Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

- YSl AfEll Y 13EIRDD

News
Cite
Share

YSl AfEll Y 13EIRDD y ;qynhyrckjon gogyfer S't golofc hois i'w oyf- eirtt., --PEDROr-)G, 217 Prescot Road. Liverpool Hydref.—Yr ydych yn gwella bob cynnyg ond mae gennych eto gryn lawer o waith faistroli rhoolau barddouiaeth yn gystal ag iaitli. Yr ydych yn camsillafu goiriau syml iawn y tro hwn-" Ceiai (enw), llawerodd,' lletiaf," etc. Verdun.—Er fod yr englyn yn awellyddol, nid oes ynddo ond un gynghanedd gywir— Ymwthio trwy'r ffiam eithaf." Er Gof am A.G.-Rhy faith, rhy gyffredin, a gwallus gyda hynny. CYMEEADWY,—Priodas R. TT,. D., Dyri Anghlod ar Englyn.Dadl ddiddorol iawn rhwng dau fardd da, ynghyleh rhyw englyn a wnaed i Bedr Hir. Un pwynt i'r ddadl yw prun ai unsill ai deusill yw Pedro Cof geimyf glywed am frawd doniol o'r enw Tomos Ifans, yn y Porth, Rhondda, pan glywodd ddyn yn darllen, Eithr Pedair, yn sefyll, gyda'r un-ar-ddeg," yn dywedyd yn uchel yn y sSt fawr, Wei, roedd yno bymtheg i gyd felly." Yr oedd "Pedair" arn Pedr, a powdwr am pwdr, yn gyfiredin ar lafar gwlad yn Lleyn pan oeddwn i yno. SATAN AA''l I WAS I Os tan gN bu Satan gas—yn llunio Cynllwynion galanas, Dinoethi'i wgld wnaetli ei was Pan ai Iwrop yn eiriaa.—PKDBOG. Y DIWEDDAR WILLIAM THOMAS, Y.H (Lerpwl). MEDDAI ofal am ddeufyd,—er hynny Ni rannodd ei fywyd A fynnai fo yn ei fyd, Eiddgar oodd i'w gyrhaeddyd. AP LLEYN OFFICIAL I MYG werin i'w magwyrydd—a bonedd Derbyniant drist newydd,— Mae'n dod ar dafod pob dydd Air official o'r ffosydd.- GWIL YM DEUPRAETH DARLITH Y GADAIR WICHLYD I Yn Chatham Street, Hyd. 24, 1916. I Ni all afiaeth l..lynlleifiacl-a.'i dunos Edwino'i gyfarcliiad; Hwn heno, dan eneiniad, Roes Ddarlith gain, firain, fad. Lion WI' coeth a lienor cain, Ei fyw araith oedd firain Abl od ei barabl ydyw, Diail o bert, hyawdl, byw. Rhoi achles i'r Gadair Wiclily(I "—a wna Dyma'i nyth ef hefyd Ac ar hon y ceir o hyd Argoel o lawer ergyd. I ymyl hon ar ami eiiiiyd-daw bardd Gyda'i bill brwmstanilyd Ac ambell lenor go embyd, A chorun gwag-a chryn i gyd. Os gwichlyd o hyd yw hon, Nis gorwedd yn ysgyrion Er gofwy hi s/iti'n dragyfyth, A, ohaanp i bomb ei chwympo byth. BARLWYDON PRIODAS I Y Parch. R. W. Davies, Seacombe, & Miss I Elizabeth .BM?e? Griffith, Abermaw, ??re/') 26, 1916. BxiGEiLio'r feinir dirion bu'r llanc am dymor hir, Hyd draetholl lefu y feisdon tan haul wybren- na-Li clir • Fe glywid weithiau chwerthin, Draw ar rodfeydd yr allt, Ac unlliw flodau'r eit,hin Yn nhon ei melyn wallt. Damliegion clwyfus cyffes ddehonglai iddi'n lion, Ac ymadroddion cynnes ym miwsig ddawns y don Mae gwlithog hud benodau Yn holwyddoreg Serch, Yn llathru brig gwynfydau Breucftl wy dion mab a merch. Er fod yr Haf ar encil gan ing yr Hydref prudd, A Natur fel yn ymbil a'r barrug ar ei grudd, Er hyn maent hwy yn cychwyn Cyn i gwynfannau'r he8g Gael oedi ar y delyn, A throi y tannau'n Jlesg. R.W. gyda'i Flodwen sy'n un er gwaeth nou well, A chlywir banllef lawen yn agos ae ymhell; Grisialu mae'r ffurfafen, Yn Bivn rhaeadrau can A chynghanedda'r awen Ar ddydd eu huniad glan. sRwyf finnau gyda'r dyrfa yn ceiaio fcaro tantf, Ym merw byw hosanna priodas wyl fy mhlant Meillioned draw i'r gorwel Eu llwybrau diystaen A melys lais yr angel Ar lit" y dydd ymlaen. GWIL YM DYFI ER 00);11 AM MISS LENA PRICHARD, I Merch ieuengaf yr Hybarch J. Prichard, I Croesoswallt. A myned wnest dithau, fel llawer o'm ffryndiau, 0 fyd y gofidiau, ei alar a'i bo en, Draw, draw, dros y bryniau i'r tawel drig- fannau, Lie trig yn dragwyddol ddilynwyr yr Oen Ymdroaist flynyddoedd ar hyd y dyffryn- noedd, Ger rhydau yr afon cyn myned i'r lli' Collasom di gannoodd o weithiau yn niwloedd Dy gystudd, dy ofid, a'th boenau diri'. Doist atom yn dawel, mor ddistaw a'r awel, 0 fannau na ddaeth ond ychydig yn ol I drigo fel angel, a ffyddlon i arddel Yr Un a'th gymerodd o'r diwedd i'w gol. Ond heddyw, er gwaeddi, a gwrando, a syllu A disgwyl yn ddyfal ar forfa y glyn, Drwy'r cwjnwl ni ddeui, fe'th swynwyd gan ganu frseiniol y teulu sy draw ar y bryn. Wel, seinia dy delyn, a ohaiia dy erayn, Esgynned dy fiwsig i fyny mewn hedd Cawn ninnau dy ddilyn, ni thorrir y rh wymyn, Mae'r cwlwm yn gryfach nag angau na'r bedd; Er casglu'r cymylau ar ddorau y bore, Mae'r haul fyth yn aros heb fyned i lawr Yn gedyrn ei seiliau fe erya drwy'r oesau j :!fi- A'i fysedd claerwynion ar dannau v wawr. I Orrell, Bootle. J. HOWELL EVANS

- ICHWITH ATGO'

I PYTIAU CYMREIQ.

BARA BRITH. I

Advertising