Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-" ,;.war GOSTEG.

I dydimarur,-.

IGrhocddwyr y Cycnod Y Saboth…

CHWITH AT609

News
Cite
Share

CHWITH AT609 I am y diweddar Mr. Henry Williams, Ferndale Rd. I Nos Tait ddiweddaf, yn y Southern Hospital, ar ol trinia'jth law-fecldygoi, ehedodd ysbi-yd pur y cyfaill annwyl uchod i lo ewp> ;li nen. Ni bu'nwaelonid rhyw dair wythnos. Fisynol, darllenai bapurgorchestol yng Nghymdeit-has Lenyddol Mynydd Seion ar Le yr Eglwys yn jfurfio cymeriud ac fel y dywedai un o'r aelodau (Mr. Pierce Jones) yr oedd cymeriad Mr. Williixms ei hun yn engliraiftt fyw a hardd o'r cjTiiemdftu a gynliyrchir gan yr Eglwys. Mab ydoedd ein cyfaill jmadawedig i'r diweddar Barch. Robert Williams (genedigol o Fodflari)- gweinidog Wesleaidd galluoga Jlwyddiannus, bardd da a cherddor medrus. Ceir rhai o'i emynau yn Llyfr Emynau'r Wesleaid, a cliyfieithodcl amryw o'r Saesneg, Efe a gyfieithodd emyn anfarwol Wesley, O. am dafodau fil mewn liwyl." Bu farw'r tad yn Llandeilo yn 1855, pan nad oedd ei fab Henry onid dwyflwydd oed. Yn fuan ar ol hyn symudodd y fam a gweddill y teulu i Lerpwl. Ar ol cyrraedd oedran cyfaddas, anfonwyd Henry i ysgol enwog Kingswcod. a gwnaeth ddefnydd rhagorol o'r cyfleusterau addysg uchraddol a gafodd yno. Ymsefyd- lodd yn Lerpwl, ar derfyn ei gwrs addysg, m ymdafiodd o ddifrif i weithgtirwch crefyddol Trwy ymroddiad dygn ei frawd-y Parch. Ellis Jones Williams, cyn ei iyned i'r weini- dogaeth, ac yn genhadwr i Orllewin a Deheu- rlir Affrica-sefydlwycl yr eglwys sydd heddyw'n addoli yng nghapel Plimsoll Street, Edge Hill. Ar agoriad y eapel yn 1882, penodwyd Mr. Henry Williams yn flaenor, ac yno y bu am ddeng mlynedd ar hugain, yn arweinydd ffyddlon ac yn bÐfn cadarn i'r .a") 10s. Tu phum mlynedd yn ol, newidiodd- ei brewsvifod, ac ymaelododd yn eglwys Mynydd Seion. Yma drachefn ymdafiodd i waith yr eglwys, ac ymhlith y flwyddi eraill a lenwai, bu'n flaenor llwyddiannus, yn athro defnyddiol yn yr Yegol Sid, yn bregethwr cynorthwyol cymeradwy, yn un o jonddiried- ohvyr y eapel, ac yn aelod a Rwyddog gwas- aiiact,ligar f,)^r Gjondeithas Lenyddol. DyddLlun, Tachwedd 20,cyrdift!iwydgwas- anaeth ym Mynydd Seion, tan arweiniad y Parch. Edward Davies, yr hwn a ddarllenodd ddetholion o amryw lythyrau a dderbyniwyd oddiwrth weinidogion absennol. Darllenwyd. rhan bwrjiasol o'r Ysgrythyrau gan y Parch. R. W. Jones, Bootle, a weddiodd y Parch. T. Isfryn Biigheg. Rhoddwyd amlinelliad eryno a theimladwy o iywyd a chymenad yr ymadawedig gan y Parch. R. Lloyd Jones, Rhyl, cya-r-adeiiydd Talaith Gxntaf Gpgledd Cymru, yn Gymraeg; a chan y Parch. Thomas Hughes, Porthdinorwig, ccdeirydd TaJaith Gogledd Cymru, yn Saesneg (er mantais i'r gyfeillion Seisrieg oedd yn bres- ennol. Gweddlwyd i derfynu'r gwaffanaeth gEm y Perch. D. Tecwyn Evans, B.A. Ac yn swn cwyrifanus a mawroddog y Dead Marsh in Saul a gaiiwyd aryrorgangan Mr. T. Herbert Hughes, cludwyd gweddillion cysegredig ein hannwyl frawd o'r deml a w^sanaethodd mor ffyddlon. Gorchuddiwyd yr arch & blodeu- dyrch mirain a hardd, mt o'r rhai a. anfonwyd gan flaenoriaid ac ymddiriedolwyr Mynydd Seion. Ymhlith y galarwyr yr oedd Mi's. Williams (y weddw) Mrs. W. Morris Jones B.A., a Miss Olwen Williajn« (merched). IK, Robert Lewis <chwaer, a phriod y Parch. Robert Lewis, Llanbrynmair), y Parch. EHii Jones Williams (brawd), y Parch. W, Morris- Jones, B.A., yr Wyddgrug (mab-yng nghyf. raith), etc. Yr oedd hefyd yn bresennol y Parchn. G. O. Moberts (Morfin), Coedllai; R. T. Roberts, Llanannon J. Roger Jones, B.A., Spellow Lane; R. W. Davies, Egre- mont; J. Vernon Lewis, M.A., B.P., a llu o swyddog ion e chyfeillion eraill o'r ddwy gylch- daith Gymreig yn y ddinas hon. Claddwyd ym mynwent West Derby, a gwasanaethwyd yno gan y Parch. Edward Davies. Bydd bwlch mawr ar ol y gwr duwio], vmroddol, hwn, mewn llawer cylch. Fel pre, gethwr, gwa mnaethodd lawer jut mhulpudau y gwaliRnol enwadau. Yr oedd yr un mor barod i bregethn ya y capeli lleiaf a'r ystefelloedd cenhadol ag yn y capeli mawr. Gwr unplyg, egwyddorol, dirodres, oedd ef, wedi ei dnvytho ag ysbcyd gwasanaeth. Yr oedd ynddo ami rinweddau piydferth, a'r rhai hynny mor- hynod gymeeur, nos ei wnevithur yn gymeriad cyflami a hardd. Darllenoddlawer, a byrmy i 1) wil) ae 3rm arlerci I Fet y dywedodd un, pregethodd, eyfrfwnodd a gwasaaaetliodd oddiar y cymhellion uohf»F. ( Ond lie sgodd y fegin, a chan dan y toddodd y pIwm." Fel un o weithwyr goreu'r Nef, bu farw yn y gwaith." Bellach, Imned yn dawel o swn y boen sydd yn y byd," a dis- gynned deuparth o 'i ysbryd ar eraill sydd wedi eu gadael. Nos Sul nesaf, ym Mynydd Seion, tmddodir pregeth angladdgan y Parch. Ed. Davies.•—Cephas.

Goreo Gymro, yr an Oddiea.…

LLADD A CHLWYFO I

[No title]

Advertising