Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Clep y Clawdd I

I rSUFFLL Y BIIRDI)I

News
Cite
Share

I rSUFFLL Y BIIRDI) I I f ??.y?icR go^tm ftr gohdsx hou IV 011-1 t?? t FRDROU, 217 Pr' Road. ?iva?pM? Y diweddar Mr. William Patton.—Gwael oedd fy ciiglyn, ar y go reit, i wr mor deilwng ond aeth yn waelach fyth trwy wall yn y drydedd lixxell. Nid "ty Nej," eithr "ty eithr "tt Net' ddylasai fod. Goddefer i mi üi ()sod yma'n gyfan, 1, Urddasol wr, oedd a'i oes lan- -dan nodj Y Nef vrnlIoh amcan Ty Ner gai'n PATTON eirian Solon doeth, a'i sel yn dan, Bore Saboth, etc.—-Gwir olxdus gennyf fod Ilinella-ti ar aehlysxxr mor dyner yn rhai mor ddiffygiol mewn celfyddyd ac arddull Felly'n sier y mae llinellaxi fel hyn, I leddfu poen, i wella elwyf, [ gadw eu 6yd ddynion, Ar feysydd lle,-y gelyn erch j A fynnai waed eu calon, Peidiweh Grwgnach.—Pe buasai cydym- deimlad ag ysbryd y gerdd yn ddigon'i'w barnu, rhwydd iawn y cawsai dderbyniad; ond, yn ddiau, mae eu nodwedd yn rhy gyff- redin o lawer. Boed y pennill cvntaf' yn brawf,— t Peidiwch grwgnach, hoffus briod, Yn eich profedigaethlem Er mai du yn wir y CMXXX WI, Y mae ynddo olexx drem- Met y gwir ddiogel obaith Fod eich Maggie fwyxx mewn hedd, Wedi cefnu ar ofalon Byd y blinder, poen a'r bedd. Ilro,tlod,Gall yr ymddengys yn hnuaxiol ynof i gyhoeddi lliixellau ffafriol i mi fy hun ond gan eu bod o deilyxxgdod a barasai imi eu cyhoeddi pe ar destun arall, ni feddaf reswTn teg dros ell gwrthod. Swynion Cymru.—Diolch. Y NEF. I BYD di-glwyf y bywyd glan fvdd y Nof, Ddi nos ac anniftan J Daw'r enaid i'w wir anian, A'r dyn i gyd red yn gan,pEDKOG. SWYNION CYMRU, I Englyn a adroddwyd yn Eisteddfod Aher- JI ystwyth. CYN ffy swynion Cymrii.lonydd.a chyn Cyll ei cherdd a'i chrefydd. 1 Eryri a nai i i'r Werydd, A Maelor yn fdr a fydd. Y Rhyl CYNFOR Y CAISAR. I Em haxehelyn erch ei olwg,- cysoix, Yw'r Caisa,r, a'i gilwg, j A ymladd y mae'n amlwg Yn gawr dreng dros y Gwr Drwg. CANWY PEDROG YN EI DRALLOD I [ GORIS llifeiriant nxisoedd,—chwi ydych Oedodd y tymhestloedd Yn eu haflaitix, lond nefoedd Eich einioes wyeh a nos oedd. Ddu iawn nos ac ynddi'n iie,, Anwylyd eich teulu Welech a chartre'n chwalxx— Er glaned oedd—i'r glyn du Cenedl a ganfu'ch eyiii,-cymlien oes' Cymwynaswr difri',— Ei "hen ddyled," yn ddyli', 0 stor hael,-—a ystyr hi. CYBI Can 0 COFIWN Y DEWRION 0 coilwn y dewrion, ein liarwyr gwyxnpasaxxt Yn 'sglyfaeth i'r fagnel ai'r fidog a'r cledd Yn enw cyfxawnder yn lew'r ymladdasant a'r gelyn haeamaidd cyn cwympo i'r I)edd o'; Eu henwau sai'n aimwyl mewn myrdd 0 galonnau, Tra lxiraeth gorlethol ymdaena fel Hen Wrth gofio y dewrion gwympasant i'whangau Er dwyn pur amcanion eyfiawnder i ben. 0 cofiwn y dewrion, maent- weithian yn liuiio Yn naeargwiad estron tangroes fach o bren Heb gar xxac un cyfaiU fan honno i wylo Heillt ddagrau o hiraeth yn drist uwch eu pen. Ond diaxx daw engyl i wylio'u gorweddfan, Mae'r Nefoedd yn hoffi rhoi tro dros y fan- Lie gorwedd gwroniaid o'r waedlyd ymdrechfa Yn ta.we] noswylio 'ml gwneuthxxr eu rhan. 0 cofiwn y dewrion, ha sychwn ein dagrau, A thremiwn trwy'r nifwl i'r wladhwnt .Ts0r. Lie hedodd eu hexxaid o swn y magnelau, I uno a'r dyrfa sy'n canxx mor ber Na. wylwn byth mwyach, mae'n harw• yr yn ddiogel, 0 gyrraedd Hid gelyn, y cleddyf a'r haint. Haiehwla byth mwyach, ni sorxnir am ryfd, Ond canmol yr lor am wareclxx Ei saint (Joed poeth  T ROM AS OAF\Y AI,ADR j

Advertising