Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

[u Cymanfa o'u Cyfeillach.'i…

;0 LANNAU TAF. I

News
Cite
Share

0 LANNAU TAF. I WELE lytliyr diweddaf loan Bydir afcaf :— Ycliyclig fisoedd yn ol, pan yn cynrychioh cymdeithas ddirwestol ar bwyllgor cymysg gwahanol enwadau'r Eglwysi Bhyddionj gofynnwyd i mi gan un b'r swyddogion i ha gap el y pertliynwn. Atebais nad oeddwn yno ar ran un o'r capeli, oncl fel aelod o _gymdeithas ddirwestol yn unig. Meddai eilwaitli, A fyclclai allan o Ie i mi ofyn i blo'1' ewch i addoli ? Dim yn y mesur lleiaf,' meddwn, Fe rydd hyn gyfio i mi, heb ymddangos yn ymffrostgar, i'ch hysbysu mai Ysbryciegwr (Spiritualist) wyf o ran claliaclau crefyddol.' '0,' meddai'r awclurclod goruchel, 'dyw Ysbrydegaeth ddim yn grefydd; gwyddor (science) yn umg yw Druan o'r brawd anwybodus am yr hyn a gondemraai. Pe buasai efe wedi profi'r filfed ran o'r cysuron a geir gan Ysbrydegiaeth i fyrdd o bobl sydd wedi colli eu hanwyliaid yn y rhyfel orchyll presennol, y prj-deron a'r ofnau duon a disail am dynged dyn wedi gadael y fuchedd hon a gant eu hysgubo i ffwrdd gaiidcli, braidd y cawsai ddigon o wroldeb i ddweyd 'It is nothing but a science (a thebyg mai pseudo- science feddyliai). Daw dydd o brysur bwyso Ar grefydd cyn bo hir, Ceir gweld gan bwy mae sylwedd, A phwy sydd heb y gwir. Nid wyf am honni mai gan Ysbrydegiaeth y mae'r holl wir, a dim ond y gwir rhaid pron' r ysbrydion fel rhyw dystion eraill. Nid yw angau yn newid nodweddion personol ysbryd dyn wrth ei symucl o un sefyllfa i'r llall. Os oedd ei dueddiadau o chwaeth isel ddoe, pan yn y corff, y maent yn rhan ohono wecli croesi y bar. Yr ysbryd yw'r dyn, nid y corff. Os mai ysbryd yw Duw, onicl ar lun a delw Duw y gwnaed of ? Nid yw'r corff daearol ond benthyg am dymor ei bererindocl yr ochr hon i'r bodd. Y mae corff daearol ac y mae corff ysbrydol," y naill yn ateb i un sefyllfa, a'r Hall yn ateb i sefyllfa arall. ii Ond y mae un ffaith yn fwy 0 werth na, chyfrolau o ddamcarxiaeth a ffeitjiiau yw'r sylfaen ar yr hon yr adeiledir y gyfundrefn Ysbrydegol, Ac onid a ffeithiau cyffelyb y dechreuodd Cristionogaeth ? A pho buasai hi wedi cadw at ei dechreuacl, heb gael ei handwyo gan ddylanwad myinpwyol yiner- awdwyr a phenaethiaid llygredig a baluh, ni buasai Ewrop heddyw yn goch gan waecl ei phlant, ar ol dwy fil o flynyddoedd o bregethu athrawi aeth au Ty wysog Heddweh. Beth yw y rheswm fod Ysbrydegwyr yn lluosogi, a'u temla-ut'ii tmLliaii, pan y mao Eglwysyddiaeth yn lleihau yn rhif ei liaelodau a'i gwrandawyr? A sut y mae cyfrif am fod athrawiaothau a bregethir ar lwyfan yr Ysbrydegwyr yn mynd i bulpudau Uniongred y dyddiau pres- ennol ? Prawf hyn fod rhai dysgawdwyr yn ddigon gonest i chwilio am y gwir lie y mae i'w gael, ac yn ddigon gwrol i draethu eu barn yn wyneb rliagfam rhai sydd yn rliy ddifater i chwilio drostynt eu hunain. iii Tybiaf glywedun yn gofyn, Wei, both alII y ffeithiau y soniweh gymaint amclanyn^ ? Y prif betli yn naliadau'r Ysbrydegwyr yw 01 fod yn dal cymundeb a chyfeillachu a pher- sonau o'r byd arall, rhai wedi marw i'r ddaear hon. Ac os ywhynny'n wir, yr Ysbrydegwyr yw'r unig rai sydd yn cynnyg profl focl sofyllfa ddyfodol. Y mae gwahaniaetli mawr rhwng credu a phrofi, or fod yna orchymyn hon iawn sydd yn dweyd am brofi pob p6th a dal yr hyn, sydd dda. Y mae miloedd yn rhy ddifater ] wneud hynny. Nid oes neb mor ddall a'r rhai na fynnant weled. Rhocldwch i mi ddeg ym- chwiliwr gonost, tunyneddgar, hirymariious, a rhof yn ol i chwi naw, os nad deg, Ysbrydeg- wr. Wedi i Golumbus gael gafael a glanio ar dir Amerig, nid oedd un o'i gwmni'n ameu, fel y gwnaeth ar y fordaith yr oedd y ffaith yn rhy amlwg, ac nid oedd eisiau ffydd ar Columbus bollteli,-yr oedd ffaith weladwy a theiir ladwy wedi rhyddhau ffydd o'i was- anaeth am y fordaith honno, beth bynnag iv Hen ofyniad, er yn fore iawn, yw Os bydd dyn farw, a fydd efe byw drachcfn ? £ r Ysbrydegwr yn unig eill ateb yn gadarn- haol, a phrofi ei osodiad i bob dyn rhesymol, drwy ddangos iddo ddelw a dynnwyd gan y camera, o ffryncliau oedd wedi croesi'r afon ers blyiiyddoedd, ac y mae'r camera mor ddidwyll a'r haul, a'i dystiolaeth yn ddi- amwys. Fflloreg medd rhywun. Wel, frawd 'Ond dyna'r cwbl a ddyfynnir y tro hwn. Nid wyf yn credu'r cwbl yr un fath a loan Bydii- lnd y mae gennyf gydyrncleitn- lad mawr a'i syniadau. Hyd yn hyn, paratoi y maes y mae wedi ei wneud, i dderbyn hadau ei brofion personol. 1\;Î chytuna pawb a,g ef air. yrhyn a ddywed am y camera, nid am fod twyll yn yrhaul, ond am na ellir tyi-iiu'r dar- lun heb gymortli dyn ac fel y g wyr loan yn dda, tri pheth öy'n ano' 11 nabod, Dyn a clerwen a cliwrn >d. Nid yw'r Arehiao-on Colley eto wedi ennill y mil punnau hynny a gynhygiwyd gan y Daily Mail am cldarlun Ysbrydeg A ar lecyn neilltuol 1 blatiau plioto graffyddol wedi eu selio gan wyr y Daily Mail—o loiaf, nid wyf wedi clywed ield-) wneud hynny. Yr wyf fi wedi gweld amryw o'r darluniau liynny.fy hun, ond hyd yn hyn nid wyf wodi fy modloni nad fakes ydynt. Credaf yng ngonestrwydd fy nghyfeillio.11 Ysbrydegol, ond nid ydynt yn rhy anffaeledig i'w twylio. Ond cawn raror eto. S.

Advertising