Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Gfhoediwyr y Cymodj Y Saboth…

Advertising

Ffetan y Gol. I

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. I I Psallwyr. I I At Olygydd Y BRYTHON I SYR,-Ceir ysgrif yn Nhraethodydd Gor- flennaf ar. Edmwnd Prys a'i Salmau Can. Y mae'r ysgrif yn werth. ei darllen, ond y mae'n amlwg nad yw'r awdur wedi dealt beth yw ystyr y gair Psallwyr." Dyma ddwy frawddeg ym mharagraff cyntaf yr ysgrif :— Ond nid yw y Psallwyr mor luosog, er fod amryw ohonynt hwythau," etc. Ac ymhlith y Psallwyr, fel yxnhlith yr emynwyr," etc. Fe welir fod yr awdur yn defnyddio'r gair yn gyfystyr a Salmyddion ac mae'n eglur iddo fynd ar gyfeiliorn oblegid y terfyniad wyr, gan dybied mai'r un yw hwn a'r wyr yn gweithwyr, ysgrifenwyr, etc. Y mae hyn yn beth i'w synnu ato, oblegid fod yr awdur ymhellach ymlaen yn ei ysgrif yn defnyddio'r gair yn ei ystyr briodol, wrth ddyfynnu darn o ragymadrodd Nicander i'w Psallwyr "— "Y prif ystyriaeth a'm hanogodd i'r gorchwyl o gyfieithu a chyfansoddi y Psallwyr o'r newydd," etc. Deillia'r gair Cyinraeg o'r Groeg neu'r Lladin Psalterium. Ar ol bwrw ymaith y terfyniad ium, try'r It yn lit neu 11, megis yn y Llad. Altus-Cym. Allt, Llad. Altarium, Cym. allawr neu allor. Try'r "te hir yn y Lladin yii wy yn y Gymraeg, fel y gwelir eclesia yn y Lladin yn dod yn eglwys yn Gymraeg, rete yn rhwyd, a remus yn rhwyf. Felly daw Psalterium yn ol rbeol- au adnabyddus yn Psallwyr neu Sallwyr yn y Gymraeg. Nid oes mwy o synnwyr yn dweyd mai y gwyr a ysgrifennodd y Salmau, y Salm- yddion,yw Psallwyr," na phe dywedid mai y gwyr sy'n magu yw magwyr." Ystyr Psallwyr yw Psalter neu Book of Psalms, ac nid Salmyddion. D.S. Awydd Diolch. ? 0/?y? Y BBYTHON At OlYOydd- BRYHO, I SYR,—Yn eich rhilyn ctiweaaat, ym ddangosodd Hinellau a werthfawrogwn yn fawr iawn gan Lance Corpl. R. Williams, i fy annwyl fab, Glyn Gough Williams, a laddwyd yn Ffrainc, Awst 19. Gan nad ydwyf yn adnabod yr awdur na'i address, a chan ei fod yn amlwg yn derbyn eich cyhoeddiadcIodwiw a fyddwch cyn garediced, trwy'r BRYTHON, a chyflwyno iddo ddiolchgarwch tad a mam ei wrthrych, o waelod eu calonnau toredig ? Byddai'n dda gennyf fi a'm teulu wybod mwy am gyfaill ein hannwyl Glyn, a thrwy- ddo, mwy am ei ddiwedd. Ein cofion mwyaf mynwesol ato, pwy bynnag ydyw. Bydded Arglwydd Dduw y lluoedd a Duw Jacob ei amddiffyn, er mwyn ei rieni pryderas.—Yn gywir a dio lchgar; s T. R. WILLIAMS. Preswy1 fa, .Birkenhead. Cawdel Eifion Wyn I At Olygydd Y BRYTHON .1 I I SVR,-A Phrifardd y Port wedi dweyd wrthych pa beth a ddylech ei roddi mewn papur o safle r BRYTHON," rhyfygaf eto anfon fy nghawdel i chwi. Parodd dar- llen llith fach fawreddog fy hen gyfaill i mi gofio'chwedl ddoniol The dog in the manger. Ond prin fod y llith yn deilwng o sylw, ar gyfrif ei hysbryd a'i hamcan' annhe lwng annheilwng o E.W. fel bardd,-beth bynnag am y dyn. e Nid yw ond eysgod bwgan dial- garwch Cader Cricerth." O'n rhan ein hunain, mae'r bwgan anffodus hwnnw yn ei fedd ers blynyddoedd; ond ymddengys na fyn ysbryd eang a thra anffaeledig E. W. ei gladdu'n fuan. Ymfawryged fwy-fwy yn- ddo'i hun ond na feddylied y bydd lawer callach nac enwocach wrth geisio tynnu eraill i lawr. Gwyr E. W. cystal ag Ap Gwyddon a ninnau mai nid y safle o oleuo eraill yn anffaeledig felly oedd ein safle, ond mater o ddatgan barn rydd a di-lol. Ac os tybia E.W. fod ganddo ef farn amgen, neu der- fynol, ar y mater, ei le fer" dyncan oedd ei datgan, ac nid yr hyn a wnaeth. Peth arall faint o amser a dreuliodd, ac o wybodaeth a fedd E.W., am faes dyrys Hynafiaeth, tybed ? Gwyddis am gyfarwydd-deb-Ap Gwyddon, yn y cyfeiriad hwn, a gwyddom ddigon yn ber- onolygallem oleuo .eraill i fyw fesur, yn y maes hwn, gan gynnwys hyd yn oed Eifion Wyn yn yr eraill hynny 0 cheri barchu arall, Dv hun adnebydd, y dall. -1 CYBI 1

Basgedaid o r Wlad. I

Advertising

I DAU T UPR Arm