Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Rhediad y Rhyfel.

Clep y Clawdd I

News
Cite
Share

Clep y Clawdd I- I S'ef Clawdd Otfal [GAN YR HUTYN.1 I Y OH W ARTE R SESI—Cynhal iwyd y peth hyn yn Nliref Gwraig Sam ddydd Gweher yr wythnos ddiweddaf. Daeth nifer- mawro ynadon ynghyd, a chadeiriwyd g an wr o'r enw Jelf Petit. Gyrrwyd y pwysigion i mewn i'r dref yn eu Uawn rwysg, mewn cer- bydau, a chafodd y plantos hwyl wrth weld y fath beth. Nid oedd llawer o faterion o bwysgerbron, ac ond un achos drwg, a hwnnw o Fryn Baw. Un o'r pethau hynotaf yn y Sesiwn oedd anerchiad y cadeirydd. Y PAIR" A.Sef yw y rhai hynny, Amser—Arian—Adfilwyr. Y tri hyn, medd cadeirydd y Chwarter Sesiwn, sydd yn angen- rheidio1 i ennill y fuddugoliaeth. Y mae Amser o'n plaid, medd ef, ac y mae Arian gennym ond beth am yr Adfilwyr (Re- cruits) ? Cred ef nad yw'r dynion yn dyfod i fyny megis y dylent. Ac o'r tair A yr olaf yw'r bwysicaf. Bonclmtio'r Treibiwnals.—Annerch y Grand Jury yr oedd y Cadeirydd, ond y mae eglur taw dweyd wrth y Tribunals yr oedd, sef cicio'r esgid er mwyn i'r troed glywed. Nid yw'r Treibiwnals, meddai, wedi sylwedd- oli y sefyllfa o gwbl. Rhyfedd fyd, a hwy'n eistedd ddydd a nos. Rhaid eu bod yn ddwl, neu mae'r cadeirydd wedi methu. A sut nad ydynt wedi deall, a Jelf Petit ei hun yn un ohonynt ? Wei, hwyrach y bydd gan rai o aelodau'r Tribyn air i'w ddweyd wrth y cadeirydd yn y cyfarfod nesaf. Nid oes neb am eistedd i lawr i dderbyn bonclust. Rhyw Sobrwydd Rhyfedd.-Yr oodd Mr. Jelf Petit yn llawenliau'n fawr fod y fath leiliad yn niter troseddau'r wlad. Priodolai hyn i sobr- wydd y bobl. Da iawn Cydnabyddir felly fod Sobrwydd yn lleihau nifer y troseddau Gwyr pob call hynny, a rhaid fod dyn yn ddwl iawn na wel beth mor eglur. Priodola efe y sobrwydd-nid i gau'rtafam au yn gynt, ond iiryw sobrwydd naturiol (naturally sober), Pwy erioed a glywodd am feddwyn yn dyfod yn naturally sober ? Y peth naturiol i feddwyn yw mynd o ddrwg i waeth, fel y tystia pob statistics o ben i ban. Na, cau'r tafarnau, Mr. Jelf Petit, sydd wedi dwyn Sobrwydd a Ueihau troseddau; a phe caeid hwy'n gyfangwbl hwyrach na fyddai angen Cf: warter Sesiwn. Atolwg, onid areith iau fel hyn sydd yn peUhau buddugoliaeth, ac onid ymgaig i gadw'r tafamdai yn agored sydd yn yohwanegu troseddau ? Rhaid cadw llygad a llaw ar gefnogwyr y dcliod ymhob lie a llys. Deddfau SenWol.-Caed Mr. Jelf Petit mai y ddau amcan mawr mewn golwg wrth wneud deddfau Seneddol yw (1) fel nad all neb )nd cyfreithwyr eu deall, a (2) fel na fedr yr un dau gyfreithiwr yn y cread eu deall yn vr un fel. Da iawn, wir A pha ryfedd mai felly y mae bryd y cofiwn mai cyfreithwyr yw y mwyafrif yn y Senedd sy'n eu gwneud ? Hwyrach taw hyn yw'r rheswrn pam ymaent mor awyddns i fynd yno. Dalier sylw Penodmdau Anghytnreig.—Carwii wybod yn fawr gan bwy y gwneir y penodiadau ynglyn a'r Chwarter Sesiwn. Maent yn edrych yn rhyfedd iawn—i Gymro o'r hyn lleiaf. Ni chanfyddaf onid un enw Cymreig ymhlith yr holl benodiadau, sef Mr. Tho& Williams. Rhyw enwau estron rhyfedd ac anadnabyddus yw'r Iloill, w yn cael eu dewis yng Nghymru a thros Gymry. Ondi yw'n syn A ydyw Cymry yn anghymwys ac yn. anfedrus yn y gwaith hwn ? Mae'r Clawdd yn glep i gyd parth y peth. Gweilch y Gwyll Eto.—Dedfrydwyd dau o'r rhain i fisoedd o garchar gyda llafur caled yn y Chwarter Sesiwn, am ymosod ar noson ar eneth ieuanc ar ei ffordd gartref. Da oedd eu dal a'u cosbi. Diangodd eraill drwy groen eu dannedd. Gobeithio y bydd hyn yn rhybudd i eraill. Rhaid bod yn fwy strw, ar ymddygiadau bechgjTinos gydag oriau'r hwyr. Ni ddylesid caniatau i hogiaoh lochesu mewn comelau a lleoedd tywyIt Dylid rhoi gorohymyn pendant i heddgeidwaid y wlad i'r perwyl. Mae a oriln atgasgwtr ieuainc gyda'r hwyr ar y Clawdd yma yn betfe gwaradwyddus. a gwelir, yn -1 gair y Got, nad yw pethau fawr gwell yn Lerpwl. Yn awr yw'r amser i ddeddfu ar y mater hwn cyn y daw'r bechgyn yn ol, neu fe'u hudir gan demtasiynau a fydd yn dwyn gwarth bythol ar ein gwlad. Not on Sale !—Cj'hoeddwyd yr wythnos < ddiweddaf fod capel y M.C., Bangor is y Coed, ar fin y Clawdd yma, wedi ei brynnu gan Eglwys Loegr, ond cyhoeddir yn groch yr wythnos hon mai anwiredd hynny, ac na fu'r capel erioed ar werth, ac na fu'r achos yno enoed mor llwyddiannus. Diddorol fal gwybod sut y daeth y fath stori a hon ilr papurau. Ko Rhol y Bri.-Mewli Cyfarfod Ysgol yn GIanrafon y Sul o'r blaen, dadorchuddiwyd y Roll of Honour, yn cynnwys enwau dewricn y gad ami. Yr oedd y Roll yn un brydferth dros ben, wedi ei gwneud gan fedrlaw Mr.

Advertising