Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

a y GoL )

iSIAflLLY BtiRDO (, , ? ,-…

Advertising

IT'ywysoo a gwr mawr Y1 '??('…

News
Cite
Share

IT'ywysoo a gwr mawr Y1  '??  ('  I} d )fQ'U f d} 14111--yii. ziam --u 0Ilaf Llanberis, yng^nghanol^arddunedd Eryri, c dan gymylau a glaw y nef ac yng nghano dagrau rhai annwyl a chyfeillion, y gosf)d yn.eifeddy Parch. T. J. Whel'd?'n.- gosodwyc yn ei feddy_Parch. T. JvWheiaon; dywedyd o ba le, canys y^ oedd efe iLw 'peaedl, acyft arbennigJFelly^yn feddiant dro -Myth, -?-yti'?yrafFrost' <?yf?deb' y .Meth?dist- iaid CaiRnaiddj Daefch 'ei lafur a"i -fywy cyhoeddus i ben tua naw mly?edd yn ol, ac ier oi foxl-yn gymharol iaeh a:ehryf, ac yn ym- iddangoa y^sabl-i ry^Ffesui1 ilddilyn sjtarudiad- au'r byd, ac o dan gysgod rhai aninVyl yn gallu mwynhau cysuron bywyd, yr oedd mewi uiixjiiyW rhan gyhoeddiig', ym, vmywyd .¡ -g.en o yn ly: Gyn- hadledd Wleid^ddQl g^tarfu^ya ^lyi cyny rhyfel, i wr'hdystio yn erbyn llurg\iiiio.-AcJ Dadgysylltiad yr Eglwys yng gihymru; ac i bob yrr ddangosiad dilynai y drafodaeth gyda gwir ddiddordeb. Tr oedd ynb>esenno] hefyd, ychydig. cyn ,ei .ymddatodiad, yn y ■ Gymdeith'agfa yxh TVfahgo^V ac yn' èistedd, fel .1. 61 r F yn y w .ya.wn i bdb peth a yxnlaeii,yda gwep. n«folaidd"ai? ei Wyri'eb f^TgJ^r^aewii cymo d a'r nefoedd'ac a'r 'ddaear, ac fel gwr :'î!¡a(o .,hyd"dynti-ft d\Vfr 0 ffyfi di., iiiau Seion. jVy Cyfarfo'd' OyHoeddus y iio&h gyntai, pan dra- g'k" "'? d' fodidm'ater "xt'Yg'rrthyrau; ao.sqi wrth fodd ef'gialon, a phyda'i Lyfr Mbaynati yn ei A-iii -vcld f6, I y Oy~egr. Ymddangofe&i i'w frodyr, mor £ ytw ag. erjjopd, ond o' dan law Duw yn-ddisfoqy ac yn fjad. Dyna ei ddau yihddahgosiadciylioeddus olaf— y ddau le yn cynrychioli cylch ei fywyd a'i lafur am oes lawn o ymroddiad tra egniol. Bu'n g.w..emidog. Yr:°edd..y» wr. o ddoniau dis- glair. o ddelfrydaujicli.el,i o welediad ajnlwg-a phell, ac qthyotledd clibetrus. -Ar.adegau, yr oedd yn gE ^e% .