Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Gfhoediwyr y Cymodj Y Saboth…

Advertising

Ffetan y Gol. I

Basgedaid o r Wlad. I

Advertising

I DAU T UPR Arm

News
Cite
Share

I Parhad 0 >, 1 1 H. H. Hughes, M.A.,B.D.—Drwg gan y llyw- ydd fod un o aelodau' r pwyllgor wedi ei dorri i lawr, sef Mr. Patton, gwr gwerthfawr iawn, ond cafodd aros yn y gwaith hyd y diwedd. Da ganddo weled y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Stanley Road. Cofiai am y sel genhadol a losgai yn enaid eu hen weinidog. Saif yr eglwys hon yn uchel yn y Cyfundeb yn ei sel genhadol. Adeg ryfedd yw hon, pethau rhyfedd sydd yn digwydd. Dwychwaersydd yn mynd allan nis gwyddom paham hynny, ond felly y mae ffydd yn gwoitbio. —Rhodd- odd y Parch. R. J. Williams, yr ysgrifennydd, hanes y ddwy genhadeS. Nid oedd yn cofio ifarwr-iio a dwy chwaer yn unig o r blaen. Gwyddoch hanes Miss Aranwen Evans bu allan am wyth mlynedd, ac yn llwyddlanniis iawn yn ei gwaith yr ysgol sydd dan ei gofal wedi llwyddo, a dod yn ysgol ga,iolrc*(-Id a(- y-n paratoi'r chwiorydd ieuainc i'r gwaith. Gweithiodd yn galed, a dioddef- odd lawer. Miss Rowlands yn mynd am y tro cyntaf yn dod o Borthaethwy wedi cael yr addysg oreu, ac wedi treulio blwyddyn ar ol hynny i baratoi ei hun ar gyfer y gwaith cenhadol. Mae angen medd- yliau wedi eu disgyblu. Mae Miss Rowlands yn mynd yn athrawes yn Sylhet. Dymunaf alw sylw at y ffaitli ein bod mewn dyled, ac y mae amom eisiau ei chlirio y mis hwn. Mae dwy eglwys wedi dechreu a chredir y gwna'r ddwy tua X900 rhyngddynt. A dylem wneud dwy fil yn Lerpwl. Oddi- wrth y Gymanfa Gyffredinol y daeth y cais, ac y mae sel y nefoedd arno erbyn hyn. Agawn ni roi cyfle i'rchwiorydd ieuaincwneud eu rhan. Mooeu sefyllfaoedd wedi newid yn fawr, a derbyniant gyflogau da.—Miss Row- lands Teimlais wrth feddwl mai fi yw'r unig un sydd yn myned allan,—a fi oedd yr unig y llynedd, ond nad euthum ac un fydd yn mynd eto'r flwyddyn nesaf,-betli pe buasai recruits y brenin yn dod i fewn fel hyn, caw- sem conscription yn llawer cynt. Mae'r chwiorydd ieuainc yn caru'r Iesu, ond paham nachyflwynant euhunain i'r gwaith ? Credaf ond i ni roi ein bywyd yn llaw yr Iesu yn iawn, y teimlwn awydd estyn ein llaw in cyd-ddyn. Cofiwn ferched India. Mae cri'r byd fel cloch y teliffon, yn mynd o hyd. Clywais y cri yn hir cyn gafael yn y receiver, rhag ofn ei fod yn galw arnaf fi ond o'r diwedd gafaelais ynddo, a rhaid oedd ufuddhau a gadael pob peth. Ni fydd y milwyr yn Ffraino yn dda i ddim heb y rhai gartraf i wneud y munitions. Felly y gwaith cenhadol y chwi adref sydd i wneud llawer o'r gwaith.