Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I41o Big y Lleifiad.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

41 o Big y Lleifiad. DR. OWEN EVANS YN 87.-Yr oedd y Parch. Owen Evans, D.D., yn eychwyn ar ei 3eithfed mlwydd phedwar ugain y Saboth diweddaf, gan bregethu ddwywaith—yn Bootle y bore, ac yn Clifton Rd., Birkenhead, y nofi. Yn y lie olaf, adroddodd rai o'i a':gof • ion melys am ei yrfa, sef o 'a adeg y pregethodd gyntaf orioed ar y glannau hyn, buin mlynedd a thrigain yn ol, hyd ei ymneilltuad o'r fugeil- iaeth bymtheng mlynedd yn ol. A phawb yn synnu at giyfder ei gof, clirder ei gynheddfau a'i gorff, nac arwvddion o balltod vn v bvd ar ei adnoddau. Dyna gefn syth dan bwn y pedwair ugain a saith. "Many happy returns of the day, Dr. Evans," ebe'r wlad gwr bwy gilydd. Yr oedd cefn y cludydd yn gwegian dan bwysau'r llyhyrai llongyfarehiadol, ymysg y rhai yr oedd yr englyn a ganlyn gan Pedrog :— a'i wyfch deg, saith dug y sant--wawr heinif Yr enaid llawn nwyfianfc A gweini fo'i ogoniant- Rabbi y Gair—heibio'i gant RHYFERTHWY NEW SHAM.—Odid fawr y eafwyd grymusach pregethu erioed nag a gafwyd yng nghyfarfod blynyddol eglwys Newsham Park nos Sadwrn a'r Sul diweddaf. Pragethid gau y Parch. John Williams (Brynsiencyn) nos Sadwrn a bore dydd Sul gan y gweinidog, y Parch. R. Aethwy Jones, M. A., yn y prynhawn a chan y ddau yn oedfa'r hwyr. Diwrnod gwlyb a thywyll ar ei hyd; ond cynulleidfaoedd m-vrioRi, astud, a? yn mwynhau'r Genadwri foddylgar a draddodid mor hyawdl ac enein- iedij. Pregeth Cynawnder yn dyrchafu cenedl" a gafwyd gan Mr. Williams nos Sadwrn, sef yrhon y bu cyinaint son am dan i byfch er dydd agor y Neuadd Ymneilltuol yng Nghinmel. Y mas ynddi rai o'r broddegau cryÎafy geUid eu nsddu byth yn Gymraeg. Da gweld Mr. Aethwy Jones yn cadw'i iechyd, ac yn dalfi-nor feddylgar a Zffres ei adnoddau ar 1 yn agos i ugain mlynedd o bregethu i'r un gorlan a chylch. Yr oedd yr eglwys yn faleh o'i cliyfarfod eleni, a gobeithio y daw rhywbeth mwy na niwynhad o'r ddaaar ar ol hau mor ardderchog. TYSTEB lOENEDLAETHOL PEDROG. Dyma. ragor o danj^grifiadau :— Mr. W. Griffith, Prospect vale. 5 5 0 Mr. John Williams, Garston 3 3 0 Mr. A. L. Griffiths, Laburnum rd. 1 f 0 Mr. Daniel Rees, Croy, Kent 0 5 0 Mr. P. H. Jones, Raffles rd., B'head 0 5 0 Mr. O. Parry (Qwnus), Bootle 0 5 0 Cyfenswm^iyd yn hyn— £ 306 3 6 Anfoner y tanysgriSadau i Mr. R. H. Morgan, Custom" House Buildings, Canning Place, Liverpool; Mr. Robert Roberts, J.P., 36 Judges Drive, Liverpool—y ddau drysor- ydd; neu ynteu i'r ysgrifennydd, Mr. R. Vaughan Jones, 52 Hertford Road, Bootle. Yr oedd gwall cyfeiriad wrth un }'o'r tanys- griSadau'r wythnos ddiweddaf. Fel hyn y dylasai fod T. C. a G. iVJj. Divio, Manchester 0 10 6 OORON f AC 13 ENGL YN. —J Danfonodd G-,vrr-i-, yr englyahwugyda'i. gor>n at Dyst eb Pedrog •— 0 gywirafjiawn gariad— 'rwyn'Jgyrru] Un goron i'r casgliad ron glew haedd gildwrn g wlaci, I'w chyfoeth bu'n ddyrchafiad. BENDITH BANKHALT,Dyma'r doli- iau a ddiddanai ac a adeiladai'r ugeiniau milwyr a dadeth i'r cyngerdd croeso yn Ysgol. dy Bankhall nos Sadwrn ddiweddaf.