Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Trem I—Aderyn Caeth. I

Trem ll-Myfiaeth Poen.

Trem 111-Cyteillion,.

News
Cite
Share

Trem 111-Cyteillion,. Ond mae'n rhaid imi c-hwanegu ychydig eiriau. Ni chafodd neb erioed mewn gofid fwy o garedigrwydd nag a gefais i. Euthum i dymestl a thywyllwch, ond yr hyn a barodd y syndod mwyaf i mi fu gweld y nifer o gyfeill- ion a ddaeth ataf, gan oleuo'r gwyll a thorri grym y ddrycin a'u cydymdeimlad a'u nawdd. Hawdd iawn fyddai i mi ymhelaethu ar y mater hwn, ond ofnaf rhag ymddangos yn rhy fyfiol. Ond yn wyneb y cyfeiriadau caredig a wnaed gan y Gol., yn gystal a chan liaws o gyfeillion eraill mewn llythyrau, at y golofn hon, teimlais fod yn weddus imi ddal y Drych am dro i'r cyfeiriad hwn. Digon crynedig yw'r Haw a ddeil y Drych hyd yn hyn, a gor- chymyn meddyg yn fy nghaethiwo i'm tp, er iddo unwaith fy ngollwng allan. Bu'n an- nioddefol imi beidio ag ysgrifennu cymaint a hyn. Sut y bydd ymlaen, ni wn i. Rhaid imi, beth bynnag, gofio diwedd y 'deryn a anghofiodd ei hun gan fwynder llygedyn o heulwen, ac a gwympodd yn farw ar waelod ei gawell

Neuadd YmneiiituolI Cinmel.…

Advertising