Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

GOSTEG. 1

-DYDDIADUR.I

Qyhoeddwyr y Cymod

Advertising

Gorea Cymro, yr an Oddieartre…

Ffetan y Gol. I

Advertising

Cymdeithasfa Connah's Quay.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cymdeithasfa Connah's Quay. SEL CymdeithasfaChwarterol M.C. y Gogledd, II Tachwedd 7-9, tan lywyddiaeth y Parch. E. James Jones, M.A. Caed trafodaeth ar y penderfyniad a ganlyn a ddaethai o Gyfarfod Misol Dyffryn Conwy: Ein bod yn dymuno galw sylw'r Gym- deithasfa at y gwahaniaeth yn safle ein myfyrwyr ni fel Cyfundeb gyda golwg ar "v Military Service Act o'u cymharu a myfyrwyr yr Enwadau Ymneilltuol eraill yng Nghymru, a'n bod yn gofyn iddi gymryd mesurau i symud y gwahaniaeth h wn,a thrwy hynny roddi yr un hawliau a breintiau i'n myfyrwyr ni ag a fwynheir gan eraill." Eglurodd y llywydd iddynt ohebu tt inir. Her- bert Lewis, A.S., yr hwn oedd wedi cael ar ddeall oddiwrth y gorchymyn diweddaf a ddaethai o'r Sw^ ddfa Rhyfel, nad oedd yr un efrydydd perthynol i'r un Oyfundeb i gael gollyngdod (exemption) oni byddai yn ei flwyddyn olaf. Mewn rhai cyfundebau, gallai blwyddyn gyntaf neu ail j r efrydydd fod yn flwyddyn olaf iddo hefyd, ond gwyddid na allai hynny ddigwyddgyda'rM.-C. Siar- adodd y llywydd a'r Parch. D. Davies (Conwy) ac E. 0. Davies, B.Sc. (Llandudno), ac yna eglurodd y Parch. J. Williams (Brynsiencyn) fod yr anghaffael yn codi o'r rheolau oedd yn perthyn yn neilltuol i'r Methodisthid Calfin- aidd. Gyda'r Bedyddwyrneu'r Annibynwyr, gallai efrydydd gymryd gofal eglwys hel) fod mewn coleg o gwbl, ond nid felly gyda'r M.C. Nid oedd yr un bwriad gan y Swyddfa Ryfel wneuthur unrhyw anghyfiawnder a'r Cyfun- deb, ac ni enillent ddim felly. Pasiwyd i anfon i'r Swyddfa Ryfel yn gofyn am i'r Cyfundeb, yn y peth hwn, gael ei osod ar yr un tir a'r cyfundebau eraill. Caed adroddiadau calonogol gan Mr. J. Owen (Caer) a Mr. James Venmore, Y.H. (Lerpwl) am lwyddiant Trysorfa Gynorthwyol Gweinidogion Oedrannus a llesg, a symbylwy d gan y cynhygiudo f 6,000 a ddaethai oddiwrth roddwr hael ond anhysbys, ar yr amod fod y Cyfundeb yn casglu swm cyfartal. Yr oedd f.3,385 wedi ei addaw oddiar y Gymdeithasfa fla-enorol, yn cynnwys ii.,ooo gan y Parch. W. S. Jones, Amwythig £ 300 gan Mr. Ed- ward Jones, Maes mawr, a £ 500 gan Mrs. J. Owen, Ca.er. Enwyd y Parchn. W. Williams (Tal y sarn), T. Gwynedd Roberts, J. Owen, M.A. (Caer- narfon) a Mr. J. Owens (Caer) gogyfer a llywyddiaeth y Gymdeithasfa at y flwyddyn nesaf. Gwrthododd y Parch. W. Williams a Mr. J. Owen i'w honwau gael eu gosod ger- brcn; a chan mai'r Parch. T. Gwynedd Roberts oedd yr hynaf o'r ddau gweddill, dewiswyd ef drwy bleidlais-droi (casting vote) y cadeirydd. Ail ddewiswyd y Parch. R. R. Williams yn rgrifeiiiiydd, Caed trafodaeth faith ar y genadwri a ganlyn o Gyfarfod Misol Dyffryn Cohwy (a) Yr ydym yn anghymeraclwyo un. rhyw ad-drefniad fyddo'n jdarostwng "saffe ein Colegau Diwinyddol trwy wneud yn amhosibl i neb o'n myfyrwyr gael gradd Ddiwinyddol ym Mhrifathrofa Cymru heb bresenoli eu hunain yn Nos- barthiadau Diwinyddol y Colegau Cen- edlaethol. (b) Dymunwnalw sylw'r Gymdeithasfa j at y priodoldeb i ddod i gyd-ddealltwr- I iaeth a Chymdeithasfa'r De, rhag i ni fel Cyfundeb ymddangos yn rhanedig o flaen y Ddirprwyaeth." Coll wyd y cynhygiad. -Q-

[No title]

Advertising

I DAU .Tll'R AFON.