^y^ledd llifeiro, "yn, ysg;ubo 'r.cwb1. ,o;i fli;eh, ':Ç,f3,g-'YP. weipp huasaLyn brinaGh ox ddawn, ac heb fod mor eang. yn scope .ej lafur cyhoeddus, y gwnelsai fwyo le iddo 'i hun i ymysg pregethwyr mwyaf poblogaidd ei igenedl. Fel arweinydd a statesman eglwysig cysfadl id^o .janygg 9i .fxx)dyr, ac y mae n Mnhet^ .a!"oes neb y^ fwa. Yn ei ofal am gylch y wei,iiido-gaeth daeth i ddilyniaeth y Parch. Edward Mor- gan a. I?Edwafd?y Bala*; ac efe a fu'h ^rif- eunydd y, Gron? Gynorthwyol yiny?g Meth odistiaid- Gwjmedd o'i sefydliad hyd awr ei neillt?iad? Nid anghonwn yn fuan y C?m p?ithasfaoedd'yn y rhai yr ?6dd efe, a'r '.dd.M" '^P^ter -?Roberts, El?n?wy, gcyflwyno'r achos hwn ^erbrt/n'; y ddau yn >ddu'r hyotledd hwnnw sydd yn brif qÇlugçy:mdeitaoedd'&, =Chyfar-? Ac.ycoedd.Ma'kWheJdoa b» arw?inydd??nor b?yr,?yn -mor ym-- d4e,dig .aor.anhunangaj', ?cjsor-glUte? weled> [ad i'r seroedd., a pha beth a ddylai Israel i wneud, fel as gaU P.Jw.j c??lled y ?. "? fcyfundeb, yn ysto d$ naw'nei? y "deng mlyn- dd y bu efo'' gys u 0I.' ',h.Wl a OlUrus oedd gàn e111011 îrodyr ie dW. amqan 0 mewn neilltuaeth, 66 efe y banerwr enwog yn egwala yh eiglwyfau,travy gorfodid y'gwdrsyll' ??ymed'.yny'blaen.- ? r* F '< eto"?ndci4vfn-rnewn cyn?wni a chadaM-' au,. Cylal-i y,Weini&gaeth,r?,ewn Bug?tliaeth Irymus a s^ydlog >yn yr hbll oglwysi lie y ro edd' [y gweinidog-yn'byw yRtysg ei'brad'dd; ac yn? ,yned- i m?wn a6 aMaH ?;u eu-^xthr 'Dech-- i reuodd:" ei 'wei?idoe-gyii-peddUS" ym:YSt eglwy,gi -?byehain Diof&d?vyn ? '?ac'? yiio, ?yn y?Drefnewydd?y bohwh 6f gyjstaf—eiosge' !dywySQgaid?,?ei??yneb''?eryrai'tM yn steo ■- amom trwy ei sbectol. Yiio 'y- gosododd sylfeini ei fywyd mewn cred a chariad at wexnidogaeth sefydlog ac yno hefyd y irhoddodd ernes am* y gwaith a gyflawnodd gydag- addysg-y genedl,; L- Efe'oedd cadeirydd ni- Ide-iodd ei- ddwyla^ydagwaith ad^sg'-Hyd' ddivrodd e-i" 'ddydd. Gwnaeth waith mawr iawn5 jm yr-' ystyrhwn yn Ffestiniog arweiniodd y plWyf mewn, dowpar auo,ddion- 1tdd, a- chynhyrch 0 dd yn; y ch warelwyr gx'ed xU 6wn- addysg fel y gynhysgaeth oreu ia-allent ei^rbddi i'w Plant, ac yox,M^xigoj>ni pheidiefdd a gwylio -dTos-Ytai-' neilltuaeth, rhag- ï.R plant ddioadef atif antais, yaei ymroddiad^m^addysg Yr-oedd ylx fywi xawn a 4oU,wa.Wh..gweinidt),g YR-.ëi 't'rial ar» y- we^m^.ac ni wnaeth neb-f^^y nag-tef i sefydiu- Icylchdaifcb y .wednidogsteth mewiaV eglwys^ gweiniaid, a^j i gyflawtu'r -hyn-oedd4 am ol-c fwaith,;y.T a.da\l \Meth:o distMddyn'Ý,'Č:tfeiciad' y.Cyp^deithaafaoedd yroedd-ei arfogaeth-yn- Iqyve, a.'igawellsaetiiau yn llawn, .a-'x enauyii- a,4 r a ,,I.,i ariaftAidd wrtK tidadieu'T- materv„»,Y tr ap gennym lawer-darlun 0 honi)! yn eni cQl arv achlysuTOn-;>o'jg fathr-y gallonl" gyd^ofod ac Be:L'kync.