—Arwyddodd Miss Rowlands y datganiad arferol, yn yr hen lyfr lle'r arwyddodd pob cenhadwr sydd wedi myned allan o'r cychwyn. Nid oes ond lie i un eto ynddo. Rhoddwyd cyngor campus i Miss Rowlands gan y Parch. R. Aethwy Jones, M.A. Cynygiwyd penderfyniad gan y Parch. O. Lloyd Jones, _M.A.,B.D., yn eyd- nabod gwasanaeth effeithiol Miss Aranwen Evans tra y bu allan, ac yn llawenhau am ei hadferiad yn ei chyflwyno hi a Miss Row- lands i ofal y Pen Mawr, ac yn anfon ein cofion at y brodyr a'r chwiorydd yn yr India. CefnogwydganMr Wm Venmore,aphasiwyd yn unfryd. Hysbysodd yr ysgrifennydd nad yw'r chwiorydd yn mynd allan am rai dydd- iau, ac fod Miss Olwen Rees; Tredegar, agyn- hygiai ei hun i'r gwaith, yn bresennol yn y cyfarfod Terfynwyd trwy weddi gan y Parch. J. Hughes, M.A. Tysteb Genedlaethol Pedrog. [ R TANYSGRIFIADAU I Jones David Liverpool 25 0 0 Fox J. H. Liverpool 25 0 0 Fox Aaron Liverpool .25 0 0 Morgan R. H. Liverpool .20 0 0 Morgan Thomas .10 0 0 Edwards, John 5 5 0 Evans, Salmon 5 5 0 Morris, J., Evan 5 5 0 Davies, R. 5 0 0 Davies, Thomas, Birkenhead 5 0 0 Lloyd, Edward, Y.H., a T. A. 5 0 0 Morgan, Evan, 5 0 0 Morgan, Mrs. Ann 5 0 0 Williams. Thomas, Y.H 5 0 0 Evans, William, Y.H.. C.D. 5 0 0 Roberts, Richard, Pwllheli. 3 3 0 Thomas, W. Thelwall (Proff.) 3 3 0 Davies, T. Price (Parch.) 2 2 0 Jones, Job 2 2 0 Jones John Devonshire Road 2 2 0 Roberts O. L. (Parch.) 2 2 0 Roberts Tudor. 2 2 0 Syr J. Pritchard Jones BronMenai 2 2 0 Venmore Wm. & James Liverpool 2 2 0 Rt. Hon. Lord Aberconway 2 0 0 Pritchard W. R. Birkenhead 110 0 Adams' D. B.A. (Parch.) 110 Dyfed I I.. I I I.I 1 1 0 Evans Owen D.D. (Parch.) 110 Evans- D. Tecwyn B.A. (Parch.) .I 1 0 Jones, H. Humphreys 110 Jones, R. Vaughan. 1 1 0 Jones, W. Gannon, M.A. 1 1 0 Lewis, W. A. (Parch.). 110 Rt. Hon. J. Herbert Lewis, A.S. I 1 0 Lloyd, Humphrey I 10 Owen, W. G., Y.H., Llanrwst 1 10 I 1 0 Powell, D. (Parch.) I 1 0 ReeS, Dr.E.D.(^4p Qwyddon),Caersws 11 0 Syr J. Herbert Roberts, Bar., A.S. 11 0 Rowlands J. G. B.A. 1 1 0 Williams, D. D. (Parch.) 1 1 0 Williams, Llewelyn, A,S. 1 1 0 George, Wm., Criccieth 0 10 6 Jenkins, Ed., Llandrindod 0 10 6 Llew Tegid 0 10 6 Jones, R. Wynne 0 10 6 Ap Lleyn I. 0 10 6 Roberts, M. J. 0 10 6 Williams, J., Liverpool 0 10 6 Williams, R. M6n, Caergybi 0 10 6 Hughes, T. Isfryn (Parch.) 0 100 Humphreys, Chas., M'caeremion Oil 0 Pedr Ifir.. A I, .1 0 10 0 Madryn ,0 HOLLINWOOD. GER OLDHAM. Nos Sadwm a'r Sul diweddaf, cynhaliodd Annibynwyr Cymroig y He uchod eu cyfarfod pregethu blynyddol. Y pregethwr eleni oedd y Parch. Llewelyn Wilhams, Llandudno. Dechreu- wyd nos Sadwm gan y Parch. M. Llewelyn, Booth Street, a phregethodd y Parch. LI. Williams nos Sadwm a thrwy'r dydd y Sul yn rvmus ac effeithiol, gan lwyr ddwyn y gynull- eidfa i'w wrando yn y modd mwyaf astud. Cynulliadau da, yn enwedig nos Sul. Y capel yn orlawn, Canwyd unawdau yn yr odfeuon gan Miss Annie Lord, sy'n feddiannol ar lais tyner a swynol, a chanddi feistrolaeth dda arno. CafwydcaagliadaurbagoroL Yroedd { pawb wedi cael boddhad, ac yn canmoi— Un oedd yno. 1