Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Gerddi Gwiadgarwch. I

Rhyngoch chwi a finhau.

News
Cite
Share

Rhyngoch chwi a finhau. Cwlwm Caerdydd- I- I Da clywed am y cytanu a .tu ar y rllwyg Ymneilltuol, ac fod Undebau'r Eglwysi Rhyddion—yr Hen a'r Newydd—wedi ymdoddi'n un yng Nghaerdydd bythefnos yn ol. Dyma'r swyddogion llywydd, Mr. W. Beddoe Rees; is-lywyddion, y Parchn. T. Hughes, Felinheli, a H. M. Hughes, B.A., Caerdydd trysoryddion, Mr. P. Wilson Jones, y Drenewvdd, a Mr. W. B. Rees; ysgrif enyddion, y Parchn. F. B. Meyer, Llunclain, a J, Roberts, M.A., Caerdydd. Mor gryf yw'r ias i ddweyd rhywbeth yn deilwng am yr Undeb a'i waith, ond nid oes lie—dim ond i obeithio na feglir mo'r Undeb olaf hwn a'r un rhwyd ag y maglwyd y Hall o'i flaen, sef a Llinynnau Llundain. Caffed Ab Iolo a'i gyd-swvdclogion lonydd i lywio'r Uncleb wrth eu hanian a'u gwybodaeth fewnol hwy am Gymru, yn lie goddef i'r Undeb Newydd fod yn ddim amgen na rhyw gwch bach wedi ei raffu wrth stern Hong fainriltoegr. fel y bu y tro o'r blaen.^Boed yr Undeb Newydd yn gam ymlaen, hefyd, at Un Eglwys i Gymixi, canys y mae'n Hen Wlad annwyl yn fferra rhy fach i'w hollti'n bump o small holdings enwadol, Y Bobl Adnabyddus I Y mae ambell lyfr-wert,hydd CymracS yn medru by w er gwaethaf y rhyfel a llyfrfau cyf\indeb->l ac nn o r rhein] ydyw Miss Mailt Williams, Pen y groes, sy'n cymell a dosbarthu llenyddiaetlx iach- peth o'r melys a pheth o'r cryf-drwy Ddyff- ryn Nantlle a Bro'r Clogwyni, Eisiau rhagor o'i chyffelyb sydd, ac nid. syndicateo pob peth mewn cwpwrdd cyfundebol. Y mae hi'n ddigon adnabyddus i gael ei llythyrau o'r post wedi eu elawmodi fel y canlyn Mae'r Hydref-ddail yng nghoed yr allt. Ond nid yw hynny'n poeni Mailt Ac iii chaiff lienor byth run loes Yrn Maelja Meddwl Pen y Qroes. Dyma address byrrach fyth Pan fyddai am" bell waleh cyfrwys eisiau paratoi'r ffordd at gael flafr yng ngolwg y diweddar Syr Pryce Jones v Drenewydd, gofalai ddodi'r bluen hon i'w b /blogrwycld wrth gyfeirio llythyr ato —" Mr. Jones, Itrales." Dim ond hynyna ac er fod tua hanner miliwn ohonom yn Jonesiaid yng Nghymru, i bias Gwlanennydd mawr y Drenewydd yr elai'r llythyr heb bet- ruster yn y bycl pwy oedd piau fo. Ond dyma enghraifft oreu o address byr a glywsom ni, sef gany diweddar Ddr. Saunders wrth bregethu ar y symud mawr sycld ar ddyn yn yr Ail Eneclfgaeth Os mynnwch wybod pa beth ydyw address y gwir gredadun o hyn ymlaen, dyma ydyw.—YNG NGHRIST, gan awgrvmu mai YN Y BYD y byddai arfer abyw cynt, ond fod hwnnw'n dy gwag bellach ac yn mynd a'i ben iddo am byth o ran yr hen den- ant a fu'n ymdreiglo ynddo'n rhy hir cyn clywed yr Hyfrydlais." Yr oedd rhyw bertr&ydd lberaidd ym meddyliau'r Efengyl- ydd pereiddfin hwnnw, a bydd DAVID SAUN- DERS yn dcligon o address iddo yntau arn, byth bellach yn hanes Pregethwvr Cymru. I Sancteiddio Rhag-Gyfeillach. Y mae rhywbeth mor wledig a chartrefo1 yn null yr Hen Was o draethu ei feddwl, ae y mae cymaint o arogl hyfryd ffarm a, ffustion ar ei frawddegau, nes fod miloedd ar filoedd yn tyrru at ei Lofft Stabal bob bore dydd Ian yr ymddang so'i fithoedd Dyma'r Ugeinfed i law erbyn yr wythnos nesaf, ac ynddi draethn doethineb gwir angenrlieidiol am rag-gyfeill- ach canvi-iq,etbol gweision a moiyruon ffermydd, ac ergyd a rhybudd i bawb arall yn eu sgil hwy. Y mae doniolwch yr Hen Was yn dygyfor yma ac acw drwy'r Ilythyr ond y mae'n ei drin a'i gloi a'r