Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

0 Lofft y Stabal.

Rhyngoch Chwi a Finnau. ,…

UNDEÐ EGLWYSI ANNIBYNNOL LIVERPOOL,…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Liverpool Guardian Trade Protection Society 'Phone 4865 Bank. Wires 11 Preoaation The Oldest Provincial TRADE PROTECTION SOCIETY À. MUTUAL SOCIETY Governed by a Board of Honorary Directors. or terms write-F. MEATHER, Secretary, 41 North John Street, Liverpo Athrofa Aberystwyth (UN O'R Colbgau ym Mhbifysgol Cymru). Prifathraw-T. F. ROBERTS, W.A., TLL.D. DECHREUA'R Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o honynt yn gyfyngedigi Gymry) y flwyddyn hoa. Cymer yr arholiad leyn Aberystwyth ar 1198g o Fis Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofyner &— J. H-. DAVIES, M.A, Cofrtstrydd Coupon Rhad-Yawiriaeth (Peidier a'i hoHtFn rhydd), i "BTDD l'A| GRESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House. Poultry LONDON, E.C. dala 2100 (can pant) i gynTycbiolydd cyfreitbio a phersonol y sawl &:foln ddiles-ddaliwr y coupon hwn, 08 y bo iddo fo neu hi gael en lladd yn hollol ao yn nniongyrchol drwy ddamwain o fewn y Deyrnas Gyfunol i dren unryw Gwmni Reilffordd, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a Llog yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei glado fel teithiwr tooyn a chlud, yn ddarostynsedig bob amser i'r amodau arbennig 8 a ganlyn sydd i'w ystyried fel rhan a chyfran o'r cytundeb- (a) Fod v marw'n digwydd o fewn dens mwrnod ar hugain wedi'r ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwrnod yn eu Prif Swyddfa yn Llundain; (c) fod y oyfryw, dystiolaeth res- ymol parth achos y farwolaeth yn cael el gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn; (d) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd- enw arferol, cyn i'r ddamwain ddigwydcL &g inc yn y lie darparedig gogyfer a hynny na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy naB DB person parth mwy nag un coupon yn y papoi hwn Da r un cyhoeddiad arall (f) na b<rr ya- wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonaa tan ddeuddeg na throo-ddeg a thrigain mlwydd oed, ao a ddeil yn ddilys am saith niwrnod o 12 o'r glooh y dydd y i oodir. ,j'1i. Arwyddnod y Daliwr rrigfod lfianysgrtl-Wÿf. Raid I dderbynwyr cyson T papur hivil ddim arwyddo'r Coupon os ca'r Gymdeithas 4wbi sicrwydd a phrawfel fod yn ciast, eta. Satan iddynt yn ddifwloh.