Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Irem t-Nid Dydd. I

News
Cite
Share

Irem t-Nid Dydd. I MAE tuedd gySredmol ar hyn o bryd, yn y mwyafrif o bcbl, i gymryd golwg brudd ar sefyllfa'r Cynghreiriaid, o leiaf yn y Dwyrain Agos. Ac, yn wir, o edrych ar bethau fel yr ymddangosant i feddwl syml, ac ar y wyneb, anodd deall pa fodd y gall neb fod yn gwbl ddibryder. Cyn belled ag yr a ymgyrchoedd heiddgar ac annisgwyliadwy, mae'r German- laid ar y blaen. Pan gyhoeddid dro'n ol, wedi methiant y gelyn yn Verdun, fod Falkenhayn wedi ei symud o awdurdod yno, tybiodd llawer fod ei waith ef a.r b en. Ond yn fuan iawn fe welwyd fod gan y gelyn blan newydd beiddgar ynglyn & Rumania, i gael ei weithio allan yn ddioed a diarbod, a than arweiniad prif gudfridogion Germani —Hin- denberg, Falkeuhayn, a Mackensen. Maent erbyn hyn wedi deohreu goresgyn Rumania o amryw bwyntiau, ac yn yniganoli yn eu nod ar Bukarest, y brifddinas. Hysbysir fod Mai-keusen wedi croesi'r Danube m.ewn ctau Ie, &c o un pwynt nid oes ond 45 milltir i Bukarest. Sut bviiiial, yr ytnddengys ym.- gyrchoedd y geiyn yn Rumania i'r rhai sy'n deal! y sefyllfa o'r tufewn. ymddengys i'r bob! gyffredin yn fygythiol asiomedig iawn—fc-d y Gorrnaniajd \Tt parhau yn llawer cryfach nag y tybid, yn cymryd yr yincsodol pan feddylid eu bod yn cyuym, wa.nhau mown niter dynion ao yn dirywio mewn ysbryd, uc y)t rhuthro aUan yn nerthol mown Ueoedd na ddisgwyiid. Gwir fod rhai gohebwyr yn cyhoeddi to pethau'n well nag yr ymddangosant yn Rumania. Yn wir, dywedodd swyddog Ru:manaidd go uchel, dron ol, fodygwaeth.af drosodd. Ond yr ydym wedi clywed cymamt, yn ystod y rhyfel, o son am ddenu'r gelyn ymlaen i drapiau, a'r trapiau liynny wedi'r cyfan ddim yn cau ar droed y gelyn, fei mat anodd iawn yw rhoi fawr o goel amynt. Mac'n eglur fod Rumania''n dibynnu'n bennaf ar atgyfnerthicn gan y R\vsiaid. Mae iddynt eisoes gymorth. go Iielaeth o Rwsia, ond os na chant ychwaneg yn fuan bydd rhagolygon Rumania'n gyHelyb i dynged BeJgium a Serbia, ac mown pwynt o amser yn unig y gellir dywedyd ddarfo<l i Tino fethu'n ei broffwydoliaeth mai felly y bvddai. Byddai i'r gelyn oresgyn Rumiana'n rhwym o feddu dylanwad mawr ar rai cenhedloedd niwtral. cynenwi'r gelyn a Hawero adnoddau. a.c felly barhau y rhyfek Mac sefyllfa. pethau yn Groeg yn parhau yn gymysglyd ryfeddol. Dywodirheddyw fod Venizelos wedi cyhoeddi rhyfel yn erbyn Bwlgaria a Gennani, a bod y Cynghreiriaid wedi anfoh ultirna.turn i Frenin Groeg. Pe deaui'r awr i'r Breninolwyr ar Cenedtaetholwyr yn Groeg ddyrcha.fu eu baneri. unodd iawn gwybod tan ba faner y llama.i'r mwyafrif. Ond, yn ddiameu, ped enillai'r gelyn orucha.6aeth ar Rumania, anffafriol i ni fyddai'r dylanwad ar Groeg. Fel hyn, yn bresennol, ymddengys sefyllfa pethau yn y Dwyrain Agos yn bur groes i'r hyn a addewsid inni gan rai a dybid yn oraclau go uchel ar y pwnc.

Trem!!-K!dMos. I

Advertising

BasgedaMo'r Wtad.

Advertising