Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I Treml-Ein Hymborth. I

m" ouio Ihg I 'Ymborth."

Ymreolaeth yn (gino. I

News
Cite
Share

Ymreolaeth yn (gino. I YfMAr.'n amlwg, oddiwrth hanes eynhadledd Bwrdd Canol Cymru a fu yn yr Amwythig ddydd Gwener diweddaf, foil hpdyn Ymrcol aeth i Gymru yn cael dyfnder daear ac yn deolm-u egmo, canys pasiwyd y penderfyniad i pwysig a ganlyn, yn cael ei gymiyg gan yr Renadur D. H. Willians, a'i gefnogi gan Arglwydd Sheffield :— Hyd nes bj ddo Ymreolaeth eyflawn wedi ei gael i Gymru, mai'r ffordd oreu allan <■ anawsterau addysg Cj-mra fyddai crev Cyngor Cenedlaethol i ymwneud a phol. ffurf ar addysg Cymru, ac eithrio'r Brif-1 yagol, 1 sef yw hynny gwneud i ffwrdd it Whitehall Llundain, fel awdurdod weinyddol Addysg Cjarini, a c-hael hynny i ddwylo Bw rdd New- ydd i'w weinyddu o Gymru eihun. Cynhygid gwelliant gan yr Hen. Morgan Thomas, Caer- dydd, yncydnabodcyifawnderypeth ynddo'i hun, ond yn tybio fod adeg fel hon yn un rhy gythryblus i dra.fod a hyrwyddc'r diwygiad. Collwyd y gwelliant, gyda 37 pleidlais yn erbyn 6. Siaradwyd o blaid y CYIÙlygiad gan Mr. J. H. Davies, M.A., Mr. J. E. Powell, a Mr. E. T .John, A.S., yrhwn a ddangosodd mai'r amharodrwydd i ryfel ar y dechreu a barodd na fuasem wedi ennill ar y Cyfandir cyn hyn mai trwy fed yn barod cyn ei therfynu y byddem debyeaf o gael Ymreolaeth i Gymru ar derfyn y rhyfei. canys. byddai c-ynifer o broblemau mawrion yn curo wrth ddrws y Senedd Yirherodrol yr adeg honno nes byddent yn falch o ddirprwyo eu pethau neilltuol eu hunain i Gymm/a rhannau eraill y deyrnas. Ac i ddangos y medrwn ddeddfu ac arwain, gadewch mni gael addysg Cymru i'n dwylo gynted gallom. Dyma gam yn yr iawn gyfeiriad a gwawr las y delfryd tlws a ehenedJaethoI hwnnw'n dechreu torri'n las ar ein ffurfafen gweld Senedd Cymru'n dechreu eistedd. Goheithio y caf fod ar faine y wasg p-i)r diwmod hwnnw i roddi blaen ar fy mhensil i orfoleddu am Ryddid Cymm rlI

Advertising