Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

DTDOIADUR-I

G ihoeMwyr y CymodI

Advertising

,DAU TU"R AfON.1

Family Notices

lEInGenedl ym Manceinion.

I PYTIAU CYMREIG.

Advertising

Advertising
Cite
Share

UNDEB COMWI. CVMIiEIG Perfformiad o'r iiMESSIAH It) Yn y Philharmonic Halt, NOS SADWRN, RHAG. 16, 1916, Dan A rweiniad- VINCENT THOMAS, Llundain- Dechreuir y Rehearsals ar gyfer y Messiah Nos Fercher, Tach. 8, 1916, yn y Small Picton Lecture Hall (y tu cefa i'r Museum, Wm. Brown Street;, am 7.45 o'r glocb. Y mae leisiau da. Ymofynner a'r Ysgrifennydd— Mr. LLEW WYNNE, 317 Walton Breck Rd. Diolchir yn fawr am gynorthwy cyn-ae'o«k« y Cr ar yr achlysur hwn. Gymdeithas Genedlaethol0 Gymr^if Lerpwl. TYMOR 1916-17. Cynhelir yr AIL GYFARFOD Nos Wener, Tach. 10, 1914, yn y ROYAL INSTITUTION, COLQUITT ST., pryd y traddodir ANERCHIAD gan y Proff. J. Morris Jones M A., ar y testyn "DEWI WYN." Cymerir y Gadair am 7.45 gan Mr. W. GARMON JONES, M.A Y mae pob croesaw a dymaniad ar i gyfeilhou yr aelodau fod yn bresennol gyda hwy. '.1 R. VAUGHAN JONES, Ysg. M 52 Hertford Road THE 22ND ANNUAT WIDNES EISTEDDFOD. Thursday, February 32nd, 1917. Musical Adjud cator- DR. CARADOG ROBERTS CHIEF CHORAl, not under z5yoices (A) 0 Firftt Created Beam (Samson), (h) Hym.Tune, own choice. JUVENILE CHOIRS (under 16) not over 35 vcike3, Sweet and Low-" (J. Bamby), S.S.C. SCHOOL CHALLENGE SHIELD, CHOIRS (under 14) 20 to 30 voices, There's a Friend for Litd children (A. P. Morgan), S.C. LADIES' CHOIR (over 18), not under 20 voices, The Ash Grove," Welsh Air, arranged for S.S.C.C. by D. Emlyn Evans. Vocal and Instrumental SOLOS, Grand Challenge Solo, Needlework, Elocution, Art and CompoaHioiij Taer-erfynir am gynorthwy Cymry'r cylck^ Arweinyddion Corau'r Eglwysi, a Chantorion, ysgrif ennweh am y.testynau. Full list of Subjects, Prizes and Conditions free (by post, là. stamp) from the Hon. Gen. Secretary, J. G. JONES (Collenfab), Bryn Awel," Fair&eM Road, Widnes. tiSIEDDFOD Gerddorol RHYL BOXING DAY. Prif Wyl Gerddorol Gogledd ;Cymru,. Beirniad, Dr. D. tVaLughon ThomiLe, M.A. M us.Doc. (Oxon). PEIF G YST AD LE U AETH—-CO R AI; MEBOHE^ Y Gwanwyn (147. O. Jones), Gwobr, £8. ail wobr (os bydd rhagor na dau gõr yu, cystadlu), £2 • •* C Y ST AD LEU AETH I BARTI o FEIBION, rhil 16-20, "Bugeilio'r Gwenith Gwyn 1,1 (tr. Harry Evans). Gwobr, S3 ail wobr (0.8 bydd rhagor na dau g6r yn cystadlu), £ 1 CYSTADLEUAETH I BARTI CYMYSG, heb fod dros 30 mewn rhif, Enaid Cu (Isalaw) Gwobr, £ 5 ail (os bydd rhagor na dau g6r yn eystadlu), ;ci. sgs CYSTADLEUAETH CORAU PLANT, dan 15 oed,. Cariad Plentyn (S. K. Parry). Gwobr, £ 4t ail (os bydd rhagor na dau g6r ym e,ystadli.i), XI. PEDWARAWD, DUTJAWD, UNAWDAU, etc., etc, HER UNAWD, "0 Divine Redeemer" {Gounod), £ 2. tt Rhestr o'r Testynau, etc., i'w cael drwy ddanfon at yr yggrifonyddion, Parry & Jones Claremont, 26 Abbey Street, Rhyl. <j Printed and Published fYy the Pr prietors, Hugh Evans and Sons, ,.6.8 Stanley Road, Liverpool, in the Coast y of LAHcaster. Tel 691 Bsoile.