Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Gerddi Gwiadgarwch. I

News
Cite
Share

Gerddi Gwiadgarwch. I C YMRODORION Y BARRl Hyd. 17 Mae'r hen Gymraeg yn marw a'r Beibl yn ei Haw, Miss E. Evans, B.A., y Coleg cad., y Llywydd-y Parch. H. Davies, B.Sc. 31- Un 0 Hen Emynwyr Cymru, y Parch. Evan Isaac, Treharris cad., Mi's. Williams Gwynlys. Tach. 10-F Gymraeg yn yr Ysgol a'r Capel, Mr. O. Jones Owen, Ysgol Ueh- elfennol y Porth cad., Mr. W. Bryn Davies. 28-Y Gadair Wichlyd, Mr. J. H. Jones, Gol. Y BRYTHON cad., y Parch. D. H. Williams, M.A. Rhag. 14--Polk Songs and Melodies, Mr. E. D. Davies, F.R.C.O., Merthyr cad., Mr. David Farr. Ion. 16—Owain Glyndwr, Pedr Hie; cad., y Parch. Ben Evans. Chwef. 6-Ysbytai y Canol Oesoedd, y Parch. J. S. Longdon, M.A. cad., Mr. T. W. Lewis. Gwyl Ddewi. Chwef. 3, 10 a 17 Arholiadau y Plant. Mawrt-h 21 Cyfarfod y Plant- Cenir Alawon Cymreig, etc., a gwobrwyir y plant am siarad Cymraeg, etc. Swyddogion Llywydd, y Parch. Howell Davies, B.Sc. is lywydd, Mr. T. W. Lewis cyn lywydd, Mr. W. Bryn Davies, F.E.I.S. trys., Mr. Williams, Gwynlys pencerdd, Mr. D. J. Martin ysgrif., Mr. G. R. Jones, Deiniolen. LLEN Y DDI ON PORT TALBOT.— Amser dyn yw ei gynhyscaeth, a gwae a'i gwario'nofer,"o Dri Aderyn Morgan Llwyd- dyna gvswynair Cymdeithas Lenyddol Grove Place, Port Talbot ac wele'u rhaglen :—Hyd. 12-- Yrngornw8st 19— Anerchiad y Llywydd 26-Ta,ithi Canada, Mr. Watkin Jarrett. Tach. 2—Ymweliad Cymdeithas Lenyddol y Dyffryn; 9-Tant newydd yn Nhelyn Bywyd, Mr. T. J. Davies 16-Noson Adloniadol 23-O'r Gadair Wichlyd, Go]. Y BRY- THON' :30-Arthur SulUvan,Mr. John Griffiths. Rhag. 7-Y Chwyldroad a achlysurir gan y Rhyfel Mawr, Mr. Geo. Stanford 14-Ein dyled i'r milwyr, Mr. Metli. Jones 21-Y Gwamnaeth Crefyddol Cyhoeddits Awgrym- iadau, Mr. G. T. Llewellyn. Eisteddfod Fiynyddol y Nadolig. 1917—1011. 13—Ceiriog, Mr. Thos. Williams 20-Cristionogaeth a Chymdeithasiaeth, Mr. Thos. Griffiths; 27- Ymweliad a Chymdeithas Lenyddol y Dyffryn Giwef. 3--Pennod yn hanes y milwr, Mr. E: J. Lloyd. Noson Adloniadol. 17-Beethoven, Dr. D. Vaughan Thomas, M.A. 24- Living- stone, Miss D. Lewis. Gwyl Ddewi. Swydd- ogion Llywydd, y Parch. J. E. Rees (Ap Nathan); trys., Mr. John Evans (GlanWyre); ysg., Mr. W. P. Williams (Bottwnog), Erw Wen, BORD GRON Y CAPEL MAWR, RHOS.-Hyd. 13-Noson Gymdeithasol 21- Anerchiad, y Llywydd 27-Dadl, -F'od Mas- nach y Ddiod i'w lly wodraethu (control) gan y cy hoedd, yn hytrach nc¿"i phrynnu (pitrehase) Ll., Mr. E. Richards P., Mr. J.T.Pritchard. Tach. 3-Dadl (yr un testyn a Hyd. 27) y FordjGron v. Seion, Gwrecsam Ll., Miss O. Hughes P., Miss Mamie Hughes, Seion. 10-Anerchiad, y Parch. W. W. Lloyd. 17-Dadl, Pod grym arfau yn aneffeithiol er morhmi cyflaivnder terfynol Cad., Mr. Richard Jarvis Nac., Sergt. Major Morris. 24 Trafodaeth, Yr Awdur nexCr Llyfr a roddes ar- graff arnaf Mrs. Wynn Davies, Miss Cissie Pritchard, Mri. John Davies a Wm. Hughes (P). Rhag. 1—Anerchiad, Dr. Glyn Rob- erts. 8-Dadl, Fod yr adeg wedi dod i wneud ad-drefniant ynglyn 0,'1' Weinidogaeth Sabothol: Cad., Mr. John Williams Nac., Mr. Wm. Hughes (0.). 15-Noson gyda'r Delyn y Parch. T. Miles Jones a Thelynores Maldwyn. Ion. 19-Anerchiad, Mr. Joseph Garner 26-Dadl, Fod cynlltt-it Uno'r Enwadau i'w J'abWysi,ad,?- Cad., Mr. Thomas Savage Nac., Mr. John Griffiths. Chwef. 2-Dadl, Fody rKyfeddodau pennaf YN y ddaear ac nid AE y ddaear Yn, Mr. Samuel Parry .4r, Mr. Thos. Hughes. 9-Anerchiad, y Parch. C. Lloyd Williams, B.A. 16-Noson gyda'rEniynwyr Cymreig yr arweinyddion i drefnu. 23-Dadl, Fod yr addysg g gyfrennir yn Ysgolion Cymru yn ddiffygiol fel paratoad ar Iwfer bywyd ? Gad., Mr. Eddie Wright Nac., Mr. Llew Phillips. C Y MREIG YDDI ON MERTHYR TYD- FIL.-Ilyd. 18-Atgoflon Eisteddfodol, Bryn- fab. Tach. 10-Adar Cynnar yn Canu, y Parch. Seymour Rees, Cefn Coed 29-Y Gadair Wichlyd, J. H. Jones, Ysw., (Gol Y BRYTHON). Rhag. 13-i). Emlyn Evans, Tom Price, Ysw., Merthyr. Ion. 17-Pm. ddodiadau ac Ofergoelion Cymru Fit, Llew Tegid. Chwef. 2—Thomas Stephens (Y Lienor) Tom Griffiths, Ysw. (Brydao) Merthyr 14- (Jerddoriaeth Gymreig y Gorffennol, Dr. D. Vaughan Thomas, M.A.,Mue.Doc. Mawrth 1 —OwylDdewi. Drama: AelwydAngharad. !t).Yr Men Olygydd, D L. JonØíi. Ysw, (Y Tysi).

Rhyngoch chwi a finhau.

DRWY'R MISOLION. I

IAR GIP.

_-.-"....-,,-........ 0 LANNAU…

Advertising