Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Gerddi Gwiadgarwch. I

Rhyngoch chwi a finhau.

DRWY'R MISOLION. I

IAR GIP.

News
Cite
Share

I AR GIP. Ed,tt.,a,.rd,ia.id Y iiiae'.r Pftrt. li Gwilym A. Edwards, M.A., Croesoswallt, wedi cydsynio a'r alwad i fugeilio EgJwys M.C. Saesneg City Road, Caer. Efe'n frodor o Ddolgellau, yn fab y diweddar Barch. Owen Edwards, Caernarfon, a Melbourne, ac o hi] athrylithgar Llanuwchllyn. ksabothzvrth Byrth Gehenna. "Dyna deitl ysgrif y Parch. J. Dyfnallt Owen yn Y Tyst wrth ddechreu adrodd ei brofiad diweddar fel caplan gyda'r Cvmry yn Ffrainc. A ChodVr Cacrid oddiar Grochan y C'yihraul a fuasai'n eithaf enw ar y rhyfel erchyll a hir ei pharhad. Prif Wr Lleyg y Corff.-—-Y mae Mr, John Owens, Y.H., Caer, wedi cael ei be-nodi'n Siryf y ddinas honno at y flwyddyn nesaf. Swydd anrhydecldus iawn, canys y mae Caer Lleon Gawr yn un o drefi hynaf a balchaf y deyrnas, ac yn bur eiddigus pwy fo'i siryfion. Mr. Owen yn frodoro Bont. newydd, Arfon, a'r gwr lleyg gyda'r galluocaf amwyaf amlwg yng Nghyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd. Y mae'r tebycaf a ill erioed i Mr. Joseph Chamberlain o ran pryd a gwedd); yr un mor dal ac urddasol yr olwg yn llefarydd rhwydd a hyfryd ei ddilyn a mwy na hynny, yn ymresjnnwr cyson ac anodd ei faglu. Dyna Le am Lyfr !—Y mae llyfrau'r di- weddar Archiagon D. R. Thomas, sir Dre- faldwyn, i fynd dan forthwyl yr arwerthwr a mawr fydd y cip ar drysorau hynafiaethol mor luosog a, gwerthfawr. Un o'r Disgleirion Dysg.-—Y mae Dr. Mor- gan Watkins—un o'r bechgyn helaetha'i ddysg.yn.Neheudir Cymru—wedi cael ei ben- odi'n gynorthwywr ar ddysgu Cymraeg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Y Blaid nad yw.-Dywed y Proff. Levi, Aberystwyth, fod y Blaid "Gymreig wedi marw, ac eithrio rhyw saith neu wyth o ffyddloniaid dewr. A rhaid addef fod yna rai mud a rnasw anghyffredin yn eu mysg em tahn. Tipyn o bluen i'r Gwyddelod ydyw fod ar Loegr ormod o'u hofn i wneud fel a fynnai hi a'r Werddon. Un o Fawn-ion ?I Fam.—-Bu'r Parch. Evan Jenkins, M.A., farw yn Fflint, ddydd Mercher diweddaf. Efe oedd rheithor y plwyf yno hyd 1880, pan symudodd i Fanafon,hen blwyf GwaHter Mechain, yn Sir Drefaldwyn. Yr oedd Mr. Jenkins yn bump a phedwar ugain oed, ac yn un 0 ddisgyhlion yr ysgolhaig clasurol tan gainp hwnnw—yr Archiagon Williams, Aberteifi. I fwynach bro.Y Parch. D. Rees, eurad yn Ashton-in-Makerfield, ger Wigan, ydyw ficer newydd y Bylchau, Sir Ddinbych. Lie mwy dymunol na swydd Lancaster a'i llweh glo bro lan a balmaidd ei hawelon oddiar ffridd- oeddlliraethog, a llwch Dr. Wm. Owen Pughe heb fod ymhell. Cist Drom Carnegic.-Y mae Pwyllgor Addysg Sir Gaernarfon wedi cystal a derbyn cynhygiad y Carnegie United Kingdom Trust i gynnal llyfrgell yn y Sir am bum mlynedd ac ar ben y pum mlynedd o brawf ar ei gwerth a'i budd, yn yrnrwymo i gyfrannu £ 400 yn y fiwyddyn at ei chadw 'ymlaen. Y mae dis- gwyl am les mawr oddiwrthbeth fel hyn. Cyst y llyfrgell £ 2,600-— £ 1,500 o hynny am lyfrau a'r cwbl o'r draul yn dod o gist ddihysbydd Carnegie. Ac ni welodd heb mo waelod ho no eto, er cymaint o durio sydd iddi gan Lan a Chapel a sefydliadau'r byd. Drwy'r .ffrynt, nid drwy'r cefn.Y mae H. Vulcan Williams, mab teulu Boston House, Caergybi. wedi cael ei godi'n gapten yn y R.W.F. Ymunodd fel preifat yn 1914 fe'i codwyd yn lifftenant cyn bod yn hir a dyma fo wedi dringo'n gapten drwy ei fedr a grym ei ddeall, ac nid drwy ddrws cefn ffafr na phendefig. Un o felltithion y Fyddin yw fod eynifer wedi dringo i deyrnas swydd drwy ffordd arall." Ond nid felly Vulcan. Colli Cynhaearn.