Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Wheldon a Dewi Arfon.

Clep y Clawdd

Ein Genedl ym Mancainion.

Y Synod Wesleaidd ym ' Mhrestatyn.

News
Cite
Share

Y Synod Wesleaidd ym Mhrestatyn. Dechkeuwyd y. cyfarfod cyhoeddus, o dan lywyddiaeth Chief Inspector Jones, Lerpwl, gan y Parch. J. Ellis Williams, Manchester. Y capel dan ei sang, ac arwyddion cynnar o gyfarfodgraenus, a hwyliog. Mewn anerchiad byr a hynod bwrpasol, cydnabu'r cadeirydd ei ddyled i eglwys fechan Gwaenysgor am y cychwyn a gafodd ar yrfa bywyd, a hyfryd- wch iddo oedd cofio am y tadau a fu'n flaenor- iaid ac yn athrawon iddo. Gwir a ddywed- odd fod y rhai hyn,er wedi marw, yn Uefaru eto,ac ychwanegwn ninnau bawb ohonom sy'n adnabod Inspector Jones, fod y fagwraeth grefyddol ar fron yr Eglwys, o dan arweiniad Ysbryd Duw, wedi rhoddi i Wesleaetli a'r wlad un o'r dynion glainaf, anwylaf, caredicaf, a boneddigeiddiaf o fewn y tir. Gorchwyl cyntaf y cyfarfod oedd cyflwyno tysteb i'r Parch. R. Lloyd Jones, cyn-gadeirydd y Dalaith. Bu yn yweinidogaeth reolaidd am 44 o flynyddoedd, ac am wyth mlynedd yn Gadeirydd y Dalaith. Er hynny, nid wrth rif blynyddoedd y mesurir ei werth i'r eglwys a'r wlad, ond wrth ei ragoriaethau fel Cristion, boneddwr a gweinidog da i Iesu Grist. Dar- llenwyd yr anerchiad gan y Parch. Hugh Evans, a chyflwynwyd y dysteb hardd dros y Dalaith gan y Parch. J. Felix. Yna caed anerchiad gan y Parch. R. W. Jones, Lerpwl, ar Genadwri Crist i'r Eglwys, a chan y Parch. Gwynfryn Jones ar Genadwri Crist i'r byd. Un o'r cyfarfodydd gwychaf a gynhaliwyd erioed ynglyn a'r Synod, ac erys y dylanwadau yn hir i fod yn swcwr a nerth i bawb ohonom.

Advertising