äÍlla(ÿau,.el'gýflwyxro gerb.ran fel .y cadam tewMw gynt^a amser ei'ra.i.M^wn dadLyr oedd"yn'J ddi,wexxwyn, yn;.ddiof}i, .yn -ddiy.œ.chwydd, ,,&li, lais .^iaJftaidd a'i..barafel-hyl thr- fbl ixant •$% njjruydd y» loywlaja. M Xr oedd y,u,addurn < amlwg "yn"- y 0yt«a«f%. ,;c,.J,GYi:£J;eÍlol). a, "uH buM ysgrifeimydd.. ? iddi yng. :.N ghaêJ:dy tld" gyda^P;arch»Wyn<&am LewisyA 1-8&0, adyix llywydd yn; Liverpool yn 1902# Diclion ixu h pxx, yn gymarn|; at ei .galon ag at", Creidal ym Uwyr ynddi;fel-y maey 'a.gwofcwid yr un petli tuawr oeddiyn ddiSygial yxxddi i'w gwii6ud yhfi yr:ô,.gJedq I!r Cyfundgb,. 1 Llafiuriodd yR,,ddy- faL,,ll:P. 9yn)nulo/dd P-wyllgor i »yfetyried co lad y Gymanfai -a Xwnaoth ddwyn hyn oddiamgylch. Ond ni ddeth yr &wr,ac yr oedd efe, fel llawergwrmawr arall? 0 RaQn ei oesyn hyn. Yr oedd yn ddiau yn wir ddiwygiwr ae iddo, or?lion,eang a. phell, a'i f '(;?f?ncl?b,yji eLdre.f. ia- ?n b.e?. ialth.,?,4r, g,vier,y,,dy yP ychydig yn ein pHth? ai; 3f^ edqaixt Synhwy^r y CIO ofpo?terity. —hodangen. dyn.y.wlad a'r?g?nedl ymhob oes. p yu y,,G?ymdeithlasf& S???? ef yn Igpe,mewi? pwyllgar; ae inewil ?cprwyae?, ?c ni?velsom ond y. dyinderoedd yj1.g°^g ysa^ob man. ,N|. -V9wyw ,an»hydedd c?bLoeddics, oi? yr anrhydedd o.?p?yn weitU-Iw-r difea droS ?' Arglw?d?.atCr. yn gydweithiwj,. 0 m,aa.„LXv. oedd ynIsraeUac ;yri.o/if.'p«:;b:<l.ll èho6g amo-l. /,wt, •Puw j^x ^d^ib^fus.ytty ti-r^piv^rr .Ls» £ ^L» Du*'?n -d4ibp, pia,yxr,,v pidau MetKcdistMdd a Chedym (,?mru 1 { ae'yn ?r a. ymaBbdd.inewTi gwaith mwr ac b yindaS?dd a'i oll egni a. hyd, l?un ■ a rt?ifLdl'wgwblb au. Fe s?H ei ddelfryda t 'eglwysig byih gerbron yn 4 -e-5 y,?Q49 GYNdBTHWYO?, ac Yn y ?TA?EBNACLi ar dderchog y m?dd i t<?i f r qes & ddel 'T3yns'i go??t?ofn, ac md oes?angen yr UÍl_ 11 4'1 gof !'rjar(y Co dd grud^ a( 'y Nant "IJclxfrf b d^gysgqd yr Wyddf? c'aif na6slr--fary'YcpSoddgrud,ja( ,h e'aiff E upo" h .yd^y Vawr X yn y a 9 e#il?gysg? d-yr Wy ril e oedd t-refnodd Du7Tr,-?-i Whelde? u~ 1 dA:Iff if"U410yd,y.-qyvr- f 'v t I. w?iiidgole?i?ii, Aetb mewn hedd oddiwrthymni Aetb mewn hedd c)ddiwrtt,,ym,ni -Ac-el at 'y-e' i -0?l i yr: wyt?no! -nesafjr -• »- f .i [T,-eyrly4ed idda- ddod -yi: wythno.?

Advertising