Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

GOSTEG.

DYDDIADUR,

Gyhoeddwyr y Cymod j

Advertising

[No title]

Advertising

Gwersvlloedd Lltherland a'r…

News
Cite
Share

Gwersvlloedd Lltherland a'r Sniggery. [GAN Y PARCH. J. WILLIAMS, B.A., I CARNO. ] GwNAFychydig no&onolrpothau a gyffrodd fy meddwl, ac a gyffyrddodd fy nghalon, pan yn treulio mis e amser bendithiol i mi yn y ddau wersyll uchod. Synnais weld cynifer o Gym. ry yn eu mysg yn wir, Cymry yw eu grym. Nid rhyfedd hynny, gan mai gwasgaredigion Kinmel ydynt, yngwneud i fyny yma y 3rd Batt. R.W.F. Wedi bod yma ychydig ddyddiau, gwelwn fod blaenion ardaloedd Gogledd Cymru yn eu piith, mewn meddwl a moes. Mae'r pellter sydd rhwng byd eu byw heddyw a'r hyn oedd yn anhygoel. Pe dy- wedid wrthynt dair blyneddyn ol na fuasai ganddynt hawl ar ddim ond eu heneidiau eu hunain, buasai'n rhyfedd ganddynt. Dyma un o herw-helwyr gorfodaeth filwrol; hir- aetha'r dynioii-gaitnoedd ohonynt yn wslr priod a theuluoedd ganddynt rhwng bryniau Cymru,—am eu hen gysylltiadau, eu cartrefi a'u mam-eglwysi. Dyma werth pennaf dan- fon gweinidog i droi yn eu plith y cyfle a ga, pan fo gwaith y dydd drosodd, i alw gyda hwy yn eu huts, i ymgomio am ardaloedd eu eartrefi a'u cysyllkiadau crefyddol. Ac anghofiant am ychydig yr amodau dan y rhai y maent yn byw heddyw. Clywais ami un ohonynt yn dweyd—rhai oedd gynt yn ath, rawon, yn glercod mewn banciau a gwahano swyddfeydd-os cant cldychwelyd yn fyw o'r heldrin hwn, na chwynant pe baexat yn torri cerrig ar ochr y ffordd. Daw daioni o'r dinistr. Gwel ami un niai paradwys oedd yr hyn a ystyriai'n anialwch, ac ni fydd gwaeth ganddo mwyach ai gwas ai beth y bo, o chaiff fyw i weld y byd yn dod i'w bwyll. Er nad oes hyfr-ydwch i'r dynion mown dwyn arfau, eto parod ydynt i wneud eu rhan, ac i ufudd- hau i'r awdurdodau. Yr unig beth y cwyn- ent yn ei gylch oedd iaith aflan a c'hableddus rhai o'r non-commissioned officers a'u driliai. Credwn fod moddion effeithiol wedi ei gymryd i beri y bydd y gwyr clienwaededig hynyn fwy gofalus rhagllaw. Parai'rgetriau a ddefnydd- iant fwy o loes i'r milwyr nag unrhyw arfceith- iau cnawd a all fod yng nghol y dyfodol. Paiod ydynt j roi en bywyd ar allor eu gwlad, ond nid ydynt am i'w heneidiau gael eu hacru a'u briwio gan lwon a rhegfeydd. Da y gwnaeth y Swyddfa Rhyfel ddanfon g vvr mewn awdur- dod yma, i chwilio i'r cwynion hyn. Dywedir i mi gan y milwyr fod gwellhad yn barod. Gwerthfawr yw'r gwaith o alw yn yr ysbytai, a chwrdd a bechgyn wedi dod yn 01 yn fyw o'r alanas fawr. Da gennyf weld eu gafael yn eu llwythauerefyddoI. Gall matrons ddeall beth a olyga Gongregationalist a BaptistZar eu chart uwchben, eu gwely, ond y mae W.C.M. tu- hwnt i'w dirnadaeth. Drwg gennyf am eu hanwybodaeth o hanes y Corff 'Cymreig. Golygfa worth ei gweld yma yw'r Church Parade fore dydd Sul. Os am gynulleidfa a grea, ysbrydiaeth mown pregethwr, doder ef i bregethu i gapelaid gorlawn fel a geir yn Wilson's Lane. Llenwir y capel hyd yr ymvlon eisteddant hyd risiau'r pulpud ac i fyny iddo, a cha pawb fyn fynd i'r set fawr. Dywedai rhai o fechgyn ardaloedd fy nghar- tref yn Arfon fod yn rhaid iddynt fynd yn soldiwrs i gael bod yn flaenoriaid Pre- gethir bob Sul i rai dynion na chlywant yr Efengyl drachefn yn y wlad yma. Danfonir drafts unwaith a dwy yr wythnos i faes y brwydro. Mae eu heneidiau yn ddwys ac esgud i wrando.f Dywedai cyfaill i mifafu'n pregethu iddynt yn ddiweddar yng Kghimnel, mai wylo'n hidl a wnaeth wedi'r oedfa, wrth feddwl fod dynoliaeth mor hawddgar ada yn cael ei pharatoi i'r fath erchyllwaith. Hawdd gennyf ddeall y cysylltiadau agos a ffurfir rhwng caplaniaid y Fyddin a'r dynion; cydir hwy a'i gilydd gan linynau tyneraf a Sancteiddiaf bywyd. Da i genhadon Crist yw cael dod i blith y milwyr i weld mai nid ofer yw eu gwaith gartref. Y noswaith o'r blaen, daeth nifer ohonynt i fiarwelio a mi, cyn gadael ohonynt y noswaith honno am Ffrainc. Cefais brawf rgai gwerthfawr yw'r had aheu- wyd yn ddistaw mewn cymoedd a phentrefi, er cymaint a gondemnid ar ddiffrwythter yr ieuanc, yn nhystiolaeth ac ymddiriedaeth bechgyn ag ofnadwyaeth, difrifwch a dieithr- weh tragwyddoldeb yn eu trim. Diolchaf i bwyllgor y Sasiwn am y fraint fawr o gael troi jmiysg y dynion hyn dros ychydig dro

Tysteb Genedloethol j PedrogI

HOW MUCH MONEY HAVE YOU I

Advertising