Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

IV GOSTEG. j

--DYDDIADUR,-I

Cyhoeddwyr y CymodI

Advertising

Basgodaid olp Wlad. I

I Goreu Cymro, yr un Oddieartre

News
Cite
Share

I Goreu Cymro, yr un Oddieartre CYMDEITHAS LENYDDOL GYMREIG CREwE- -Er i golofnau Y BRYTHON fod yu, ddistaw ynglYn a'r uchod ers peth amser bellach, nid yw hynny'n sail i neb dybio fod y Gymdeithas wedi Viarw, neu ei bod bron ar ddarfod am- dani. Na, y mae hi mor fyw ag erioed, a'i gafael ynom yn tynhau fwyfwy. Fel y bydd ambell chwarelwr ar lethrau'r Eryri draw ar fin myned i orffwys yn pacio'r tan or mwyyn iddo ddal hyd y bore, felly'n union yr ydym ninnau yma, yn yr amserau duon hyn, pan yw'r nos wedi ein dal fel gwlad-rhyw bacio'r tan yr ydym—y tan Cymreig-er mwyn iddo ddal erbyn y tyr y wawr, a'r adeg pan ddel y bechgyn gwladgar yn eu hoi i'w hen gynefin. Purion peth fydd cael aelwyd gynnes iddynt pan ddelont, a honno'n un drwyadl Gymreig. I'r perwyl yna yr ym- gynhullodd nifer dda nos Fawrth ddiweddaf i gapel Cymraeg Derrington Street, lie y traddodwyd pregeth benigamp gan y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A. Ni raid i ni ym- helaethu yma, a cheisio mesur a phwyso dawn y brawd hyglod hwn. Haws fuasai inni a'n costreli bach fesur y dwfr sydd yn y llyn sy'n dwyn ei enw. Y mae ei ddawn, fel pregethwr, yn ddihysbydd. Gyda llaw, wrth s6n am lyn Tecwyn, cofiaf glywed un hen wraig dduwiol yn cyffelybu gweinidogion yr Efengyl yn debyg i'r pibelli oedd yn cariot'r dwfr o rhyw lyn bach oedd ar oehrau Dyffryn Clwyd i lawr i'r pentre bychan lle'r oedd yn byw Y mae pibelli Duw," ebe hi, "yn lluosog iawn, ac yn gwahaniaethu cryn dipyn o ran mesur. Main pipes ydyw rhai, a'r lleill dipyn bach yn llai, a rhai yn fach iawn. Ond y mae'n dda iawn eu cael i gyd i gario'r dwr bywiol, nid o ryw lyn bach, ond o'r mor mawr diderfyn sydd gan y Brenin Mawr i fyny acw. Credaf yn ddilys, Mr. Golygydd, ein bod wedi tapio un o'r main pipes yma nos Fawrth ddiweddaf, a llannwyd ein costrelau hyd yr ymylon. Diolchwn yn gynnes i'r brawd hoff am ei wasanaeth. Cawsom oedfa i'w chofio. —T.S.J. BETHEL (A), ASHTON-IN-MAKERFIELD.— Cynhaliwyd cyngerdd dan nawdd y Band of Hope, Hyd. 28. Dyma'r eadorion:- Misses Crompton, Eleanor Griffiths, Gwen- nie Roberts, a Master Evan L. Jones. Canodd plant y Band of Hope a pharti o'r eglwys. Adroddwyd gan Misses Doris Hughes a Katie Glazier a Meistri Jno. Williams, Rd. Jones, Caradoc a Llywelyn Griffiths, a Thomas Smith a chafwyd cystadleuaethau buddiol. Llywyddwyd yn ddeheig gan Mr. Rd, Hughes, llywydd pwyllgor y Band of Hope, a thraddodwyd anerchiad grymus a chalonogol iawn gan y Parch. Robert Edmunds, Llanbedrog. Der- byniwyd swm sylweddol ar gyfer treuliau y tymor. Y Sul dilynol mwynhawyd preg- ethau cyfoethog a chysurlawn iawn gan Mr. Edmunds. Cynulliadau lluosog er gerwined yr hin.-Aelod. TYLDESLEY.—Capel M.C., Saboth a Nos Lun ddiweddaf cynhaliwyd pyfarfod diolch am y cynhaeaf. Bore Saboth cafwyd cyfarfod gweddi, a'r prynhawn a'r hwyr bregethau grymus ac amserol gan ein hen weinidog y Parch. Hugh Jones, yn awr o Golwyn Bay. Cafwyd hefyd triawd ac unawdau gan Miss L. Pugh, a'r Mri. Wm. Pierce a D. Pryce Williams. Yr oedd yr addoldy wedi ei addurno a phob math o ffrwythau, a'r rhai hynny'n rhodd aelodau —T.J.H. o

I CYDNABOD" D.P." I

Family Notices

Advertising