Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-" ,;.war GOSTEG.

I dydimarur,-.

IGrhocddwyr y Cycnod Y Saboth…

CHWITH AT609

Goreo Gymro, yr an Oddiea.…

News
Cite
Share

Goreo Gymro, yr an Oddiea. tre I SOUTH PORT.—Cynlialiwyd Sadal y Capel Cymraeg yn ysgoldy y New Jerusalem, pryd y cafwyd cyfarfod nwyddinnus a da. Cadeir- ydd, y Cynghorydd J. Greenhalgh, a gwasan- aethwycl gan filwyr clwyfedig a nyrses o ysbyty'r'l'.abernfi,cL Dechreuwydgyda piano pianoforte solo gan Pte. Walden yna can gan Corp. Thorpe, Pte. Westaby, Nurse Rowcroft,; comet solo gan Pte. Holden can gan Pte Wright, Pte. Westaby, Nurse Green- well, Lance-Corp. Goldsborough deuawd, Nurse Rowcroft a Corp. Thorpe pianoforte solo, Lanee-Corp. Gray adroddiad gan Miss Elsie Browne can gan Mies Blodwen Davies, un o aelodau'r eglwys; adroddiad gan Mr. Robert Roberts. Cafwyd te yn ystod y cyfar- fod. Bibemiwyd trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau a Duw gadwo'r Brenin. BIRMINGHAM.-Tachwedd 5, "eynhaliodd eglwys Wheeler St reet: (A. ) ei Chymanfa Ganu fiynyddol, am 2.30 a 6. Y llywyddion oedd Mr. Edward Jenkins a'r Parch. G. S. Williams. Yr arweinydd, Mr. Dan Roberts, A.C., Rhos, a gwnaeth ei ran yn ganmoladwy, am yr ail waith. Dofnyddiwyd y tonau o lyfr Cymanfa. Genedlasthol Aberystwyth. Cyfeiliwyd gan Miss Lizzie Pritchard a Miss Gwladys Lloyd. A.N.C.M. Un o'r cymanfaoedd goreu a gafwyd yn y ddinas ers trohir. Mr. Walter W. Watkin a fu'n arwain ac yn dysgu'r tonau Mr. Torr Evans oedd yr ysgrjfennydd," ic y mae diolch yr eglwys yn ddyledus iddynt am eu Hafur IIwyddiannu'. Cafwyd unawdpu gan Mr. Tom Davies, Miss Nellie Williams a Mrs. Phillips. Mawr ganmolid y canu a'r holl weithrediadau. Y Gymdeithas Lenyddol Tachwedd 11, cafwyd te, rhaglen ddiddorol, a chynhulliad da. Llywydd, Mr. Tom Evans. Canwyd Cerddi Gwerin gan Miss Nellie Will- iams PS Mr. W. W. Watkin. Cafwyd hwyl gyda hwy. Canodd Mrs. Phillips, Miss Williams (Pwllheli), Miss Gwladys pavies caod unawd ar y berdoneg gan Miss Nellie Hughes adroddiadau gan Miss Jones a Mr. T. J. Edwards, a dwy gystadleuath ddiddor- ol. Cyfarfod da, ac yn glod i'r rhai a'i trefn- odd. CyfeiJiwyd gan Miss Gwladys Lloyd, A.N.C.M. Diolchwydgan Mir. J. T. Edwards a Mr. G. Lewis.-Gohebydd. -{)-

LLADD A CHLWYFO I

[No title]

Advertising