Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

- YSl AfEll Y 13EIRDD

- ICHWITH ATGO'

I PYTIAU CYMREIQ.

BARA BRITH. I

Advertising

Advertising
Cite
Share

PN OTS' CONCERT, Pjt±x>iarmonic hail.—Mr. Kings- ton-Jones was responsible for some of the best features of the entertainmeut.-Liverpool Courier. A talented elocutionist.-Birkenhead News. E. KlNGSTON-JONESi L KINGM?:JON[St Professor of Elocution, > ADJUDICATOR, CONCERTS. ? Entertainments given by self for whol e evenings, 21 hours. Humorous, Dramatic <5 Musical Recitalsl Welsh and English. > Terms Moderate. Pupils taken. Specimen programme of whole evening sent on application. 27 Clifton Road East, Tuebrook, LIVERPOOL. 0, W. HUGHES,A. & LXS.C I (Arweitildd p Cam Ing I, ghapol M.C. rrUuuMtai) Arweinydd Cymanfaoedd Canu, Beirniad, ac Arholwr. Parotoir Ymgtiswyr at Dystysgrifau utoehca Coleg v Solffa, Hen Nodiant a solffa, j' 70 KINGSLEYJROAD LERPW Madame Annie Leigh receives Pupils Voice ProductioD, Singing, Pianoforte, 123 BELMONT ROAD and CITY STUDIO. Madame Annie Leigh's Ladies' Choir, Good voices wanted. Rehearsals Crane's, Han- over Street. Full particulars, 123 Belmont Rd., Liverpool. Palatine Trade Protection Office (L'pool). 35 Exchange Chambers. 2 Bixteth Street, LIVERPOOL, and at LONDON. Subscription ii is, per annum. Includes an UNLIMITED number of collections of accounts. Tel. 8365 Central (3 lines). 'Telegrams,' Quorum.' Apply for further particulars— PARKIN S. BOOTH, General Manager. Coupon Rhad-Yswiriaeth (Peidier a'i hollti'n rhydd), TBTDD I'Al GRESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House/ Poultry LONDON, E.C. daluZlOO (can punt) i gyntychiolyddoyfreithio a phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, os y bo iddo fo neu hi gael eu lladd yn hollol ao yn uniongyrohol drwy ddamwain o fewn y Deyrnas Gyfunol i dren uaryw Gwmni Reilflorddj Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a Llog yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei gludc fel telthiwr tocyn a chlud, yn ddarostyngedig bob amser i'r amodau arbennig a ganlyn sydd i',K ystyried fel rhan a chyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marwn digwydd o fewn deng niwrnod ar hugain wedi'r ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwmod yn eu Prif Swyddfa yn Llundain (c) fod y oyfryw dystiolaeth res- ymol parth achos y farwolaeth yn cael ei gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn (IS) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd. enw arferol, cyn i'r ddamwain ddigwydd, Eg ino yn y lie darparedig gogyfer a hynny («) na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag uc Eerson parth mwy nag un coupon yn y papur hwn na'r un cyhoeddiad arall (?) na bo'r yo? wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonau tan ddeuddeg na thros-ddeg a thrigain mlwydd oed, ac a ddeil yn ddilys am saith niwrnod 0 12 o'r gloch y dydd y i oodir, Arwyddnod y Datiwr. < fri9fod .I. I Danysgrifwyr, Raid i dderbynwyr cyson y papur hwn ddim arwyddo r Coupon oa ca'f Gymdeithas gwbl sicrwydd a phrawf ei fod yn cael eu anfon Iddynt yn ddifwlch, W. & J. VENMORE, Estate Agents Valuers, 200 SCOTLAND RD., Liverpocl TELEPHONE No. -1216 E&yal (2 ines). ALLAN LINE r" M? i??? To Ci5.N&2»JL w.iv ERPOOL, GLASGOW, LONDON & HA?m TO CANADA, NEWFOUNDLAND & 0,S^ £ 19 James St,, Liverf)oo' ALLAN'S, 18 '??s T St., Liverpool, I?Cccksrfr St., S. W., and 10? Le&de.nhaU St., Loader S,0. 13 L ø d J-: J'¡r ,e- /I"" i. Lloyd Ohqç, & Co,, ■SBTATE AUJmm, 6 Lord Street,.Liverpool TBmWXQSM iall MAEm HARTLEVI CO., iiverptti 02LONDON ROAD, BT AUOTIOK EVERY sUJIilv Uf AND f'BIDAY AT ONB. BASCSBiS NiQHIS AT BKVSK. f_ ALCABLB HOUSEHOLD yniiXIlOiS OP A?? ?OBIPTIONS. MAGNIFICENT KW A&E' :*00>D-HAND PIAIfONOBSSS.LASGK £ Mm! OF BED8TSAOS. BEDDING, AS BVBBT NECESSITY FOB EOUSBXEBPING- ATTEND THLBE SALES AND »AVB AS Ii PER OBKt. A MAGNIFWEUT SEtBOWIOF 6UPSBIOB FUBNITOBE IS ALWAYS KMrl ITS BrOOK; AND ANYTHING MAY BB PtTBOHASit, BY raiVA¥E TREATY. GOOD3 STOBBC. On view 8.80 a.m. to 080 p.m.; B&surJsy I P,1I!:i, fsiephone 1793 Royal. OONSIGNMENTS {EITHER LARGE OR liMA Of ANY DESOBIPTION INVITED FOR THAI DALPS. BBSS RESULT atJASANTEBD. If you want The most Cc-mprc'tser-sfva I POLICIES liltri THE BEST TERMS mite for particslars to The Gresham lirE, FIRE, AND ACCSDEN1 Insurance Offices. HeadSOfficc > UBt. Mildreds Housa Pouhry; ? LONDON. E.e. Branch Office 1 QMjExchange 2' id » ILIVERPOOL JAMES^Bi SCOTT, General Manager I Balls' Wedding Rings* Guinea Gold Wedding Rings from 116 to 60/ Half dozen Beet Electro-plated Spooas gives to each purchaser of a King, BALL'S LUCKY WEDDING RING DEPOT, 33 LONDON ROAD, LIVERPOOL Finger Size Card post trea. Close on Wednesdays at 1 o'clock. Dwy Action Song Cymreig Da. Y MILWYR BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Nurses). Gan Pedr Alaw. TONIC SOLFFA, 2g. yr un. Drwy'r post, 21c. HEN NODIANT, 6ch. yr iin. Drwy'r post, 6c. Cystal a'r goreu a gwell na llawer a gyhseddir yn Saesneg. Cyhoeddedig yn Swyddialir Brythou," 356, 358 Stanley Rd., Liverpool. Bootle Attction Rooms, 76 & 78 STANLEY RD., BOOTLE, W. H. Butterfield S Co. holds Weekly Sale at their Rooms every Friday Evening, 7 p.m. Furniture and Stocks of every kin bough for prompt eash. Telephone 1299 Bootle. .n. Y mae PEIRIANNAU GWAU IIOSAN NAI7 yn foddion hapusrwydd a bywoliaeth i flloedd o deuluoedd. Ceir y Dall, y Cloff, ac eraill yinysg ein cwsmeriaid. Rhestr ac hyfforddiant yn rhad. Sefydlwyd 1871- W. Griffiths, 30 Queen Street, Neath.