Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Irem t-Nid Dydd. I

Trem!!-K!dMos. I

News
Cite
Share

Trem!K!dMos. I Beth a ddywedwn ni wrth y fat.h sefyllfa. ? Yn un peth, cofiwn ddttrfod i argyfyngau bygythlol ddod dros em hachos lawer gwaith o'r blaen, a,c iuni eu goroesi- Rha.id mnigoRo hefyd na fydda,i i'r fudd.ugoliaeth a ddym- chwela.iRuma.nia.i'rllawr, o angnrheidrwydd —er .mor oSdus a. cholledus fyddai hynny,— fod yn foddion i atal gyrfa-'r Cynghreiriaid i'r fuddugoliaeth derfynol. Yn wyneb yr holl sioBa a'r bygythion, ceisiwn fynd yrntaen a'n dyledswyddau, a. meddiannu'n. lienaid ntewn amynedd. Pan fo pobi yn colli eu hamynodd, a'u nerfau'n. cySroi gonnod, aiR eu gyniadau am faterion yn afresymol. Gwelir hynny ynglyn a.' r symudiadau a wneir gan rywrai yn erbyn y LJywodraeth bresennol, o leiaf y mwyafrif o'i heelodau. Mr. Asquith nid yw ddim, Mr. BaKouF nid yw ddim, Arglwydd Grey nid yw ddim. Wrth lwc-rhag na ddifoder yr hell aelodau presennol o'r Wein- yddiaeth,—mae rhai am gadw dau neu dri i fewn, ac roae pawb am gadw Mr. Lloyd George. Nid oe& ymysg y rhai a gefnogant. sane'n gwlad yn y rhyfel neb nad yw, erbyn hyn, yn cyd- nabod y Cymro enwog fel anghenraid y LIyw- odraeth. Od oes chwalfa i fod ar y Llywodr- aeth, rhaid cadw Mr. Lloyd Gecrge ao os adeiledir LIywodraeth newydd, rhaid ei hadeiladu ar sail Mr. Lloyd Geoi'ge. Mor fawr y cyfnewid Eto, nid wyf yn credu dim yn. yr ymcsod presennol ar y Prif Weini- dog ac era.ill. a.'r ytngais i'w bwrw allan o awdurdcd, gan dybio'n bod yn ddall i weld a musgreH i weithredu, yn ol yr ym.ddiriedaeth a rodded iddynt, ynglyn a'r rhyfel hwn. Arweiniodd Mr. Asquith long yr Ymherodr- aeth trwy leoedd geirwon, enbyd iawn," a. phwyll a medr digyffelyb, fM; am, dymor pur faitli, fel y dylaFr neb sydd am ei newid ef a'i griw fod yn bur sicr o gymwysterau'r capten a'r criw y mynuid eu dodi yn eu He hwy. Ar y cyfan, nid y Llywodraeth fel y cyfryw, eithr y swyddogion a'u cynrychiolent yn y wlad, fu'n bwnglera fwyaf. Rywfodd neu'i gilydd—o ran h ynny'n ddigon naturiol tan yr amgylchiadau—aeth llawer swyddog tra anghymwys isanebwysig,abu ca.m ac aflwydd o'r herwydd. Ac oherwydd tra-a-wdurdod y gyfundrefn nlwrol, ychydig iawn o gwestiynau y gallai dynion cygredin eu gofyn. a rhaid oedd bod yn wyliadwrus yn Surf pob cwyn, rhag baglu ohono ar draws cyfraith. Yn wyneb hyn, creda.f ma.i campus o beth fydd y cynllun o areithia-u eglurhaol ar sefyllfa'r rhyfel, mown canolfannau poblog trwy'r wlad, gan brif aetodau'r Llywodraeth. Yn sicr, fe ddylai fod gan y cyfryw weinidogion genadwri fp'n goleuo'r wlad ar rai pe.tha.u dyrys, ac yn arnlygu'r rheswm am y gobaith sydd gan- ddynt gyda golwg ar derfyn nafriol i'r rhyfel. Mae'r balll yn gyffredinol yn disgwyl cymaint a hynny ers talm, ac mae ganddynt hawl teg i'w disgwylia-d. Daw mwy budd o ymweliad yr t'\elodau mwyaf cyfrifol yn y Sonedd ar bobi nag o'r fa.nta.is a gymer rhai aeiodau bM,ncyddd ac a.nw!adgaryn Nhy'rCySredin i .ofyn cwestiynau a bivrw, allan awgrymisda, nas gcllant fod o fantais i neb ond y gelynion. Yn y cyfamser, beth bynnaj?, ma.e inni sail cysur yn yr hyn. a ddywedodd Syr William hwn—set em. bed yn. pasio trwy gyfyugder, ond nid cyfyngder mawr iawn ond fod gennyrn bob rheswm drcs fed yn liollol fodlon ar yrhyn a wnaethom hyd yn awr ag ystyried ddarfod inni ddechrei.) mor ddrwg.

Advertising

BasgedaMo'r Wtad.

Advertising