Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

YSTAFEU Y BEIRDD

IOn Ceoodl ym lansaioion.

) Poptreadu Progethwp.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Pii.cTS' CONCERT, PHQUARMONIC HALL.-Mr. Kiigs- ton-Jones was responsible for some of the best features of the entertainment.-Liverpool Courier. A talented elocutioiilst.-Birkenhead Newt. E. KINGSTON-JONES, Gold Medallist, Professor of Elocution, ADJUDICATOR, CONCERTS. Entertainments given by self for whole evenings, 21 hours. Humorous, Dramatic 6 Musical Recitals. Welsh alld English. Terms Moderate. Pupils taken. Specimen programme of whole evening sent on application. 27 Clifton Road East, Tuebrook, LIVERPOOL. 6. W. HUGHES,a. & L.T.S.C (ArotiorM r Can* ffff Nihapet N.O. PritiUt MteZ Arweinydd Cymanfaoedd Canu, Beirniad, ac Arholwr. Parotoir Yrngeiawyr at Dystyagrifau utaeheit Coleg y Solffa, Hen Nodiant a Solffa, 70 KINGSLEY2ROAD LERPW r Madame Annie Leigh receives Pupils kVoice Production, Singing, Pianoforte. 123 BELMONT ROAD and CITY STUDIO. Madame Annie Leigh's Ladies'Choir. Good voices wanted. Rehearsals Crane's, Han- over Street. Full particulars, 123 Belmont Rd., Liverpool. Coupon Rhad-Yawiriaetb (Poidier &'i hollti'n rhydd), LBYDD fkl GRESHAIVf Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House,- Poultry LONDON, E.C. iala £ 100 (can punt) i gynrpchiolydd oyfreithic a phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupor hwn, 08 y bo iddo fo neu hi gael eu lladd yn hollol ao yn uniongyrohol drwy ddamwain o fewn j Deyrnaa Gyfunol i dren unryw Gwmni ReilffordC Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedij a Llog yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei gludc fel teithiwr tooyn a chlud, yn ddarostyngedig bo! amser i'r amodau arbennig a ganlyn sydd i'v ystyried fel rhan a ohyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marw'n didd o fewa denf niwrnod ar hugain wedi'r ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas c fewn saith niwmod yn eu Prif Swyddfa yr Llundain (c) fod y cyfryw dystiolaeth res- ymol parth achos y farwolaeth yn oael e gyflwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn (d) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd- enw arferol, oyn i'r ddamwain ddigwydd, S| Ino yn y lIe darparedig gogyfer a hynny (e na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag tu person parth mwy nag un coupon yn y paptn nwn na r un oyhoeddiad arall (f) na b<?r 1S. wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonat tan ddeuddeg na thros-ddeg a thrigain mlwydt oed, ao a ddeil yn ddilvs am saith niwrnod < 12 o'r glooh y dydd Y1 oodir, Arwyddnod y Daliwr Wrigfod "oo. Danysgrifwyr, Raid i dderbynwyr cyson y papur hwn ddim arwyddo'r Coupon os ca'r Gymdeithas gwbl sicrwydd a phrawfei fod yn cael eu anien lddynt.yn ddtfwlch, W. & J. VENMORE, Estate Agents Valuers, 200 SCOTLAND RD., Liverpoc I TELEPHONE No. 4216 Royal (2 ines). ALLAN -mail LINE To CAN A.DA «_ iIV ERPOOL, GLASGOW, LONDON I: BA Of i TO CANADA, NEWFOUNDLAND A U.SA. Allah's, 19 James St., Liverpool; 14 Cooksru; St., S.W., and 103 Leadenhall St., London, B.C. J. Lloyd Jones, & Co., ESTATE AGENT3, &c. 5 Lord Street, Liverpool tMLMfMOMM 811 MAWW* HARTLEY & GO., Liverpool 202JLON DON ROAD. tALM BY' AUOSIOIT EVBRY vUBSDAT AND FRIDAY AT ONE. SaTUSDAI NIQHSS AT SEVEN. fAiUABLB HOUSEHOLD FUBNIfUBB Of Å! OASORIPTIONO. MAGKIPICBN* NBW .£1[* 1BOOND-HAND PIANONORTUS, LARGE FAEIBSI JFBEDSTBADS BEDDING, Ac, AVE-AY NECESSITY FOR HOUSEKEEPING. ATTEND THESE SALES AND SAVE AT LJiUiI J9 FEB CENT. A MAGNIFIORNR BBLBMIOA RLYN-* iCFEBIOB fUBNITUBE IS ALWAYS KSFf ii i200K, AND ANYTHING MAY BE PURP Z-, 13Y PRIVATE TREATY. GOODS STOBBD. Agk On visw 8.30 a.m. to I) 30 p.m.; Saturday 1 g k '•topbone 1793 Borfti, OONSIGNMliKTS (SITHKB LARGB OR SMA JF ANY DESCBimON INVITED FOR THEN ALBi, BEST RESULT GCTABANTBED If you want The most Comprehensive POLICIES us THE BEST TERMS ftrite for particulars to The Gresham LIFE, FIRE, AND ACCIDENT Insurance Offices. Head [Office 1 QS1. Mildreds House Poultry; E LONDON. 1t.8. Branch Offico-i G141Exchange fi'ide JLIVERPOOLtj JAMESlBt SCOTT. GenerallManager I DIM TALU YMLAEI LLAW. ARIAN YN FENTHYG. (yn ddistaw bach). mewn symiau bach nen t&n (heb fod llai na £10) AB ADDAWEB Y BENTHYCIWR EI HU 8EFYDLWYD ERS 46 MLYNEDD, ao yn awr yn rhoi £ 80,000 YN FENTHYG BOB BLWYDDY* Am daflen a thelerau ymofynner a George Payne a'i Feib., S Crescent Road, Rhyl, a 16 School Lane, Liverpool. Dwy Action Song Cymreig Da. r: Y MILWYR BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Nurses). Gan Pedr Alaw. TONIC SOLFFA, 2g. yr un. Drwy'r post, 2fc. HEN NODIANT, Geh.,yr un. Drwy'r post, 6c. Cystal a'r goreu a gwell na llawer a gyhaeddir yn Saesneg. Cyhoeddediff yn Swyddfa'r "Brython," 356, 358 Stanley Rd., Liverpool. 1300tie Auction Rooms, 76 & 78 STANLEY RD., BOOTLE, W. H. Butterfield G Co. holds Weekly Sale at their Rooms every Friday.Evening, 7 p.m. Furniture and Stocks of every kin bough for prompt eash. Telephone 1299 Bootle. 'n Y mae PEIRIANNAU GWAU HOSAN NAU yn foddion hapusrwydd a bywoliaeth i filoedd o deuluoedd. Ceir y Dall, y Cloff, ac eraill ymysg ein cwsmeriaid. Rhestr ac hyfforddiant yn rhad. Sefydlwyd 1871- W. Griffiths, 30 Queen Street, Neath.