—Yn canu Mrs. Herbert Jones, B.A., sef FJarwel i Langyfelach Ion, Can Serch o Aberystwyth, Can Serch o Sir Fon Miss Ethel Taylor dwy gan Wyddelig, To my first loqe, You'd better ask me. Sister Watkinc Cartref. Adrodd Miss Myfanwy Hughes Strapper and the Knut, Her Wedding Morn gan Mr. R. Roh., erts- (Llanllyfni), Y Milwr. Hiwmorydd, Mr. Salisbury, sef Y Gyitadleuaeth Adrodd, a Chyngerdd y Pentref, ac yn dda odiaeth. Yn cyfeilio Miss Gwen Rowlands a Miss L. Kyffin Williams. Cymer,)dd y milwyr a ganlyn ran hefyd, mewn adrodd Pte. Tom Parr.), B.A., efe'n adrodd y, Bend-rc a Glan y Mor, o'i waith ei hun, debygem, gan mor ddoniol achvrhaeddgaroeddynt. Ptc. H. W. Roberts-Dafydd y Gwas Corp. W. Rob- erts, Araeth Llewelyn. Canodd y Corp. W. O. Hughes osteg o benhillion, efe'n glwyf- edig o'r rhyfel, af yn ddeheig ei ffordd o adrodd yr hanes enbyd. Oafwyd gair ar y diwedd gan y Parch. Myles Griffiths a Mr. J. R, Jones, Gol. Y BRYTHON; a Mr. R. Vaughan Jones yn arwain y cyfarfod fel arfer. DILYNWCH DAVID STREET.—Rhag. 2 y bydd y cyngerdd croeso nesaf, ac yn garedig iawn y mae eglwys David Street wedi ymgymeryd a darpar y danteithion a fydd ar y byrddau, ynghyda rhan o'r rhaglen ddilynol. Da iawn, a gwych fyddai gweld eglwysi eraill yn dilyn esiampl mor ragorol, er mwyn ysgafmi pryder y pwyllgor a'r trysorydd. MR. HUGH P ARRY.BuJMr. Hugh Parry, Swanston Avenue, Anfield, farw ddydd I.lun diweddaf, yn saith a thrigain oed. Yr oedd yn bur adnabyddus drwy'r cylch fel prif agent Mr. W. O. Elias, ac fel blaenor am flynyddoedd lawer yn eglwys Annibynnol Gt. Mersey Street ac wedi hynny fel blaenor yn eglwys Marsh Lane. Yr oedd yn ddirwestwr a Themlwr Da gweithgar iawn byddai'n emlwg ar hyd y blynyddoodd gydeg Eistedd- od y Temlwyr Da drannoeth y Nadolig arweiniodd hi droeon ac yr oedd yn bnr ffraetli ei air a pharod ei stori at waith felly. Gedv weddw, a meroh a mab, sef y Parch. Hugh Parry, Ellesmere, Sir Amwythig. Cleddir yfory (dydd Iau), a daw gair helaeth ach omdano yn y rhifyn nesaf. CYMRY CILGWRI.—Gwelizoddiwrlh yr hysby.jiad menu lie arall, fod Cymdeithas Genedlaethol Wallasey a'r cylch yn agor eu tymor nos- Fa wrth nesaf a darlith gan y Parch. J. Hughes, M.A., ar Arthur a'i Ford Gron. Da gennym weld y pwyllgor yn dal at eu harfaeth, er gwaitlia'r' amseroedd, ac yn darpar rhsglbn mor pdeiiadol at y cyfarf jd- ydcl dyfodol. DARLITH I A. U' R YSGOL SUL.—Tra- ddodwj'd yr ail o'r gyfres darlith iau dan tlA wdd Undeb Ysgolion Sul M.C. Lerpwl a'V cylch yn ysgoldy Crosshall Street nos Sadwrn ddiweddaf, gan y Parch. O. J. Owen, M.A., Rock Ferry, sef ar Yr Efengylau Cydolygol, gan grynhoi casgliadau aeddfed Beirniadasth Feiblaidd ar y pwnc. Cynhulliad da, a chofio mor hyllig yr hin. Y Parch. J. D. Evans, Garston, yn y gadair: y Parch. D. D. Williams a Mr. W. Pritchard (Douglas Road) yn diolch i'r darlithydd a? yntau a'r Parch. Wip. Henty i'r cadeirydd.

IDAU TU.OR AFON.

Advertising