan y GoL

News
Cite
Share

——?.?. Ffetan y GoL Cofied Pawb /o'M opfcn i'r Ffefafi mtli dyma'r gair sydd ar ei genau:- NiTHIO'R GAU A NYTHU'R GwiR. C!eiea. At OlYrJydd Y B4Y'l'RON I SYfL, -Syu gennyf fed pobt a ystyrrir yn gall yn dyfa.Iu a phendroru ynghylch ystyr yw, heb os nac cnibae, pib, pibeH glai, neu cetyTi, osmynuwch chwi.: I ?, 1, clai-eu, clei-an. Dywed y Sais am ei gleia My bit o' cl(y, my grMM, my briar, etc. a chan fod y bardd (?) yn adrodd ei bill nis gallai ddal ei getyn yn ei beu, ei geg, na'i safn, rhaid oedd ei dal yn ei law. Ffansiwch ddyn mefwn cwrdd diolchgarwch a shillelagh yn ei law Mwy gweddus mown lecsiwn hen ffasiwn.— t. E.R. A Ape! CroeaeawaUt. ANNWYL SYR,—A iyddwch garediced a. chaniatau congi fechan o'r BBYTHON i aiw sylw eieh Uu dprllenwyr at y bechgyn Cymreig sy'n gwersyllu yn y Park Rail Camp, Croes- oawallt. Y mae dau ohonom yn gwasanaethu fel caplaniaid Cymreig yma, set Capt. Roskins, M.A., a minnau. Capt. Hoskins yw fy nhad yn y ffydd SIwroI, ac yr wyf yn fythol ddyled- us iddo am y cymorth a gefais ganddo i ddeall ac Mngygredy dirgel ffyrdd sydd yn anhebgor i ddwyn y gwaith yma ymhUth y milwyr i ben. Daethom em dau i'rpenderfyniadmai'rSordd oreu i wneud y gwaith oedd ymuno a'n gilydd. A rhyw bum muhud y buom yn sefydlu eglwys undebol y Methodistiaid, Amubynwyr a'r Bedyddwyr Cymreig yn y gwersyll. Mae'r parade bob Sul yn undebol, a'r bechgyn yn ei hoffi yn fawr. Byddwn yn meddwl mai ychydig iawn o waith fydd cael undeb enwadol yng Nghymru wedi dychwelyd o'r bechgyn hyn i'w cart.ren. A chredwn mai lies mawr i ambell.lfrawd sydd yn fwy o enwadwr nag o Gristion fyddai dod am dymoro ddisgyblaeth crefyddol i blith y bechgyn yma. Ymhiith y tri enwad uchod yma, Mae pawb o'r brodyr yma ynghyd, heb neb yn tynnu'n groes." Trwy aredigrwydd Capten Hoskins, yr wyf yn cael gwneud denydd o'i chaplain's hut ef. Yno y bydd fy neiliaid i yn fy nghyfarfod. Bob nos Fawrth, y mae gennym Gyfarfod Gweddi Undebol. Mae son am y cyfarfod hwn drwy'r gwersyll, ac y mae'n un o'r cyfar fodydd mwyaf poblogaidd. Mae gwlith y Net amynt i gyd. Yr ydym yn darparu papur ysgrifennu, a IIyfrau a phapurau i'w darUen, ac ychydig o yawe.! i'r bechgyn ddifyrru eu hunain. Mae gan Capt. Hoskins drysorfa fach i gyfarfod a'r treuliau. A chan fy mod innau a'm deiliaid yn gwneud defnydd o'r hut a'i adnoddau, teg yw i m innau dalu rhan o'r treuliau. Ond nid oes gennyf ddim fund. Ac felly, syr, yr wyf yn ceisio eich caniatad i apelio am yehydig o roddion at ein cynort.hwyo yma. Byddaf yn ddiolchgar am roddion o arian, Uyfrau, gameq, ac felly ymlaen. Mae fy nghyfaill Mr. H. Rughes, GorSwysfa, Llangefni, Mon, wedi addo bodyn drysorydd imi, ond gellir anfon y llyfrau a'r SfccmeN yn uniongyrchol i mi. Yr wyf yn gwybod fod yna liaws mawr o garedigion haelionus pydd yn awyddus ihelpu'r bechgyn, ac am hynny yr wyf yn apeilo atynt am rodd- ion. Os oes yna rai o'ch darllenwyr ac anwyl- iaid iddynt yma, ac y mae Uawer, os anfonant enw, rhif, cwmni, AM< a chatrawd eu becbgyn, byddai'n bleser mawr gennyf wneud ymhol- iadau ae ymweled a hwy'n bersonol, a gwneud yr hyn a allaf iddynt—Yr eiddoch yn gywir, I CApr. D. C. HERBERT, C.F. I I 22 Salop Road, Oswesti-y.

Advertising

BasgedaMo'r Wtad.