Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Irem t-Nid Dydd. I

Trem!!-K!dMos. I

Advertising

BasgedaMo'r Wtad.

News
Cite
Share

BasgedaMo'r Wtad. (3'7? HEN -SIR, SEFSIR FON. Ni b,,i CapeIyrAnnibynwyr,BrynH.yfryd,Caergybi yn hyfrytach i fod ynddo nag ydoedd ar nos Lun a dydd Mawrth yr wythnos ddiweddaf, yngwrando rhaio ddcniau ireiddiaf yr enwad, —y Parch. D. Adams (Haweii.), o ddinas Y BRYTHON, a'r Parch. J. Hughe.3, Ffestiniog. Efe'n anedig o Fon, wedi cychwyn ei yrfa fel pregethwr yn yr un man ag un arall o'r cewri, y Parch. R. P. WiiMams, yr Hen DaberancI, sef yng nghapel Seion, Rhc'sgoch. Heddyw, mae Mr. Hughes yn disgleirio yn Jerusalem yr enwad, a Mr. Williams yn y Tabemacl.——— Mae Caergybi yn hwylio ati i sefydlu catrawd o Wirfoddolwyr Milwrol yn y dref, yr hyn a brawf fod yr ysbryd sydd am gadw'r Caiser a'i dras draw yn gryf yno. Felly hefyd yn Amiwch.——Dyna gyfyng fu hi ar griw yr a,,aerlon.o,, illotia, wyth mewn nuer, rhag suddo i fedd y waneg ddidostur, ymferwai dan nerth yr ystonn nos W<.ner cyn y diweddaf, a hwyt-hau druam wedi ymdanu i'r cwch, a thrwy'r nos yn ymladd a'r don orwyllt, ac a'r tywyllwch a'r oemi. A chaled iawn fu emynt, ac mor araf i'w teimlad yr elai'r oriau anniddan heibio. Suddodd y JMo/m. Aeth Bad Bywyd Moelfre allan, wedi dyddio ohoni, ac ar ol cael hysbysrwydd o 'r perygl IIwydd- wyd ganddynt i ddod a'r wyth enaid i ddiogel- wch, ac ar ol brwydr galed a'r elfennau, glan- iwydhwyynanilweli. Bu un bron a cholli'r dydd gan gymaint yr oerfel a'r caledi. DeaIIwn i Fad Bywyd Beaumaris fynd allan hefyd. Un o'r wyth achubwyd c edd Mr. Bob Jones, Bryn pilot, LIandegfan.——Pob sut y daw angau felly y profwyd ym m.arwolaeth ddisyfyd Mr. Nathaniel Williams o Gaergybi, stoker ar fwrdd tug (tyn-fad). Dywedir iddo gael ei godi i fyny, ac iddo gael cwymp o ddeuddeg troedfefid, a. disgyn ar ei ben ar haea.m. Bnwiodd ei ben yn fawr, gwaedai lawer, a, thorrodd a'gwm ei benglog. Bu farw cyn adennill ohono ei ymwybyddiaeth, yng nghanol bvwvd, yn ddwy a deuga.in oed.-—— Ar ddydd LIun, yn yr AberKra-w. yng ngwydd tyrfa fa,wr, rhced gweddillion Mr. John Owen, Church Street, i orwedd ym mynwent y plwyf. Bu ef yn nhan a thwrf y rhyfel, ac a. glwyfwyd yn Ffrainc. Bu adref yn gwaelu am iawer mis, a chafodd farw yn araf yn nhawelwch Men, ymhell o swn rhuadau'r fagnel, fu mor boenus er ei giyw. Melys fo'th hun. gyfaill gwnest tithau dy ran dros dy wlad. Nos Fercher. gyda'r tren olaf, da.eth corff Mr. R. Hughes, fu toddi yn y Connemara, i'w gladdu yn LIanfair P.G. A dyna ddwys oedd yr angtadd ma\'i r ddydd I Sadwm. Dwyster ymhob trem, a difrifwch ar bob wyneb.———Dywedir fod y Cymro Charles Evan Hughes, fu'n cydredeg a. WHsc-n am gael eistedd yn Nhy Gwyn Wash- ington, wedi bod yn tario ym Mrynteg, Mon, lyw ddeugain mlynedd \Ti o!. Wyneb Mon a'i wyneb yntau wedinewid yn fawrerhynny. ———Yr oedd dydd lau yn ddydd Serbia orthrymu'5 yn LIangefni, a gwelwyd llawer boneddiges swynol ei phryd. a heulwen Mai

Advertising