—Bu Mr. Thos. Jones {Cynhaearn), y cyfreithiwr a'r bardd o Borth- madog, farw bore dydd Sul diweddaf, ac a'i cleddir ym mynwent Dyneio heddyw(dydd Ian), Dyma i chwi rai enghreifftiau o'i fedr fel englynwr Y Bywydfad. A llaw angel, dwg o'n llongau—filoedd, Er gafaelion angau Hyd y dyfnffyrdd gwyrdd mae'n gwau Yn arbedwr bywydau. Gwledd yn Scion. Yn Seion y caf groesawiad—a nerth Yn ol yr amgylchiad:- Fe gaf laeth er fy maethiad, A bwyd cryf, yn Nhy fy Nhad." Beddargraff fy Rhiem. Yma, mewn hedd, mae 'mam a 'nhad,- dau Fu'n deg iawn eu rhodiad rgu, Ing hiraeth bair fy nghariad Am roi i fedd ddau mor fad. Er cof am Wq-. Edward Williams, mab Beuno, Porthmadog. Gair Duw Tor, fel gwir darian,fynnai ef Yn nawdd iddo'n mhobman Her i anair ei hunan Dynnu o glod ei enw glân. i" —— — -—— — — .Y'r' Ymgnawdoliad. Y not wen a'i hanfonodd,-a'r lesu 15 lit,O'i ras ymgyflwynodd Duw o'i gariad a'i gyrrodd Fr daith fawr, a daeth o'i fodd. Yr oedd yn 78ain oed, ac a ddeelire-ctodd gipio gwobrwyon yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor, 1891, sef a'i gerdd dychan i'r Lleidr Lien. Canodd gerdd gofiadwy tuhwnt i Wil Elis,—lieglyn carpiog a foelystotai hy d strydoedd a siopau Porthmadog ddeugain a hanner can mlynedd yn ol. Gan bwy y mae copi a yrrai'n fenthyg ? Fforddolwch ym a. Mor Anghyson :—Diolch i Mr. W. H. Rhodes am gynnyg y penderfyniad, ac i Gyngor Sir Gaernarfon am ei basio, sef pen- derfyniad yn galw ar y Llywodraeth i atal y Fasuach Feddwol yn llwyr nes bo'r rhyfel ar ben, ar y tir ein bod yn gwaeddi dig In am gynhilo ymhob peth, ac ar yr un pryd yn gad- ael i nerth ac adnoddau'r wlad redeg allan drwy'r twll mawr ac ofnadwy hwn sydd yn ein crwc a'n cvmeriad fel cenedl. Ac ebe fe ymhellach :— Fe gosbir meddwdod yn dost ryfeddol ym mysg y milwyr ar y maes a pha reswm, felly, fod mor Ilac a diofal gyda';o pohl gartref ? Trevor owei¡,Bu'r Parch. R. Trevor Owen, M.A.,F.S.A., ficer Bodelwyddan, a chanon ym Mhrifeglwys Llanelwy, farw ddydd Gwener diweddaf, yn bedwar ugain oed. Brodor o Ddinbych, ysgolhaig gwych o Golpg Iesu, Rhydychen, un o hynafiaetlnvyr blaenaf Cvi-ni-ii--golygodd The Archceologimt Cambrensis am flynyddoedd a'r Eglwys, yn ei farwolaeth, yn colli un o'i phla.nt goreii a galluocaf. T. J. Wheldon.—Drannoeth—sef dydd Sadwm diweddaf—bu farw'r Parch. T. J, Wheldon, B.A., yn y Rhyl, gwedi naw mlyn- edd o lesgedd poenus. Yr oedd yn un o weinidogion galluocaf a mwyaf adnabyddus y Methodistiaid Calfinaidd; yn wr o ewyllys gref ac o onestrwydd digamsyniol wrth draethu ei fam. Ei fugeiliaeth gyntaf oedd yn y Drenewycld yna treuliodd ddeunaw mlynedd yn Ffestiniog ac oddiyno yr aeth i'r Tabernacl, Bangor--teml wych a gostiodd ddeng mil o bunnau. Bu'n llywydd Cym- deithasfa'r Gogledd yn Ddarlithydd Davies ac a'i cleddir yn ochr ei briod yn Llanberis heddyw (ddydd Mercher). Y mae ei fa b M a. i or WI-)eldo- ei fab—Major .n--yii Ffrainc gyda'r R.W.F. Hivi Irvon !—Y mae Mr. H. Irvon Jones, mab Mr. J. H. Jones, Llandudno, wedi ennill Ysgoloriaeth fiynyddol £35 John Hughes, yng Ngholeg Bangor, ac Ysgoloriaeth Rd. Owen — £ 30 yn fiynyddol a chan mai efe oedd y goreu drwy'r sii, yi-i arholiad Bwrdd Canol. Cymru, enillodd ysgoloriaeth arall £ 20 yn y fiwyddyn am hynny hefyd, ac ynt.au ond dwy ar bymtheg oed. Hwi Irvon

_-.-"....-,,-........ 0 LANNAU…

Advertising