difrifwch a weddai i bwnc mor bwysig. Ond fe fethodd yn glir a'i gloi heb ddweyd hanes rhyw dro trwstan a ddigwyddodd rhyngddo fo a'i I'arir Forwyn. Wedi tipin o brofiad, ae o deii-ii,lc, pulse y wlad ar hyd y blynydcloedd, yr ydym yn eithaf sicr bellach* mai bara cartref fel a geir gan yr Hen lvag a'i debyg yw'r iachaf a hoffaf gan Gymru, ac nid dim o'ch meddyliau cyfiaith a benthyg o bell. Sut bynnag, mi wn y bydd- weh yn gofyn am ail a thrydydd platiad o'r hyn a fydd ar ei fwrdd ddydd Iau nesaf, wrth son mor dda ac mor ddiddan am sancteiddio pob rhag-gyfeillach. Diolch i'r Hutyn hefyd am ei bwt yntau ar hyn bythefnos yn o l. Amcan pawb ohonom ydyw cael yr Hen Wlad mor lan a difryeheulydna feclro Plant Alis, barod eu sen, ddim codi bys atom.^ I Rhennwch 0, banner bob un. I I Gwelais ddyn yn pendwrnpian dan bregeth y bore o' r blaen, ac fe neidi" dd pill Ieuan G1 an Geirionydd i iy nghof yn y fan Pe cai pregeth ddofn ei hargraff Ei thraefchu gyda doniau seraff. Yr un fath i ti a fyddai A phrolog ftwl mewn interliwdiau. Gwr mwyn oedd Ieuan at ei gilydd, a chref. yddol i'r craidd ond a fedrai yntau wanu drwy'r burned ais weithiau, wrth edliw ei gyntun fel hyn i'r cysgwr yn Xhy Dduw :— Pwy a wyr na chawn, 'mhen 'chydig. Weld Ilyfr mawr yn argraffedig., Yn cynnwys dwfn weledigaethau A gefaist ti o clan bregethau. Ond chwarae teg i'r cysgwr; fe addefodd un traethwr poblogaidd, os gwelai ddyn yn cysgu yn un o'i odfeuon ef, mai teg ydoedd rhann- u'r bai ha,nner pob un rhwng y pregethwr a'r cysgwr. Cystudd Gwr y Drych I Dal yn gystuclcliol y mae Gwr y Drych sef y Prifardcl Pedrop, eithr wedi cael digon 0 nerth i sgrifennu'i golofn nodweddiaclol am ei gaethiwed y bydd mor dda gan ein darllenwyr ei gweled yn ei hen Ie ar y tudal laf. Yn yr ysbyty yn yr Alban y deil y mab a glwyf. wycl yn Pfrainc y mae "bach ynyth," Llewelyn, wedi dod i'r: oed milwrol, ac yn un o wersylloedd sir Annwtliig Mr. Harry Williams, y mab sydd 2ar- tref, yn wael ddigon ei iechyd a Mr. Wm. Williams (brawd Pedrog) yn gorwedd yn wael yn ei gartref, 27 St. John's Road, Bootle. Dyna gawod drom i (3disgyn ar wr sy newydd gladdu ei annwyI briod ac wedi bod mor gystuddiol ei hun ar hyd y ddeitfis diweddaf. Trosol a Thrywel. u f Bu'r Parch. Thos. Shankland, Hyirgeliydd j Cymraeg Co]eg Bangor, yn agor Cymdeithas I ?euyddol Tref Ll&ogollen nos 84dwrn a- i? ddarlith ar Thomas Charles y l'nJ'Y. ffA.1. dvnnu rhai camsyniadau oedd wedi mwsogli o gwm- pas gwaith y cymwynasydd mawr nwnnw, eithr gan dalu'r deyrnged uchaf a ellid i'w orchestion anfarwol gyda'r Ysgol Sul a Chym- deithas y Beiblau ac yn y blaen, canys er fod y Llyfrgellydd yn chwiliwr treiddlym ar bob hanes a chofnod, aid iconoclast brwnt a di- deimlad ei drosol m,ohono, yn cael mel ar ei fyr edd wrth falurio delwau gau a dadsylfaenu traddodiadau crinion, eithr a, thrywel a'i ehymrwd poeth yn ei law arall i adeiladu Teml y Gwir am Charles y Bala a Goronwy Owen a phawb gwerth turio o'n cwmpas. Mor annliebyg i ambell feirniad arall sydd a'i ddwy law ar ei drosol beunycld, na'r un llaw'n weddill wedyn i drywela a cementio'r hyn a chwalwyd. Nid oes gan neb hawl i drosolio oni fedro drywela hefyd. Y mae'r Nef yn rhy berffaith. i wneuthur un o'r ddau heb wneuthur y llall, a dyma i chwi adnod i brofi Trugaredd (dyna'r drywel) a gwirionedd (dyna'r drosol) a ymgyfarfufint." Ii .?..  ——

DRWY'R MISOLION. I

IAR GIP.

_-.-"....-,,-........ 0 LANNAU…

Advertising