Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I Treml-Ein Hymborth. I

m" ouio Ihg I 'Ymborth."

News
Cite
Share

m" ouio Ihg I Ymborth. Nid oes dim angon inni yma fanyln ar. ddarbodion y Llywodraeth, neu y galluoedd a ddyryyn Haw Gweinidog Ymborth pan benodir ef. Enwis -iw-gr, bar, Jlaeth, etc. Ond bydd y gallu y bwriedir cynysgaeddu'r gweinidog ag ef yn ymarferol ddiderfyn yn ci gylch neilltuol ef a'r BwrddMasnach. Bydd s yn rhyw foddhad i'rboblogaeth yn gyffredinol wybod fod y Llywodraeth, bellach, i ofalu na ehaffo defnydd ymborfch ei gorneln. ei was- traffu, 'na'i orbrisio. Yn anad dim mae'r Llywodraeth am wahardd gwuslraff. Wel, mae hi wedi gosod ei bam inowii cyngOT a rbybudd Jawor gwaith o'r blaen..Beth fydd yr effaith yn awr, tybed ? Awgrymjrfod rhai ffermwyr yn rhoi llaeth i anifeiliaid-i ioch. Yn awr, bydd y rhai hyn i gyd yn dod dan roolaeth, a chosbir y neb a wna a. llaeth yr hyn y gellir ei gyfri'n wast raff. Ni cheir "bara I gwvn o }»yn allan, eithr y eyrnysg. Ond 03 ceir digon o'r olaf, ni raid ceio ar ol y eynta f. Wrth edrych dros yrh 11 ddarbodion a wneir i reoli ein hymborth, nid rhaid inni dybio y h.Y1f)i"1'¡yt p"f,J]1rH/ a.r Ain li aiirrArj. •theidi^l—yn enwedig eiddo'p bobl gyfTredin. Y gamp fawr fydd deffmio gwast.raff. Rhoed j sylw neilltuol i'r fath beth a'rmelysion eostus a ddyry swyddogion milwrol i foneddigesau. I ddyn mewn amgyleh iadau cyffredin, a:- yn angerdd brwydr bywyd, ymddengys y eyfryw bethau fel pe'n perthjm i fywyd y Tylwytb Teg yn hytraeh nag i'w bywyd hwy. Pan ddeuir at fwydydd, fe welir fod ei-yn bellt er rhwng bord y gwei iwr a. llawer o'r hyn y dy- wedir y gellir ei hebor. Cyfrifir Dr. A. D. Waller yn awdurdod uehel ar y ma er hwn, ac efe oedd eadeirydd y pwyllgor a fu'n eistedd yn ddiweddar i chwilio iddo, gan ddwyn adroddia.d i'r Dywodraeth. Dywed ef ein bod fel cenedl wedi bod yn gor-fwyta ac, yn wir, oddiwrth rai rhestri a ddyiy o'rhyn a fwyteir gan ryw ddosbarth o bobl, n,ae'r eyhuddiad yn wir. Mae dyn eyffredin ei ford yn synnu fod ar net-t eisiau cymaint o ddan- teithion, ac yn synnu fod coluddion yn gallu dal eymaint Wrth enwi'r pethau y gellir gwneuthur hebddynt ar hyn o bryd. teimlaf nad yw braidd yn eyffwrdd fy mord i a'm tebyg. Beth bynnag, daeth yr amser pan ddylai pawb wylio rhag gwastraff. Bu'r Llywodraeth yn darogan ymyrryd yn y cyfeir- iad hwn ers tro. Dywed Dr. A. D. Waller y dylasai wrieuthur hynny o leiaf flwyddyn a banner yn ol. Ond y. ffaith yw fod gweridid y Llywodraeth yncodio ragoriaeth eingwlad fel gwlad rydd. Mae hyn yn aafanta;s mewn argyfwng fel y presennol. Gallodd y Causer osod ei orchymyn ar Germani o'r eyehwyn, ond rhard fu i awdiirdodau'r wlad hon ddadlu a'r bobl, ac arc's yn hir wrth eu hewyllys hwy ar lawer symudiad pur bwysig. Ond gwell hwyr na hwyrach. Wrth derfynu, teimlaf resyn fod y Llywodraeth mor ddicra ynghylch y prif wastraff sydd yn y wlad—y diodydd meddwol. Mae'n ddirmeu fod svrgyhoeddiad dwfn a phenderfyniad nerthol wedi meddian- nu llawer o'n poblogaeth, ac ya eu mytif aelodau seneddol, gyda golwg ar gau'r Fasnach ddinistriol hon. Os yr amean yw atal gwastraff, dyma le i gvnnyg am hynny. Prawf y eyfyngiadau p, wnaed eisoes ar gyfleusterau gwerthiant. y diodydd meddwol fod meddwdod wedi lleihau'n ddirfawr—tua'r banner yn Lerpwl.

Ymreolaeth yn (gino. I

Advertising